Oppgraderingen av Dalheim er sikra: – Veldig moro, og veldig bra for ungane i bygda!

Flertallet ble sikra i siste sekund, forteller en happy Trond Ekstrøm (FrP) som inviterte til en bred allianse for å sikre oppgradering av Dalheim – og en bred allianse ble det, fra ytterst til høyre til ytterst til venstre i kommunestyret.

Leder: – Vi holder koken, også i disse korona-tider.

– Når løsningen er å ta fra en skole til en annen, blir det heldigvis balluba blant oss folkevalgte, sa Elise Løkø (SV) i kommunestyre-debatten. Og tradisjonelle politiske skillelinjer forsvant som dugg for sola.

KAMPKLAR: Trond Ekstrøm (FrP) lova å pushe på for å få realisert oppgraderingen av Dalheim som planlagt i år, og FrP henta støtte hele den politiske aksen. Arkivfoto: Stian Ormestad.

For balluba har det blitt. Ikke minst blant foreldrene her i Re, til barn som bruker Dalheim som gymsal, treningshall og teaterscene. Pluss mye mer.

Ringte ingen bjeller i formannskapet

Men det hadde ikke kommet med i sakspapirene da formannskapets flertall gikk inn for å ta penger fra det som framsto som «et forsamlingshus» i Re. til Vear skole.

Men FAU ved Solerød skole sa klart ifra, både i brevs form til de folkevalgte og i lokalavisa:

– Saken var veldig dårlig framstilt for formannskapet – det var ikke tatt med omfanget av bruken av Dalheim, det var ikke tatt med pålegg etter tilsyn fra Miljøretta helsevern, med mer, ramser Øyvind Jonassen (H) opp:

– Dette burde selvfølgelig vært med i saksframlegget – og da trur jeg det hadde ringt noen bjeller for hele formannskapet, sier en krystallklar reing.

Risikerer å miste gymsalen sin

Mye det samme mener Heidi Myhre (SP), som er kritisk til hasteløsninger som dette. Hun leder utvalget som egentlig skulle hatt saken på sitt bord, men aldri fikk den – fordi den gikk rett til formannskapet.

Reingen minner om at pålegg fra Miljøretta helsevern må utbedres med frist 1. august i år, hvis ikke mister Solerød-elevene gymsalen sin på grunn av ikke tilfredstillende inneklima.

– Den situasjonen må vi ikke komme i, mener Heidi Myhre. Og partikollega Thorvald Hillestad (SP) fremma forslag om å bruke penger fra krisepakka som skal komme fra regjeringa til å sikre oppgraderingen.

FORSKJELLIGE FORSLAG – ENIG OM MÅLET: Mener gamle-ordføreren i Re Thorvald Hillestad (SP) som ikke stemte for det endelige forslaget som fikk flertall. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Bruker penger vi ikke har, eller kanskje får

– I debatten fant vel flertallet ut at det var vanskelig å bruke penger man ikke hadde, penger vi bare er blitt lovet og som vi ikke veit hva vi kan bruke på til sjuende og sist, sier Thorvald til ReAvisa.

Dermed ble det et flertall for et låneopptak, – det er vel forsåvidt også penger vi ikke har. Men da er vi hvert fall sikra at det blir noe av denne oppgraderingen av Dalheim.

– Slik jeg ser det, var alle enig om å verne om Dalheim, spørsmålet var heller måten det skulle skje på, sier Thorvald til ReAvisa. For dette var bare snakk om å rødde opp i en uteglemmelse.

Feil etter feil i nye Tønsberg kommune

Suzy Haugan (V) kommer med mer kritikk av administrasjonen:

– Det er vanskelig å styre som politiker, når vi for andre gang i det andre møtet får en sak på bordet som er glemt bort i budsjettet, sier hun og viser til hele bakgrunnen for drakampen mellom Undrumsdal og Vear i den nye storkommunen:

Det var en feil i budsjettet, der det ved en forglemmelse aldri ble satt av penger til Vear-utvidelsen, enda det var vedtatt. Hasteløsningen ble å ta pengene fra oppgradering av ventilasjonsanlegget på Dalheim, som også var vedtatt.

