Gradvis åpning av barnehager og skoler

TOMME BUSSER: Noen barn har fått skoletilbud i korona-tida, men skolene – og skolebussene – har så å si vært tomme hele tida. Foto: Stian Ormestad.

Regjeringa har bestemt at barnehager skal gjenåpnes fra 20. april og seinest 27. april, og 1.- 4. trinn i skolene og SFO skal gjenåpnes fra 27. april. Overordna mål er at alle elever kommer tilbake til skolen før sommeren.

Last ned ReAvisa på papir april 2020 – gratis!

Skolene har vært stengt siden regjeringa satte i verk de strengeste tiltak i fredstid i landets historie torsdag 12. mars.

Digital hjemmeundervisning har funka bra her i Re. ReAvisa ble med på en digital skoletime, les mer om det her.

Kontrollert gjenåpning

Gjenåpningen av skoler og barnehager skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.

Overordna mål er at alle elever kommer tilbake til skolen før sommeren.

– Vi er glad for at det tas felles nasjonale beslutninger på viktige tiltak som gjelder de yngste barna våre, og at det utarbeides felles smittevernstandarder, sier ordfører i nye Tønsberg kommune Anne Rygh Pedersen.

Tønsberg kommune kommer tilbake med mer informasjon om hvordan gjenåpningen av våre barnehager og skoler skal foregå, heter det i en pressemelding.

Fortsett med håndvasken

Tønsberg-ordføreren er opptatt av at vi fortsatt har en stor jobb å gjøre for å hindre smittespredning.

– Sjøl om det nå lettes på en del tiltak som påvirker hverdagen vår, er det viktig at vi fortsatt har stort fokus på de nasjonale rådene:

– Vaske hender grundig, holde avstand, ikke samles i store grupper. Vi må fortsatt belage oss på strenge smitteverntiltak i lang tid.

Hytteforbudet oppheves også

Regjeringa har også besluttet at forbudet mot å overnatte på hytta blir opphevet fra 20. april. Det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser.

Fra 20. april kan helsefaglige virksomheter med én-til-én-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, kan gjenoppta en større del av virksomheten, men må følge nye smittevernstandarder.

Videre skal ingen idretts- eller kulturarrangementer gjennomføres før tidligst 15. juni.

HÅPER PÅ FESTIVAL: Rockstream-gjengen forbereder årets festival som normalt, enn så lenge. Håpet er fortsatt å kunne fylle festivalområdet langs Kileveien med musikkglade folk helga 16 – 18. juli 2020. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Korona-krisa rokker ikke ved festivalforberedelsene.

Se bilder fra et stilleRe:

ReAvisa vil fortsatt være gratis, men mange spør om å få bidra med en liten slant.
Vi har Vipps 54 02 82 / konto 1506.09.87979.

Sjekk samlesida om korona-krisa i Re.

,