Fem år siden Re helsehus sto ferdig og åpnet dørene: – Sjekk alt vi har fått til og alt huset er fylt opp med!

KULTURKOORDINATOR OG VIRKSOMHETSLEDER: Gro Hansen og Ingerd S. Backe. Foto: Stian Ormestad.

Ingerds stilling forsvinner med kommunesammenslåingen, men Gro får blir i en halv stilling. Sammen har de sørga for at helse og omsorg har gått hånd i hånd med kultur og musikk, til det bedre for både brukere, besøkende og ansatte på Re helsehus.

Les også: Smelter sammen helsesektoren på Støperiet.

Overrekkelsen fra entreprenør til Re kommune fant sted 14. november 2014,  og de første beboerne flytta inn på Re helsehus i desember for snart fem år siden. Huset er blitt fylt med helse, omsorg og kultur – en viktig møteplass i Re.

SUPRISE! Avtroppende virksomhetsleder Ingerd S. Backe ble overraska på personalmøte siste onsdag i oktober med en stor fest til ære for henne på Seniorsenteret. Foto: Stian Ormestad.

Re helsehus har siden 2014 arbeidet for å samlokalisere helse og omsorgstjenestene, spesielt til de eldre, forteller avtroppende virksomhetsleder Ingerd S. Backe.

Bygger broer mellom generasjoner

Re helsehus er blitt et flott senter, perfekt plassert, som gjennom riktige tiltak, kunnskap og nettverksbygging er blitt et viktig tjenestetilbud og ikke minst en fantastisk møteplass for befolkningen, i tillegg til å være en god og travel arbeidsplass.

– Vårt motto har vært «Livskvalitet og trivsel for alle». I tillegg har vi lagt vekt på å bygge broer mellom generasjoner og utvikle interessen for å jobbe innen helse, i samarbeid med NAV Re og Re videregående skole.

Ingerd viser til stortingsmelding 15 – «Leve hele livet», og mener mange elementer er implementert gjennom det som skjer på helsehuset.

– Her kan man bare komme å ta en kaffe på Cafe Kilden, man kan besøke noen, man kan få en kunstneriske og kulturell opplevelse.

En møteplass for foreninger og frivillighet

GENERASJONSSANG: Kulturkoordinator Gro Hansen synger med barnehagebarn og beboere på Re helsehus. Foto: Stian Ormestad.

Re helsehus er blitt en møteplass for foreninger og frivilligheten i bygda. Du kan få hjelp med praktiske ting – som for eksempel trenger du å bytte batteri på høreapparatet, fikser de frivillige det, eller du får råd av syn- og hørselkontakt.

– Vi har gjennom åra hatt stort variasjon i arbeidsoppgaver. Samhandlingsreformen har ført til at vi har tilført kompetanse på flere områder. Vi har flere ganger hatt behov for at 40 ansatte er på opplæring med spesialpersonell fra sykehus i løpet av en uke, for å drive forsvarlige helsetjenester.

– Og de ansatte stiller opp og bryr seg. Slik er det på alle avdelingene. I all slags vær kjører hjemmesykepleien rundt og finner løsninger sammen, sier en rørt avtroppende virksomhetsleder.

MØTEPLASS FOR HELE BYGDA: Re helsehus er fylt opp med viktige tjenester, frivillighet og kultur. Foto: Stian Ormestad.

– Re helsehus gir en helhetlig ramme, og det er lettere å få til en helhet enn før vi flytta, oppsummerer Ingerd helsetjenestene.

Rundt hundre gaver til Re helsehus

Den avtroppende virksomhetslederen vil takke for alle gaver som er gitt. I en ReAvisa-sak før helsehuset ble bygd, ble det etterlyst mer åpenhet og en skikkelig opprydning i gavekontoene i Re kommune. Så har skjedd:

– Jeg har registret cirka hundre gaver. Det er alt fra piano – ikke ett, men faktisk flere. Det er mange slags gjenstander, tepper og bilder som er spredt rundt på veggene på huset.

– Nils Kavlie Borge har laga flotte pleksiglassbilder av Våle-eika, prestegården, med mer. Anita Sæterhøy har også tatt mange flotte bilder. Det er også andre som har bidratt.

Til utsmykning ved åpningen ble teppekunstner Inger-Johanne Rasmussen engasjert. Det store vakre teppet «Forsøk på å konstruere en blomst» var et av Blaafarveverkets hovedattraksjoner på 50-årsjubileet i fjor. Det henger til vanlig på Re helsehus.

ETTERTRAKTET: Kulturkoordinator Gro Hansen er landet rundt for å fortelle om hva vi har fått til her i Re, med kultur i helse- og omsorgsektoren. Her på besøk på Rørås tidligere i november for å fortelle om generasjonssang i Re. Foto: Privat.

