Frykter for nye utslipp

FRYKTER FORURENSING: Innsatsleder for brannvesenet Einar Flogeland og seniorrådgiver hos Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling Fred Marius Svendsen. Foto: Stian Ormestad.

LINNESTAD/BJUNE: Det lukter sot av vannet i bekken, men om det er snakk om gift og i så fall hvor mye veit ingen nå.

Se bilder fra Revac-brannen.

SISTE: Revac-brannen er endelig slokt!

Klokka 07.00 fikk Vestfold-politiet melding om røykutvikling i gjenvinningsbedriften Revac på Linnestad. Nesten 12 timer etter jobber nødetatene på stedet fortsatt.

FRYKTER FORURENSING: Seniorrådgiver hos Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling Fred Marius Svendsen. Foto: Stian Ormestad.

Legger på grushauger i bekken

Revac-brannen for fire år siden fikk store følger for miljøet, spesielt i vassdragene fra brannstedet. Nå som det brenner igjen, holdes Bjunebekken og Aulielva under nøye oppsikt.

Fred Marius Svendsen, seniorrådgiver hos Fylkesmannens Miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling, bistår brannvesenet i miljøvurderinger.

– Ved forrige brann ble det observert skum og svart vann i bekken, men nå ser vannet ut som helt vanlig vann. Men vi merker litt sotlukt, så vannet har fått en viss påvirkning – men hva det er og hvor mye veit vi ikke.

Det er allerede lagt på litt sand i bekken for å filtrere vannet, og brannvesenets innsatsleder beordrer flere og større sandfeller for vannet i 18.30-tida.

UTSATTE VASSDRAG: Det var en stor fiskedød i ei viktig gyteelv for fisk ved forrige storbrann hos Revac. Foto: Stian Ormetad.

– Det vi har her, er indikasjoner – ikke noe mer enn det. Men likevel, vi tar høyde for at det kan være noe i vannet, sier innsatsleder Flogeland til ReAvisa.

FORTSATT FULLT SLOKKEARBEID: 12 timer etter at slokking starta, er det fortsatt intens aktivitet på området. Foto: Stian Ormestad.

Tar flere vannprøver

Egentlig skal det ikke renne ut noe, så er alt i orden skal slokkevannet samles opp i et stort basseng hos Revac.

– Men vi mistenker at det kommer ett eller annet fra området ned i bekken, siden det er registrert en lukt. Så en viss påvirkning kan brannen ha, mistenker seniorrådgiver Svendsen.

Fylkesmannens representant og innsatslederen har sjekka de samme stedene som det ble finni død fisk ved forrige storbrann. – Vi har ikke kommet over noe død fisk. Alt ser normalt ut nå.

Det er tatt vannprøver på flere steder. – Men det tar tid å analysere slikt, så vi veit ingenting nå om det er snakk om forurensning, og i så fall hvor mye, understreker Flogeland og Svendsen til ReAvisa.

Kommunen har innført vanningsrestriksjoner

Re kommune har innført restriksjon på bruk av vann fra Bjunebekken og Storelva sør for Bjune og Aulivassdraget helt ned til Tønsberg. Bruk av vann til jordbruksvanning kan ikke anbefales, heter det på kommunens nettsider.

Video: – Vi har ikke kontroll. Det kan ta mange timer.

Det er ikke første gangen det brenner hos en gjenvinningsbedrift på Linnestad. Den største og mest alvorlige brannen varte 36 timer sommeren for fire år siden.

Dommen falt for litt over ett år siden, og rettens konklusjon var millionbøter til foretaket og fengselstraff til tre i ledelsen:

Les mer: En knusende Revac-dom.

Brannsjef: Mener Revac burde vært klar over risikoen

Revac-naboer: – Våre bekymringer ble latterliggjort

Revac-lederen: – Hadde jeg vært det minste i tvil om at ikke alt var i orden, hadde jeg gjort noe med det tvert!

Kommunen fikk refs for å mangle kriseplaner i tilfelle store katastrofer den gang.

Les flere saker fra politiloggen i Re.