Vil lette på tiltakene fra og med over helga

LETTER PÅ LOKALE KORONA-TILTAK: Ikke mye, men litt lemping på strenge korona-tiltak i Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad.

Lavere smittetall, stor andel kjente smitteveier og færre sjukehusinnleggelser gjør at Tønsberg sammen med resten av Vestfold-kommunene ønsker å lempe litt på de strenge smitteverntiltakene vi har levd under i godt over en måned nå.

Ultralokale korona-tiltak: Vafler, sang og musikk!

Det betyr blant annet åpne butikker, kjøpesentre og at barn kan delta på idretts- og fritidsaktiviteter inne.

– Vi ser heldigvis at smittetallene nå er stabilt på vei ned, og vi ønsker derfor å lette på de strengeste tiltakene fra og med mandag, sier ordfører Anne Rygh Pedersen i en pressemelding.

Flere lokale lettelser?

– Dette kan vi gjøre nå fordi vi alle har vært flinke til å følge regler og anbefalinger. Videre lettelser i tiltak framover vil være avhengig av at vi fortsetter det gode smittevernarbeidet, alle sammen.

ORDFØRER: Anne Rygh Pedersen (AP). Foto: Stian Ormestad.

Tiltaksnivået anbefales endret fra og med mandag 12. april, med varighet til og med 22. april. Det vil da gå fra tiltaksnivå 5A til 5B.

Det er regjerninga, etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren, som vedtar endring av tiltaksnivå.

Det er forventa en avgjørelse i løpet av dagen i dag, fredag 9. april.

Dette gjelder for tiltaksnivå 5B:

  • Butikker og tjenester:

Butikker kan holde åpent.

En-til-en tjenester, som frisør mv. kan holde åpent.

  • Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder. Museer. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

  • Forbud mot arrangement:

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangement, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon. Forskriften gjelder likevel slik at det på annet arrangement enn begravelse eller bisettelse ikke kan være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

  • Påbud om hjemmekontor:

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

  • Skjenkestopp:

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven skal ikke utøve skjenkebevillingen.

  • Opplærings- og utdanningsinstitusjoner:

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.

Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

  • Stans av idretts- og fritidsaktiviteter:

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

  • Plikt til å bruke munnbind:

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

  • Anbefalinger:

Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs. Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).

Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.

Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk. Se FHIs råd for bruk av alpinanlegg.

Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Personer med høy risiko for å bli alvorlig sjuk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.

En-til-en virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

En drøy måned med strenge lokale korona-tiltak

Tre ganger har de strengeste korona-tiltakene blitt forlenga lokalt i Tønsberg og de andre Vestfold-kommunene, etter først å ha blitt innført i starten av mars, fredag 5. mars.

Nå går det etter all sannsynlighet mot hakket lettere lokale korona-tiltak, fra og med mandag 12. mars 2021.

Sjekk også: – Det blir veldig deilig når det her er over!

Les flere saker om korona-tida i Re i ReAvisa-arkivet.