Leserinnlegg: Tønsberg svikta lokalsamfunnet i Re

Henning Wold, fraksjonsleder for Høyre i Utvalg for oppvekst og opplæring i Tønsberg kommune, mener hele saken som som setter tilliten til nye Tønsberg kommune på spill i gamle Re, kom skeivt ut fra første stund.

Les også: Oppgraderingen av Dalheim er sikra.

Tønsberg kommune svikta dessverre lokalsamfunnet i Undrumsdal ved første anledning etter kommunesammenslåingen mellom Re og Tønsberg.

Og den saken som forårsaket dette feilskjæret, kom skjevt ut fra første stund, og den handlet faktisk om finansiering av rombehov ved en annen skole, nemlig Vear skole.

For det første ble ikke midlene til denne nødvendige utbyggingen ved Vear skole innarbeidet i økonomiplanen for perioden 2020 – 2023, som ble behandlet før jul.

Videre «glemte» administrasjonen å sende denne saken til Utvalg for oppvekst og opplæring, hvor den selvfølgelig hører hjemme, og sendte den direkte til formannskapet.

Og det er i finansieringen av tiltaket ved Vear skole den store feilen ligger: Nemlig at man her foreslår å finansiere dette ved å utsette den helt nødvendige oppgraderingen av ventilasjonsanlegget ved Dalheim forsamlingshus i Undrumsdal med ett år.

Det er ikke det minste rart at dette har skapt sterke reaksjoner i lokalsamfunnet i Undrumsdal, siden dette lokalet benyttes både som gymsal for Solerød skole og av en teatergruppe, idrettsforeningen og av en ungdoms- og barneklubb, for å nevne noe.

Og det gjør ikke saken bedre at Miljørettet helsevern, som er en deltjeneste innen kommunehelsetjenesten, har vært veldig tydelige i sin beskrivelse av det dårlige inneklimaet i dette lokalet.

Beklageligvis vedtok et enstemmig formannskap å utsette oppgraderingen av ventilasjonsanlegget ved Dalheim, etter at Høyres utsettelsesforslag av saken falt.

Men heldigvis vedtok kommunestyret, mot stemmene fra Ap, Sp og KrF, å finansiere utbyggingen av Vear skole ved låneopptak, og med det resultat at Dalheim vil få nytt ventilasjonsanlegg i år, som planlagt.

Det er mye lærdom å hente i denne saken: Den sviktende saksbehandlingen, og det at man i realiteten setter to skoler opp mot hverandre, er svært uheldig og beklagelig.

Og når vi gjennom Innbyggerundersøkelsen, som ble foretatt i forbindelse med Res valg av sammenslåingskommune i 2016, vet at over 50 prosent av innbyggerne i Undrumsdal hadde Horten kommune som sitt primærønske, så er det ikke noe rart at mange er skuffet over Tønsberg kommune i denne saken.

Heldigvis endte saken godt, men Tønsberg kommune har utvilsomt en betydelig oppgave med å bygge opp igjen tilliten hos innbyggerne i Undrumsdal, og her vil Høyre bidra.

Henning Wold, fraksjonsleder for Høyre i Utvalg for oppvekst og opplæring i Tønsberg kommune.

TØNSBERG HØYRE: Henning Wold, fraksjonsleder for Høyre i Utvalg for oppvekst og opplæring i Tønsberg kommune. Foto: Privat.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

,