Santitetskvinnene får ikke stå på stand og selge – men plutselig ble alle maiblomstene solgt på en gang!

VÅLE SANITETSFORENING: Kirsten Ormestad, kasserer, og Inger Lise Gran, leder. Foto: Stian Ormestad.

I år holdt hele salget på å gå i vasken, helt til en Re-bedrift som har god greie på vasker kom til unnsetning.

Les også: En aktiv Våle sanitetsforening hedrer ei aktiv dame.

Sanitetskvinnene pleier å selge maiblomster og vafler fra bua på Re-torvet på denne tida av året. I tillegg til loddsalg på møter, julelotteri og bingo, gir dette inntekter som kommer gode formål i Re tilgode.

PRYDER SAMTLIGE FIRMABILER: Alle de hvite Gran VVS-bilene skal pyntes med maiblomster. Foto: Stian Ormestad.

Ingenting av dette blir det noe av i disse korona-tider, der strenge restriksjoner gir begrensninger også for det frivillige foreningslivet i Re.

Femti firmabiler – femti maiblomster

Eller, forresten: Salget av maiblomster ble redda gjennom et innlegg på Faceboook, der Bergljot Woll svarte på avlysningen av vaffelbu-standen med å like godt bestille alle maiblomstene til Gran VVS Comfort Revetal AS.

– Jeg er imponert over dugnadsånden til sanitetskvinnene, forteller Bergljot til ReAvisa. – Og synes det er tilsvarende trist at de ikke kan selge maiblomstene, slik de vanligvis gjør.

– Derfor ønsker vi å bidra til dugnaden ved å utsmykke alle bilene våre med maiblomster i år, sier Bergljot, som har femti biler i firma – og handler tilsvarende femti maiblomster.

Bidrar til mange gode formål

– Det er like mange som vi vanligvis selger på stand, forteller Inger Lise Gran, leder av Våle santitetsforening som teller 90 medlemmer. De bidrar til en lang rekke gode formål her i Re:

VÅLE SANITETSFORENING: Inger Lise Gran, leder, og Kirsten Ormestad, kasserer. Foto: Stian Ormestad.

– I fjor delte vi ut rundt 140.000 kroner, forteller kasserer Kirsten Ormestad til ReAvisa, og ramser opp:

– Til vanskeligstilte familier til jul, til barn i vanskeligstilte familier til sommeren, vi ga penger til ungdomsklubben på Elverhøy, til kreftgruppa på Re helsehus, med mer.

– Faste bidrag går til barnehjemmet i den gamle vennskapskommunen til Re i Uganda, Katwe, fotpleien på Re helsehus, og matlaging på ungdomsklubben på Elverhøy, sammen med Fon og Hjerpetjønn sanitetsforeninger.

Har noen kroner i bakhånd

– Vi kommer til å få inn mindre penger i år, ingen tvil om det. Derfor er det så flott at Bergljot og Gran VVS gjør dette, så blir det hvert fall noen inntekter, sier Inger Lise til ReAvisa.

Det vil likevel bli delt ut penger, for foreningen har noen kroner i bakhånd og får også noe fra sentralt hold. Mat-prosjektet på ungdomsklubben, er et eksempel på et prosjekt finansiert fra nasjonalforeningen.

– Det finnes noen reserver – vi har så vi greier oss i år. Men det kan bli snakk om noen lavere beløp – men vi skal sørge for at alle får noe, sier kasserer Kirsten Ormestad.

STYRET I VÅLE SANITETSFORENING; Følgende ble valgt inn i styre og stell på årsmøtet på Re helsehus mandag 3. februar: Inger Lise Gran, leder, Grethe Sæterstøl, nestleder, Kirsten Ormestad, kasserer, Wenche Førsund, styremedlem, Anne Karin Wilhelmsen, styremedlem, Åse Berit Skinnes, styremedlem, og Marit Lefsaker Hammer, varamedlem. Styremedlem Kirsten Hanevig var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Håkon Westby.

Leder: – Vi holder koken, også i disse korona-tider.

Les mer om foreningsliv i Re.

Stille i Re – se video:

ReAvisa vil fortsatt være gratis, men mange spør om å få bidra med en liten slant.
Vi har Vipps 54 02 82 / konto 1506.09.87979.

Her kan du lese alt om korona-krisa i Re.

, ,