Den velkjente fontenen utenfor hovedinngangen «Pethricor», som betyr duften av regn, er laga av Peder Isdal og symboliserer fruktbarheten i Re.

Mange ser til Re

Den aller største gaven er kanskje pengegaven fra en gavmild reing, hele fem millioner kroner over flere år. – Vi fikk en helt spesiell gave av Jens Holtung, og etter politisk behandling ble hoveddelen brukt til å lønne en kulturkoordinator, forteller Ingerd:

– Det var mange svært dyktige søkere, og den som fikk jobben var Gro Hansen. Hun har skapt mange gode, morsomme, trivelige og rørende stunder på helsehuset. Ofte på tvers av generasjoner.

Gjennom mange innlegg i ReAvisa har befolkningen fulgt med hva som har skjedd på Re helsehus.

Det er per i dag en velfylt kulturkalender på helsehuset, til glede for de som bor der, kommer på besøk, og jobber her. Gjennom «Krafttak for sang» har flere dører mellom helse- og omsorgsektoren og kultursektoren blitt åpna, forteller Ingerd.

SAMARBEID MELLOM RE HELSEHUS, RE VGS OG NAV RE: Christine Wadel, Re VGS-ansatt og ansatt ved Re helsehus, og Re VGS-elev Natalia Kolsrud, fra en tidligere ReAvisa-sak. Foto: Stian Ormestad.

– Vi har videoer som tusenvis har sett på YouTube. Gro er en god ambassadør og en etterspurt foredragsholder i nasjonal sammenheng.

– Det er i grunnen helt fantastisk at man både har Ragnhild Bøhle og Gro Hansen fra Re, som begge er med å bygger broer mellom kultur-, og helse- og omsorgsektoren.

Og det fører til mer trivsel – og mindre medisiner. Det er rett og slett en stor helsegevinst i å fylle helsehuset med kultur, sang og musikk.

Priser, heder og ære

Noe som også ga seg utslag i Demensprisen, som Nasjonalforeningen for folkehelsen ga ut i Vestfold i 2019. Dette var med begrunnelse nettopp i bruk av sang i stell og omsorg.

Men hva med dama som har trekki i trådene på Re helsehus – virksomhetslederen som blir satt så stor pris på?

Ingerds stilling blir borte med kommunesammenslåingen, det vil si lederstillingen på helsehuset blir delt inn i fem forskjellige virksomhetsområder.

Ingerd ble skikkelig overraska på personalmøte siste onsdag i oktober, forteller kulturkoordinator Gro:

– Hele personalet på Re helsehus klarte å overraske vår kjære virksomhetsleder med en fest i seniorsenteret!

Ingerd blir dypt savnet på helsehuset

SPLITTER NYTT: Dette bildet ble tatt for nøyaktig fem år siden, da Re helsehus sto ferdig høsten 2014. Foto: Stian Ormestad.

Der ble det taler og sanger, kaker og gaver, og prikken over i-en var at Gla ‘gjengen, som hun vanligvis øver med på tirsdager, klarte å komme og rigge opp til konsert på helsehuset – helt uten at sjefen sjøl hadde fått det med seg.

UTSMYKKING: Ingerd har summert opp rundt hundre gaver til Re helsehus fra gavmilde reinger på drøyt fem år. Foto: Stian Ormestad.

– Ingerd blir dypt savnet her på helsehuset, og ideen om å lage henne som en blekksprut med hode og hjerte og tusen ideer, ble iverksatt. Takk for at vi beholder deg fram til nyttår, Ingerd, står det skrivi på Re helsehus sin Facebook-side.

– Jeg er jeg ydmyk og glad for den oppmerksomheten jeg fikk av ansatte, forteller Ingerd til ReAvisa, som gjerne vil takke for seg via lokalavisas spalter.

Det har vært fem fine år siden dørene åpna for første gang på Re helsehus.

Ingerd begynner i ny jobb ved Tønsberg-regionens legevakt, ØHD og allmennmedisinske tjenester, på nyåret.

Fram til det vil hun fortsatt holde styr på Re helsehus, noen uker til.

LEDERSKIFTE: Virksomhetsleder i Re Ingerd S. Backe overlater ledelsen av virksomheten til Tove Hovland i nye Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Sjekk også: Sang, latter og en liten tåre i øyekroken – og se video:

Sjekk også: Karneval på Re helsehus – og se video:

«Livsglede-uka» er blitt til en hel «livsglede-måned»!

Re VGS-elever tok over styringa på Re Helsehus.

– Vi vil veldig gjerne jobbe på Re helsehus!

Re helsehus er tildelt Demensprisen 2019.

Smelter sammen helsesektoren på Støperiet.

Les mer om kommunesammenslåing.

, , , , , , ,