En aktiv Våle sanitetsforening hedrer ei aktiv dame

ÆRESMEDLEM: Æresmedlem Wenche Førsund i midten, omkranset av fylkesleder Ingrid Jevne og leder i Våle sanitetsforening Inger Lise Gran. Foto: Håkon Westby.

Wenche Førsund ble utnevnt til æresmedlem av Våle sanitetsforening på årsmøtet nå i februar. Hun er ei aktiv dame, i en aktiv forening.

Les også: ReAvisa vil fortsatt skrive om Re.

Mandag 3. februar var det kalt inn til årsmøte i Våle sanitetsforening på Re helsehus.

En av de frammøtte fikk seg en skikkelig overraskelse:

Vært leder, nestleder, kasserer og sekretær

Wenche Førsund (69) har vært en veldig aktiv bidragsyter til den lokale sanitetsforeningen, helt fra hun ble medlem av avdelingen i Kleiva på midten av 1970-tallet.

Hun har hatt tillitsverv som leder, nestleder, kasserer og sekretær – intet mindre. Wenche har også hatt tillitsverv på kretsplan.

Diplomet ble overrakt av fylkesleder i NKS Vestfold og Telemark øst under årsmøtet.

Cirka 80 medlemmer – har plass til flere!

Der hadde også Våle sanitetsforening lyst til å informere om alt det de driver med, og derfor var lokalavisa invitert med på møtet.

Foreningen teller cirka 80 medlemmer, som driver med mange forskjellige ting. Blant annet at alle nyfødte i gamle Re kommune får hjemmestrikkede sokker på barselavdelingen ved sjukehuset i Tønsberg.

I samarbeid med Fon og Hjerpetjønn sanitetsforeninger lages det mat på ungdomsklubben Young Zone på Elverhøy, og i samarbeid med Fon lages det mat på leksehjelpa en gang i uka.

Våle sanitetsforening hjelper til under Smart-festivalen, det gis pengestøtte til vanskeligstilte familier i Re, fotpleien på Re helsehus sponses med en femtilapp for alle pensjonister i Re.

Gir penger til gode formål

Også steiker sanitetskvinnene vafler på Re helsehus en gang i uka – det er skikkelig snadder!

– Det vi er mest kjent for, er vel fastelavensris – som vi driver med nå om dagen – og maiblomsten, forteller lokallagsleder Inger Lise Gran på tampen av en imponerende oppsummering til ReAvisa.

– Pengene vi får inn på fastelavensris går til forskning på kvinnehelse. Vi gir til mange forskjellige fond. For eksempel kreftfondet, til beste for barn og unge, og psykiske lidelser.

Mye spennende på planen!

For de som vil henge med i Våle sanitetsforening, er det møte på Re helsehus fast hver første mandag i måneden klokka 18.30.

Det er også strikkekafe på Re helsehus hver første torsdag i måneden klokka 18.00. – Vi har starta med kløvertur på tirsdager klokka 17.30 for alle som har lyst, og på torsdager klokka 11.00 for beboere på Re helsehus.

– Det er mye spennende aktivitet så meld deg inn, inviterer leder Inger Lise Gran med åpne armer på vegne av Våle sanitetsforening.

STYRET I VÅLE SANITETSFORENING; Følgende ble valgt inn i styre og stell på årsmøtet på Re helsehus mandag 3. februar: Inger Lise Gran, leder, Grethe Sæterstøl, nestleder, Kirsten Ormestad, kasserer, Wenche Førsund, styremedlem, Anne Karin Wilhelmsen, styremedlem, Åse Berit Skinnes, styremedlem, og Marit Lefsaker Hammer, varamedlem. Styremedlem Kirsten Hanevig var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Håkon Westby.

Les også: Flere og flere leser mer og mer på nettavisa ReAvisa.no.

Les mer om foreningsliv i Re.

, , ,