Skal ingen erstatte Ole i nye Tønsberg?

VERDSATT: Ole A. Hafell var mest sannsynlig den siste diakon i Re. Stillingen foreslås ikke besatt i nye Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

I Re har vi vært heldig med en veldig aktiv diakon. I forslag til budsjett for nye Tønsberg forsvinner hele stillingen.

Foreslår kraftig kutt og økte kommunale satser: – Kan ikke utelukke at det vil merkes.

1. januar 2020 blir Re og Tønsberg en kommune. Men, det har ikke mangla på varsler om trange kår i den nye storkommunen. Vel og merke etter at sammenslåingsvedtaket var fattet.

I kveld la prosjektleder for sammenslåingen og påtroppende rådmann i nye Tønsberg kommune fram sitt budsjettforslag. Der kommer det fram at diakon-stillingen i Re foreslås fjernet.

EN DIAKON TIL KJEPPHEST: Ole har alltid vært med på Re middelalderdager, som kjepphestridelærer. Foto: Stian Ormestad.

Visste hva som venta

Ole A. Hafell gikk av som diakon i Re 1. august i år, etter 12 år i stillingen. Han ble nesten som en institusjon å regne i seg sjøl.

Han har drivi med sorgarbeid, han har fulgt opp barn og foreldre som sliter, han har vært i beredskap som krisehjelp for skolene, og han har stått for leksehjelp. Blant annet.

Ole er i dag sorgstøtte for barn og ungdom i hele Vestfold. – Jeg hadde en anelse om hva som venta, og hadde samtidig veldig lyst på den jobben – så jeg søkte og var heldig å få den, forteller Ole til ReAvisa.

Fanga opp mange

Han har elska jobben som diakon i Re, og snakker gjerne varmt om viktigheten av å ha en diakon i bygda: – Det var veldig flott å få lov til å være til hjelp for de som trenger det aller mest.

– Mange ramler mellom to stoler, og ofte var jeg et bindeledd mellom helse, skole, hjelpeapparatet, kultur, kirke – alt sammen.

KUTTER KRAFTIG: 60 millioner kroner skal kuttes med ostehøvelmetoden i nye Tønsberg. Påtroppende rådmann Egil Johansen la fram nye Tønsberg kommunes første budsjett i kveld. Foto: Pressemelding.

– Sånn sett klarte vi å fange opp mange som ellers er ganske så usynlige.

En mulighet mindre for en prat

Ole har vært med folk i møte med NAV, han har snakka med sjuke og døende, han har hatt sangstunder på Re helsehus og på boligene på Brår, og kanskje det aller mest synlige: Leksehjelpa som feira 10 år i fjor.

– Mange vil nok merke det personlig – helst de som trenger det aller mest – men det vil kanskje ikke være så synlig for folk flest, svarer Ole på spørsmål om hva kuttet vil ha å si for Re som lokalsamfunn.

Tilbudet var veldig viktig for de svakeste. Noe vi alle kan være, innimellom. – Folk vil sitte mer aleine, få mindre besøk, og ha en mulighet mindre for en prat.

Vil spare 350.000 kroner

HYLLET: Ole A. Hafell ble hyllet som leksehjelp-leder gjennom 10 år i fjor våres. Foto: Stian Ormestad.

Som en erstatning for Ole har to delt på en 40 prosent stilling, for å videreføre noe av det Ole har sørga for. Ole ble aldri fullt og helt erstatta da han bytta jobb.

Fra og med årsskiftet kan det være helt slutt: «Ikke tilsette diakon i menighetene i Re», heter det i budsjettforslaget for nye Tønsberg. Det skal stå for en innsparing på 350.000 kroner. Videre heter det i budsjettforslaget:

«Leksehjelp forsvinner. Arbeid blant psykisk funksjonshemmede. Samtaler med eldre på sykehjem. Samtaler med barn og foreldre som sliter. Mindre sorgarbeid. Diakon som kriseberedskap i forhold til skoler. Alt dette forsvinner».

SANGGLEDE PÅ RE HELSEHUS: Diakonen har stått for sangstunder på Re helsehus. Foto: Stian Ormestad.

Fravær vil bli savnet

Et innspill fra Re helsehus viser hvor viktig diakonen er. Der kommer det tydelig fram at tilbudet er svært godt likt, og at diakonen står for noe andre faggrupper ikke har tid til. «Fravær vil bli savnet», heter det.

Diakonen har ikke bare vært til hjelp for brukere og pårørende, men også en styrke og trygghet for de ansatte. Diakonen «blir benyttet på høring av informasjonsbrev, fagprosedyrer eksempelvis rundt tematikk døende, kultur og religion».

Helt konkret nevnes situasjoner der diakonen «går inn og bistår avdelinger i komplekse pasient/pårørende case. Pasient alvorlig sjuk/døende og pårørende i en eksistensiell krise. Har veiledet personalet på avdelingen».

Skryter av frivilligheten i Re

Oppsummert: «Viktig bidrag i det tverrfaglige miljøet ved Re helsehus», heter det i et brev til politikerne i våres, da det ble kjent at Ole skulle slutte og usikkerheten rundt stillingen først kom opp.

Noe av det siste Ole rakk å gjøre før han tok sommerferie og slutta som diakon i Re, var å lede en pilegrimsferd fra Re til Tønsberg – symbolsk nok.

Ole passer på å skryte av frivillige lag og foreninger i Re, som gjør en god innsats. Han hadde et spesielt godt samarbeid med Re Røde Kors og besøksvennene der.

Redusert stell på gravplasser

Andre innsparinger på feltet er «redusert stell på kommunens 13 gravplasser» ved å «ansette færre sommervikarer»:

«Gravplassene vil oppleves til tider ustelt da det vil gå lengre tid mellom hver gang de klippes», heter det i budsjettforslaget som en konsekvens, samt: «Fast betjening opplever klager og ubehageligheter fra besøkende på gravplassene».

Det foreslås også å stoppe overføringer av driftsmidler til menighetsrådene. Det er snakk om 240.000 kroner. Konsekvensen kan bli «mindre kulturelle aktiviteter rundt i lokalsamfunnet. Mindre aktiviteter for barn og unge i menighetene».

Les også: Her har mer enn 200 barn fått god leksehjelp gjennom ti år.

Re middelalderdager: Velkommen til lille, rare Re!

VANDRER VIDERE: Ole A. Hafell har finni andre arbeidsoppgaver innen samme felt, men mener at Re har god bruk for en diakon også i framtida. Foto: Stian Ormestad.

Foreslår kraftig kutt og økte kommunale satser: – Kan ikke utelukke at det vil merkes.

Les hele budsjett og økonomiplan for nye Tønsberg kommune her.

Se og hør Thorvalds «Omforladels Re».

Les mer om kommunesammenslåing.

,