Nye Tønsberg må ty til «nødløsning» etter feil i økonomiplanen: – Igjen blir Undrumsdal neglisjert!

Oppgradering av Dalheim blir skyvd på, for å få på plass en nødløsning for en overfylt Vear skole. Det provoserer undrumsdølinger som har venta lenge på grei luft i det som er alt fra gymsal for skolen til forsamlingslokale for lag og foreninger.

Les også: Gradvis åpning av barnehager og skoler.

Tønsberg bystyre vedtok å øke kapasiteten på en sprengt Vear skole i fjor, og tidligere har Re kommunestyre vedtatt å oppgradere Dalheim med nytt ventilasjonsanlegg – en gammel kampsak i Undrumsdal. Nå var endelig pengene på plass.

Men nå må det siste vike for det første i nye Tønsberg kommune.

Miljøretta helsevern: «Må gjennomføres tiltak»

Dalheim brukes til gymsal for Solerød skole, det er treningshall for idrettslag i bygda, og det er forsamlingslokale for mange av bygdas lag og foreninger.

Oppgraderingen har undrumsdølingene lengta etter – og nå skulle den komme, på overtid.

Etter tilsyn fra Miljøretta helsevern i fjor våres og målinger seinest fra mai i fjor ble det konkludert med at «det må gjennomføres tiltak for å sikre tilfredsstillende inneklima (…)».

Ikke økonomisk dekning på grunn av en feil

Ole Hans S. Fjellvang er en av mange reinger som bruker huset.

Han har en finger med i det meste som skjer i bygda, med Jubateater, ungdomsklubben Undris, diskotek og alt det andre som stelles i stand til glede for små og store. Som oftest på Dalheim.

– Igjen blir Undrumsdal neglisjert av kommunen, fortviler Ole Hans i en melding til ReAvisa. – Vi er en del foreldre som ser på dette og frykter at dette blir å ta fra skoleelevene i Undrumsdal.

Vear-vedtaket fra det gamle bystyret i Tønsberg ble ved en feil ikke innarbeida i økonomiplanen for den nye kommunen, – og derfor er det ikke økonomisk dekning for det som er vedtatt, redegjorde rådmannen i nye Tønsberg i formannskapsmøtet tidligere denne uka.

Frykter at utsettelse blir til ingenting

Forslaget er å flytte penger fra Dalheim-oppgraderingen til Vear skole, for å få på plass en nødløsning der. Det er snakk om 2,3 millioner kroner. Ventilasjonsanlegget på Dalheim skyves til 2021.

Formannskapets flertall vedtok rådmannens forslag til løsning 14. april. Saken kommer opp for kommunestyret til uka, onsdag 22. april.

Ole Hans forteller at det kommer en felles uttalelse fra Undrumsdal i forkant av kommunestyremøtet. Den kan det fort bli litt krutt i:

– Den store frykten er at utsettelse skal bli til ingenting, forteller han til ReAvisa.

Formannskapets enstemmige vedtak punkt 2 (etter at et utsettelsesforslag fra Høyre med støtte fra FrP og SV falt):

Kr 2.300.000 til grunnarbeider, flytting og nødvendig inventar finansieres ved omdisponering av avsatte midler til ventilasjonsanlegg på Dalheim forsamlingshus. Dette arbeidet prosjekteres som planlagt i 2020, mens selve utførelsen utsettes til 2021. Midler til gjennomføring av ventilasjon på Dalheim innarbeides i budsjett 2021.

DALHEIM: Forsamlingslokale, møtelokale, treningshall og gymsal i Undrumsdal. Arkivfoto.

Les mer om barnehager og skoler i Re.

Les mer om lokalpolitikk i Re.

,