Tre trafikksikkerhetstiltak i Re ble stemt inn på lista – også et sikrere Skjeggestadåsen-kryss

VIL BELYSE SAKEN – OG KRYSSET: Senterpartiet-duoen Cathrine Bøhle og Thorvald Hillestad. Foto: Stian Ormestad.

Fartsdempende tiltak på Kopstadveien, busstopp ved Undrumsdal kirke og gangfelt ved Solerød skole, og ikke minst et sikrere Skjeggestadåsen-kryss, det ble alt sammen diskutert i kommunestyret. Men ikke gangfelt utafor Re helsehus.

Les også: – Jeg senker ikke skuldrene før dette er på stell!

Cathrine Bøhle og Thorvald Hillestad (begge SP) har tidligere vært ute i ReAvisa og varsla at de vil foreslå tiltak for et sikrere Skjeggestadåsen-kryss.

– Dette er en av de styggeste avkjøringene på reserve-E18, Bispeveien. Og det er avkjøringa til kanskje det største boligfeltet på denne sida av E18.

– NESTEN IKKE TIL Å TRU AT DETTE IKKE ER PÅ PLASS! Fersk Solerød-rektor Kristoffer Aas mener det er soleklart at gangfelt, skilting, belysning og gjerne opphøyd gangfelt må på plass på fylkesveien som går så å si gjennom skolen. Foto: Stian Ormestad.

«Ufarlig forslag»

Cathrine og Thorvald og Senterpartiets forslag går på at belysning av krysset legges inn som et C-tiltak i trafikksikkerhetsplanen, og ved oppdatering av tiltakslista i 2022 vurderes det å oppgradere dette til et A-tiltak.

– Sånn sett er dette et «ufarlig forslag», mener Thorvald, – nå gjelder det bare å få det inn på lista. Så når lista skal revideres, får vi se hvorvidt dette fortjener å prioriteres.

Forslaget ble vedtatt med et stort flertall i kommunestyremøtet 10. mars 2021, mot en stemme.

To gamle Re-vedtak uteglemt i nye Tønsberg

KrF oppdaga at to vedtak fra gamle Re var blitt utelatt fra planen nå, og Stine Næss Askjer (KrF) velger å fremme forslag på nytt i kommunestyret:

Det ene er fartsreduserende tiltak på Kopstadveien ved Haugan, der det er 60-sone, krappe svinger, og skolebarn som krysser veien for å gå på bussen.

Det andre er utbedring av fylkesveien ved Undrumsdal kirke for å hindre trafikkfarlige situasjoner ved et busstopp rett ved gangfelt.

MØTTES I MØRKET: Ei enslig pære gløder et stykke fra et av Res mest trafikkerte kryss, fra Skjeggestadåsen inn på Bispeveien i 80-sone. Uforsvarlig, mener Senterpartiet-duoen Cathrine Bøhle og Thorvald Hillestad som møtte ReAvisa i sakens anledning tidligere vinter. Foto: Stian Ormestad.

Også dette ble vedtatt mot en stemme.

Kan fint klare 80 i 30-sona

Et tiltak som allerede er inne i trafikksikkerhetsplanen, men som det har tatt fryktelig lang tid å få på plass, er gangfelt ved Solerød skole.

Lars Jørgen Ormestad (AP) viser til at fersk Solerød-rektor Kristoffer Aas var ute i ReAvisa og sa at han ikke kommer til å gi seg før dette er på plass.

– En annen ting er at at det ble lagt ny asfalt, noe vi er veldig glad for – men fartshumpene ble veldig slakke. Det betyr at du fint kan klare 80 i 30-sona, og det er det noen som prøver på innimellom.

Ingen «hjertesone» i Undrumsdal

Lars Jørgen håper fylkeskommunen nå vil gjøre noe med både gangfelt og mer fartsdempende fartshumper, ikke bare telle biler og la det koke bort i kålen nok en gang.

Han poengterer også at vedtaket om å etablere såkalte hjertesoner, uten biltrafikk i en radius rundt alle skolene i den nye storkommunen, vil være umulig her:

– Akkurat ved Solerød skole vil dette være en utfordring. I og med at fylkesveien går mellom parkeringsplassen og skolebygget, mellom gymsalen og skolebygget.

– Det er ikke mulig å ha en tilstrekkelig trafikksikker sone der.

Gangfelt utafor Re helsehus

En annen problemstilling som dukka opp i anledning alle ReAvisa-skriveriene om trafikksikkerhetsplanen, var manglende gangfelt utafor Re helsehus.

Her oppstår det farlige situasjoner med høye fortauskanter og ikke ett eneste gangfelt fra gangstien vest for veien forbi helsehuset.

Dette står ikke nevnt i planen, og ble heller ikke tatt opp i kommunestyremøte.

Bakgrunn: Vil belyse et av de mørkeste og skumleste veikryssa i Re.

Bakgrunn: – Jeg senker ikke skuldrene før dette er på stell!

Det er flust med gangfelt på Revetal – men hvorfor er det ikke ett eneste gangfelt utafor Re helsehus?

OMVEI: Alle veier ut av rundkjøringa ved Re helsehus har gangfelt – unntatt veien inn til Re helsehus. – Håpløst, mener Solveig B. Myrstad (77) og Anne-Marie Sonnleitner (78) som alltid må ta turen bortom og rundt rundkjøringa – noe som gjør det unødvendig vanskelig. Foto: Stian Ormestad.

Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.

,