Leserinnlegg: Tønsberg svikta ikke folk i Undrumsdal!

SVIKTA IKKE: Heidi Myhre (SP) fra Våle forteller at alle partiene ville redde oppgraderingen av Dalheim. Foto: Stian Ormestad.

En sak har som oftest flere sider. Slik er det også med saken om Vear skole som så ut til å forfordeles framfor forsamlingslokalet på Dalheim i Undrumsdal, skriver Heidi Myhre på vegne av Tønsberg Senterparti.

Les også: Oppgraderingen av Dalheim er sikra.

Som Henning Wold fra Høyre skriver i sitt leserinnlegg 28. april, kom saken skjevt ut fra første stund. Utbyggingsbehovet ved Vear skole skulle vært med i Økonomiplanen for inneværende periode. Men det var den ikke.

Og for å bøte på forglemmelsen, ble det iverksatt en hastesak. Tida begynte å bli knapp. For å rekke å få lokalene ved Vear klare til skolestart i august, måtte grunnarbeidene i gang så snart som mulig.

Administrasjonen forsøkte seg derfor på en liten snarvei. Men i en kommune hvor budsjettene allerede er skåret med flere ti-talls millioner, var det ikke uten videre enkelt å finne finansiering til prosjektet på Vear skole.

Løsningen ble å foreslå utsettelse av nytt ventilasjonsanlegg på Dalheim.

Om det var manglende innsikt, eller et forsøk på å føre politikerne bak lyset, skal ikke sies. Men hva forsamlingshuset Dalheim ble brukt til, sto det ingen ting om i saken til politikerne.

Det sto heller ikke noe om kravet fra Miljørettet helsevern med tilhørende tidsfrist. Det var først når vi politikere fikk brev fra FAU ved Solerød skole, at vi forstod hvor alvorlige konsekvensene av utsettelsesvedtaket i Formannskapet ville bli.

Brevet utløste et behov hos samtlige av de politiske partiene, om å finne en løsning som sikret behovene både ved Vear skole og ved Solerød skole.

Før kommunestyremøtet 22. april, sto det om to mulige alternativer til finansiering. Enten måtte kommunen låne det nødvendige beløpet, eller å bruke av sysselsettingsmidler kommunen er lovet å motta fra Staten.

Med en allerede svært anstrengt økonomi, ønsket ikke posisjonspartiene å belaste kommunen med ytterligere lån, men gikk for å forskuttere bruken av lovede midler.

Etter mye diskusjon i kommunestyret, ble det vedtatt å øke låneopptaket for å finansiere utvidelsen ved Vear skole.

Solerød skole og Undrumsdal ble altså ikke svikta av noen av partiene! Men det var brevet fra FAU som gav oss den informasjonen vi trengte for å gjøre de rette prioriteringene. Så en stor takk til initiativtakerne bak brevet!

Senterpartiet har hele tida vært tydelige på at vi ønsker å være nær folk. Og vi setter stor pris på å høre fra folk når noen føler seg utsatt.

Det er ikke alt vi politikere får til slik vi ønsker. Men sammen med innbyggerne vil vi forsøke å finne fram til best mulig løsning.

Heidi Myhre
Tønsberg Senterparti

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

,