LÅNER PENGER: Investeringen var vedtatt, pengene var satt av på budsjett – og det er viktig å gjennomføre oppgraderingen av Dalheim, mener Øyvind Jonassen (H). Arkivfoto: Stian Ormestad.

Det ble ganske kjapt klart at alle ønsker å si; «ja takk begge deler». Men hvor kan penga tas fra?

Begge deler må gjøres

Oppgraderingen av Dalheim må uansett gjøres – enten det er nå eller om ett år. Utvidelsen av Vear skole er heller ikke en valgfri greie. Derfor ble løsningen å låne pengene som må til for å sikre Vear skole, så det blir «ja takk begge deler».

– Penger som er satt av til oppgradering på Dalheim, bør gå til det. Det har vært et press på oss i mange år, nå er det et oppsving i Undrumsdal – jeg kan ikke se at det er andre muligheter enn å sikre Dalheim og så jobbe fullt på for å sikre Vear i neste omgang, sier Øyvind Jonassen (H) fra Revetal.

– Når man skal rette opp en feil, så må man ta det på egen kappe. Ikke skape en vinner og en taper, mener Trond Ekstrøm (FrP) – mannen bak fellesforslaget, som han inviterte til en bred allianse bak. Og sånn ble det.

Vi’ dere værra med, så heng på!

– Hvis det er flere partier som vil være med, så heng på – så vi får sikra denne oppgraderinga av Dalheim, åpnet Trond Ekstrøm kommunestyre-debatten.

Opposisjonen mener posisjonens forslag om å prøve å få til også oppgradering av Dalheim blir for vagt. Men Gunhild Rui (AP) mener at vi må prøve å få til begge deler. – Så tenker jeg at dette skal vi klare. Sammen.

Men FrP-Trond får kjapt støtte fra den andre enden av den politiske aksen, Ole Marcus Mærøe (Rødt) fra Revetal, som også mener at APs forslag er for vagt. – Fellesforslaget er det eneste forpliktende forslaget, og derfor støtter Rødt det.

STØTTE FRA HELE DEN POLITISKE AKSEN: Ole Marcus Mærøe (Rødt) støtter FrPs forslag. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Til ungane i Re og Undrumsdal sitt beste

Dermed ble det et flertall med 28 stemmer for å si; «ja takk begge deler», der FrPs fellesforslag med SV, Høyre og Venstre også fikk støtte fra Rødt og MDG – sistnevnte brøyt ut av det gode fire-parti-fellesskap i posisjon med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og egentlig MDG.

– Det at til og med MDG kom med i siste sekund, egentlig litt sånn fem over tolv, da er det veldig moro å få til dette.

– Til ungane i Re og Undrumsdal sitt beste, sier Trond Ekstrøm (FrP) til ReAvisa etter flertallet var sikra for å bruke de opprinnelige avsatte pengene på Dalheim, og låne pengene som trengs til Vear skole.

Flertallsvedtaket lyder som følger:

Investeringsbudsjettet økes med 2,3 mill til grunnarbeid, flytting og nødvendig inventar på Vear skole.

Det finansieres med låneopptak.

Budsjettmessige konsekvenser foretas ved neste budsjettreveisjon.

Dermed trengs det ikke å «rappe» penger fra Re og den vedtatte oppgraderingen av ventilasjonsanlegget på Dalheim. Det ble rett og slett «ja takk begge deler».

Skole mot skole i den nye storkommunen: – Hvorfor prioriteres ikke Solerød?

FrP-Trond: – Vi må rette opp feilen, uten at noen blir skadelidende.

Bakgrunn: Nye Tønsberg må ty til «nødløsning».

DALHEIM: Forsamlingslokale, møtelokale, treningshall og gymsal i Undrumsdal. Arkivfoto.

Les mer om barnehager og skoler i Re.

Les mer om lokalpolitikk i Re.

,