Smelter sammen helsesektoren på Støperiet

VIRKSOMHETSLEDER FOR MESTRING OG HELSE: Tove Hovland. Foto: Stian Ormestad.

Symbolsk nok skulle helse- og omsorgssektoren i Re og Tønsberg smeltes sammen på Støperiet, til nye Tønsbergs «Virksomhet for mestring og helse». Og akkurat det navnet digger virksomhetslederen.

Trange tider i nye Tønsberg: – Det blir noen tøffe tak.

Fem år siden Re helsehus sto ferdig: – Mange ser til Re!

Onsdag 20. november var vel 250 kommuneansatte samla på Støperiet i Tønsberg, som et avspark – eller kick off på godt norsk – på et nytt kommunalområde i en ny kommune.

MYE BRA Å SPILLE PÅ: Tove Hovland viser avisutklipp. Foto: Stian Ormestad.

– Vi skal bli kjent med hverandre – og deretter samarbeide selvfølgelig, sier avtroppende virksomhetsleder i Re, Ingerd S. Backe fra Undrumsdal.

Administrativ Tønsberg-dominans

Hun overlater ledelsen av helsesektoren i nye Tønsberg til Tove Hovland, som allerede var i Tønsberg-ledelsen.

Dette er en sektor med stor Tønsberg-dominans inn i den nye kommunen. Mye av organiseringen er blåkopi av dagens Tønsberg-modell. Ledelsen er mye den samme.

Vel og merke administrativt, for politisk styres sektoren av utvalgsleder Trude Viola Antonsen (AP) fra Re.

Tove Hovland viste fram flere plansjer, deriblant avisutklipp fra ReAvisa om Grønn omsorg på Dal gård og demenspris til Re helsehus.

Det er mye bra å spille videre på.

Glad for at mestringsbegrepet er med

LEDERSKIFTE: Virksomhetsleder i Re Ingerd S. Backe overlater ledelsen av virksomheten til Tove Hovland i nye Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Hun digger navnet til den nye virksomheten, at den ikke heter helse og omsorg, men helse og mestring. – Hva er viktig for de vi skal hjelpe? Det er viktig at vi stiller spørsmålet, hører på svaret, og tar på alvor det de sier.

– Det er ikke vårt liv, det er deres liv. Vi skal så langt det lar seg gjøre legge tilrette for at de skal få muligheten til å mestre deres liv. Derfor er jeg veldig glad for at vi har fått med mestringsbegrepet. 

De ansatte ble oppfordra til å ta hverandre i mot med åpne armer, nå som alt samkjøres i de to gamle kommunene. – Vi skal legge tilrette, men det er dere som skaper de gode arbeidsplassene, sier virksomhetsleder Tove Hovland.

HUMØRSPREDERE PÅ RE HELSEHUS: Gro Hansen, kulturkoordinator, og Ingerd S. Backe, virksomhetsleder, har sørga for liv og røre på Re helsehus. Foto: Stian Ormestad.

Det er fort gjort å skape en mindre god arbeidsplass, poengterte hun fra scenen.

Viktig å framsnakke den nye kommunen

Prosjektleder for sammenslåingen og påtroppende rådmann Egil Johansen innleda med å vise «åpenhet, oppriktighet, profesjonalitet» – for å skape «tillit».

Dette er noe Tønsberg har hatt som verdier, og som nå også gjelder for nye Tønsberg. «Tillit» er er henta fra Re.  – Noe å strekke seg etter, sier den påtroppende rådmannen.

Han mener det er alles ansvar å framsnakke den nye kommunen. – Hvis over 4.000 ansatte snakker dårlig om kommunen sin, er det også dårlig for nye Tønsberg.

Så er det alles ansvar at det også finnes noe å framsnakke, poengterer han.

– Dere er helt avgjørende

Påtroppende rådmann talte til de som skal hjelpe dem som trenger hjelpa mest i den nye kommunen.

– Dere er til for brukerne, understreka han til et fullsatt Støperiet.

– Og dere er helt avgjørende for at den nye kommunen skal funke!

Seinere samme dag ble det aller siste utvalgsmøte i Re holdt for samme sektor.

PROSJEKTLEDER FOR SAMMENSLÅINGEN OG PÅTROPPENDE RÅDMANN: Egil Johansen. Foto: Stian Ormestad.

Fem år siden Re helsehus sto ferdig: – Mange ser til Re!

Les også: – Gårdsarbeid og trening er som ei diger lykkepille!

Les også: Re helsehus er tildelt Demensprisen 2019.

Les også: God Re-representasjon i nye Tønsberg.

Ti Re-rariteter fra lokalvalget for nye Tønsberg.

Les mer om kommunesammenslåing.

,