Helt feil å sette skole opp mot skole, mener FrP-Trond: – Vi må rette opp feilen, uten at noen blir skadelidende

FRONTER ET FELLESFORSLAG FRA FRP, HØYRE OG SV: Trond Ekstrøm (FrP) fra Revetal, med lang fartstid fra lokalpolitikken i både gamle Ramnes og gamle Re kommune. Foto: Stian Ormestad.

– Dette blir som å gi en gave, for så å trekke den tilbake fordi du har glemt å betale strømregninga di, mener Trond Ekstrøm (FrP) om Dalheim-utsettelsen.

Skole mot skole i den nye storkommunen: – Hvorfor prioriteres ikke Solerød?

Bakgrunn: Nye Tønsberg må ty til «nødløsning».

Oppgradering av Dalheim utsettes, hvis flertallsvedtaket i formannskapet står seg i kveldens kommunestyremøte.

En oppgradering som må til, uansett. Som poengtert i et brev til alle folkevalgte fra FAU ved Solerød skole.

Mindretallet fra formannskapet varsler omkamp i kommunestyret

Et mindretall i formannskapet ville utsette saken, og varsler også omkamp i kommunestyret som møtes i kveld, onsdag 22. april klokka 18.00.

Trond Ekstrøm (FrP) snakker på vegne av eget parti, som har fått SV med på det uvanlige laget i Tønsberg-politikken, men som vi mang en gang så pragmatiske fellesforslag og løsninger på tvers av ellers steile politiske skillelinjer i gamle Re kommune.

KAMPKLAR: Trond Ekstrøm (FrP) lover å pushe på for å få realisert oppgraderingen av Dalheim som planlagt i år, og FrP henter støtte fra Høyre og SV. Foto: Stian Ormestad.

Også Høyre, som også ville utsette saken i formannskapet, støtter fellesforslaget opprinnelig fra FrP og SV.

Løsningen holder ikke vann – eller luft

Tre fra Re har finni sammen på tvers av politiske skillelinjer: Trond Ekstrøm fra FrP, Heming Olaussen fra SV, og Øyvind Jonassen fra Høyre har alle vært sentrale i sine egne partier i utformingen av fellesforslaget til kommunestyremøtet i kveld.

Trond Ekstrøm forteller om bakgrunnen for fellesforslaget i en epost til ReAvisa, der de rett og slett foreslår å legge nok penger i potten til å gjøre begge deler – både utvidelse av Vear skole og oppgradering av Dalheim:

Han åpner med forståelse for situasjonen og skryt for at administrasjonen er løsningsorientert, etter at det ble gjort en feil i budsjettarbeidet. Det er bare det at løsningen ikke holder vann. Eller luft.

– At man får gjort en feil i sammenslåingsprosessen mellom Re og Tønsberg er forståelig. Og det er flott at når man oppdager feilen så hiver man seg rundt og finner en løsning. Men…

Her har man hivd seg for fort rundt

STØTTER FELLESFORSLAGET: Høyre, ved Øyvind Jonassen (H) fra Revetal, stemte for et utsettelsesforslag i formannskapet, og støtter også omkampen i kommunestyret. Foto: Stian Ormestad.

– I saken om nye undervisningsrom på Vear skole så har man hivd seg for fort rundt når det gjelder finansiering. Hadde saken vært oppe i fagutvalget før formannskapet så tror vi at saken ville fått en annet forslag til vedtak til behandlingen i kommunestyret.

STØTTER FELLESFORSLAGET: SV, ved Heming Olaussen (SV) fra Ramnes, stemte for et utsettelsesforslag i formannskapet, og støtter også omkampen i kommunestyret. Foto: Stian Ormestad.

– Derfor stemte FrP for en utsettelse av saken i formannskapet, med støtte fra Høyre og SV.

– Men siden det ikke ble vedtatt så får vi prøve å rette opp feilen i kommunestyret.

Feilen må rettes opp uten at noen blir skadelidende

Trond Ekstrøm mener det blir feil å sette skole opp mot skole i denne saken.

– At forslaget om at man utsetter vedlikeholdsoppgaver på Dalheim, som også blir brukt som skolebygning, til fordel for Vear skole, gjør at man skaper en vinner og en taper i denne saken.

– FrP er også bekymra for økonomien, men når man får gjort en feil så må den rettes opp i uten at noen er skadelidende, mener de tre partiene som står bak et alternativt forslag til rådmannens og formannskapets flertallsvedtak:

I EI PENGEKNIPE: Rådmann Egil Johansen foreslår å hente penger fra en skole til en annen i den nye storkommunen. Flertallet i Formannskapet gikk forrige uke god for forslaget, denne uka skal det endelig behandles av kommunestyret i nye Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Ja takk, begge deler!

– Vi tror at hvis man hadde huska på vedtaket om Vear skole i forbindelse budsjettbehandlingen i høst, så ville begge prosjekt vært inne med med gjennomføring i år.

– Og det er det som legges til grunn når FrP sammen med Høyre og SV fremmer et forslag om at investeringsbudsjettet økes med 2,3 millioner kroner, og at økningen i budsjettet tas ved neste budsjettrevisjon.

– Det er det mest reale når saken ble som den ble, mener Trond Ekstrøm i en epost til ReAvisa.

Spill for galleriet for å roe ned folk i Re?

Arbeiderpartiet har i politikerportalen på kommunens internettsystem lagt fram et forslag om at man skal «arbeide for å få gjennomført vedlikeholdet på Dalheim i år».

– Det er så vagt og uforpliktende at det er ingenting verdt, mener Trond. – Hvis Arbeiderpartiet har et reelt ønske om å få gjennomført vedlikeholdet for lokaler som Solerød skole bruker, så bør de stemme for vårt forslag.

– Hvis ikke er vi redd Arbeiderpartiets forslag bare er et spill for galleriet for å roe ned folk i Re.

Full fokus på Dalheim framover

Men faller FrPs fellesforslag med Høyre og SV i kveld, og posisjonen stemmer for Arbeiderpartiets forslag, så skal FrP følge opp, sier Trond.

Revetal-mannen med lang fartstid i lokalpolitikken i både Ramnes og Re lover fullt trøkk på Dalheim-saken framover.

– De skal ikke komme seg unna dette uten at det blir lagt merke til.

Skole mot skole i den nye storkommunen: – Hvorfor prioriteres ikke Solerød?

Bakgrunn: Nye Tønsberg må ty til «nødløsning».

DALHEIM: Forsamlingslokale, møtelokale, treningshall og gymsal i Undrumsdal. Arkivfoto.

Les mer om barnehager og skoler i Re.

Les mer om lokalpolitikk i Re.

,