Leserinnlegg: Hold fysisk avstand og psykisk nærhet, kamerater

Årets 1. mai-feiring blir annerledels. Alt er avvikende fra det det vi kjenner, men la oss likevel hylle dagen og de som har gjort sitt for at den fortsatt gis fokus og heder, oppfordrer pensjonistutvalget i Fagforbundet Vestfold og Telemark.

Leder: – Vi holder koken, også i disse korona-tider.

Det er 120 år siden Norge startet demonstrasjonene for likeverd og rettferd.

Mange års kamp, men enda mye og kjempe for. Menn og kvinner har i over 100 år stått i front for bedre vilkår i arbeidsliv og samfunn.

Pionerenes bragd blir trukket frem og vi hyller datidens og nåtidens forkjempere. Blant dagens pensjonister finnes det mange forkjempere og nåtidens hverdagshelter. De er også arbeidere, om enn ikke i vanlig lønnet arbeid.

Vi finner mange pensjonerte arbeidere og hverdagshelter i frivillig arbeid. Kan du se for deg Frivillighetssentraler, veldedige organisasjoner uten arbeidskraft fra pensjonistene?

I politisk arbeid som Eldreråd og annet, utgjør pensjonistene en stor forskjell med sitt engasjement. Det som er bra for vår eldregenerasjonen er også til gunst for de som i dag er yngre.

De er viktige kultur og kunnskapsbærere i samfunnet vårt.

I disse dager har arbeidslivet en spesiell betydning. Mange er utenfor og ledigheten er på samme nivå som under finanskrisen på tidlig 1990-tall. Bedrifter har permittert ansatte, mens andre har meldt seg konkurs.

Vi håper alle at pandemiens skadevirkning skal bli minimal, men dette er for tidlig å mene mye om. Det vi imidlertid vet er at alle trenger hverandre i tanker ord og gjerninger i disse tider.

La oss tro at denne 1. mai kan bli starten på bedre tider for alle. Både i arbeidslivet og livet for øvrig. Hold fysisk avstand og psykisk nærhet, kamerater.

Solidarisk hilsen fra styret i pensjonistutvalget for Vestfold og Telemark,
Fagforbundet Vestfold og Telemark.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

,