Anna og Adolf Gran – ekteparet som starta Revetal-eventyret

REVETAL FOR OVER 100 ÅR SIDEN: Her er vi i Gamleveien rundt 1915. Den gangen var det hovedveien gjennom Revetal. Til høyre i bildet ser vi Revetal stasjon. Helt til høyre Adolf Grans nye forretning og bolig, som sto ferdig i 1914. Foto: Ukjent.

Den aller første generasjonen av Gran-kjøpmenn på Revetal, Anna og Adolf Gran, hadde – akkurat som sine etterkommere – mange jern i ilden. Allerede da starta Revetal veksten fra veikryss til bygdeby.

Les mer om Revetal-historie i ReAvisa, februar 2020 – last ned gratis!

Sjekk også: Feirer 110 år og deler ut 110.000 kroner til gode formål.

Adolf Gran kom til Revetal i 1910, og kjøpte Borgestad. Borgestad ligger ned mot elva, det sørligste av de to husa der. På Borgestad var det landhandel, allerede i folketellingen i 1900 finner vi Magnus Borge som huseier og landhandler.

FØRSTE GENERASJON GRAN: Adolf Gran tok over kolonialen på Revetal i 1910. Han er farfar til Sjur Gran og oldefar til Martin Gran – og tippoldefar for en femte generasjon Gran som er på vei inn i butikken. Adolf og kona Anna var utvilsomt veldig viktige personer i starten på Revetals utvikling. Les også om både historien og framtida i ReAvisa på papir, februar 2020. Foto: Privat.

Eiendommen ble formelt skilt ut fra gården Revetal søndre i 1904.

Ekspansjon og allsidig handel

Adolf nøyde seg ikke med å kun være landhandler. Nei, han var poståpner også, dette var i samme lokale som landhandleriet. Post i butikk er altså ingen ny oppfinnelse, tvert imot var det helt vanlig i tidligere tider.

Eidsfossbanen ble åpna i 1901, og Revetal stasjon ble åpna samme år. I 1910 overtok Adolf også som stasjonsmester, og årslønna som stasjonsmester var på 360 kroner.

Adolf og Anna gifta seg i 1913, og i 1914 flytta landhandleriet fra Borgestad til Østgård. Østgård finnes ikke lenger, det ble rivi for å gi plass til parkeringshuset.

Et landhandleri solgte mange slags varer, og det som ikke fantes i butikken kunne vanligvis skaffes. I gamle avisannonser finner vi at butikken førte «Kolonialvarer, Mel, Fedevarer, Glass, Stentøi, Malervarer, Isenkram og Manufaktur». Intet mindre.

Kona Anna var aktivt med, både i landhandelen og i poståpneriet. Hun løste sjøl handelsbrev, og dreiv “Revetal Lær og Sko” fra cirka 1920 til 1942. «Skotøi, Calosjer og Eksluders» var en del av utvalget, likeså «Trebundstøvler med utskiftbare bunder» og «Eriksens patenterte støvler».

REVETAL I 1910: Dette postkortbildet er tatt på Revetal i 1910 – samme år som første generasjon Gran tok over kolonialen her. Foto: Ukjent.

Adolf var også aktiv i flere bransjer. Han kjøpte opp tømmer og props, og dreiv megling av eiendommer, samt utleie av eiendom. Han eide nemlig flere eiendommer på Revetal i kortere eller lengre perioder.

Han kjøpte også opp konkurrenter, for eksempel kjøpte han Heiangården (Vonheim) i 1923, her hadde det også vært landhandel. Gården er i dag rivi, og der ble det bygd kyllingslakteri, for så å bli blant annet klesbutikk, og nå ligger det ei boligblokk der.

ANNONSE: Adolf Gran handlet også med eiendom på Revetal, for hundre år siden. Faksimile avisannonse.

Fra 1914 var også «Brødrene Gran» i virksomhet. Dette var et sagbruk drivi av Ole, Magnus og Adolf Gran.

Politisk engasjement

Adolf engasjerte seg på flere forskjellige fronter. I 1924 kom han inn i styret i «Vaale Høire og frisinnede Venstres forening», og fra 1928 og fram til mai 1945 satt han i ulike politiske posisjoner, blant annet kommunestyret, formannskapet, veikomiteen og skolestyret.

Det var nok ikke alltid slik at hans politiske motstandere satte pris på hans innlegg, vi kan lese i Vestfold Arbeiderblad 25. januar 1940:

«Nå har representanten Adolf Gran i Våle herredsstyre gitt så mange sosialøkonomiske utgreiinger om forrige krigsperiodes finanspolitikk i forbindelse med den situasjon landet er oppe i igjen, at det må klare seg en stund».

«Ingen av representantene i Våle herredstyre forstår hva Adolf Gran sier i sine 5 – 6 – 7 innlegg i en og samme sak, selv om en nok kan ane hva han egentlig mener».

I samme sak blir det tatt til orde for innføring av taletid i Våle herredstyre.

Det var ikke bare politisk Adolf engasjerte seg. Da Tønsberg handelsforening i 1930 bestemte seg for å ta med seg kjøpmenn fra de omkringliggende landkommunene i sin forening, var Adolf en av de to fra landsbygda som ble medlem i styret. Her ble han sittende til 1938.

Flytta hele Revetal stasjon for å gi plass til Bispeveien

ANNONSE: Stort utvalg – allerede den gang da. Faksimile avisannonse.

1940-åra innebar mange endringer. Adolf overlot driften av butikken til sønnen Arve, og kjøpte Revetal stasjon.

HISTORISKE RØTTER: Den aller første logoen pryder 110-årsjubileet for Meny Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Jernbanen ble lagt ned i 1938 og nå ble stasjonsbygningen flyttet noen meter sørøstover, både for videre utbygging av stasjonen og for å få bedre plass til den nye Bispeveien, som heldigvis for Revetal ble vedtatt liggende der den ligger i dag.

Poståpneriet flytta til stasjonen, og datteren Inger overtok som poståpner på Revetal fra november 1946, og hadde stillingen til juni 1981.

I 1948 åpnet Adolf handel med bygnings- og landbruksartikler på Revetal stasjon, dette i samarbeid med svigersønnen Erik Rustan. De drev «Gran og Rustan» fram til 1957. Rustan fortsatte driften aleine.

Anna døde i 1967, og Adolf i 1973. Begge var utvilsomt veldig viktige personer i starten på Revetals utvikling, der Revetal gikk fra å være et veikryss med jernbane og tilhørende stasjon, til å bli det handelssenteret Revetal er blitt i dag – en liten bygdeby.

Av Odd Roar Sulutvedt og Lars Jørgen Ormestad

Dette kunne du lese først i ReAvisa, februar 2020 – last ned gratis!

FANTASTISK VEKST OG UTVIKLING: Bildene er fra 1910 og fra i fjor høst, tatt fra nesten samme vinkel, satt sammen for å gi et inntrykk av vekst og utvikling på Revetal, fra veikryss til bygdeby. I tillegg kommer alle byggefelt som har vokst fram rundt Revetal, og som til sammen utgjør Revetal-området med totalt 3.000 innbyggere. Og totalt i gamle Re kommune nærma vi oss 10.000 innbyggere. Foto: Odd Smedsrud/ukjent.

Les også: – Om vi skal bytte navn på Re-torvet? Det skjer ikke!

Les også: Meny Revetal er Årets Meny-butikk – igjen!

Les også: Re-torvet fortsetter å vokse og setter ny rekord

Martin og Meny-gjengen vant Tønsbergregionens næringslivpris

Les mer om lokalt næringsliv i ReAvisa.

, ,