Kommunesammenslåing: Navnet blir Tønsberg

ENIGE OM MYE: Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) og Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Er du klar for å bo i Tønsberg kommune?

Tirsdag 13. desember møttes styringsgruppa for sammenslåing av Re og Tønsberg på Revetal.

De er blitt enig om litt av hvert for den politiske plattformen:

  • Kommunenavnet blir Tønsberg
  • Det skal lages et nytt kommunevåpen som skal symbolisere hele den nye kommunen
  • Den nye kommunens øverste folkevalgte organ vil hete kommunestyre, som i dagens Re – ikke bystyre, som i dagens Tønsberg
  • Fellesnemda som skal ta stafettpinnen videre fram til en sammenslåing 1. januar 2020 skal bestå av like mange representanter fra begge kommunene

BLÅTT PÅ HVITT: Det nye kommunenavnet blir Tønsberg. Alt som gjenstår er et vedtak i Res kommunestyre og Tønsbergs bystyre. Foto: Stian Ormestad.

Det har ikke vært de helt store fightene i styringsgruppa, kan Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) og Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) fortelle ReAvisa. Heller ikke om kommunenavnet.

Sjøl om Re-ordfører og varaordfører var svak for Jarlsberg som kommunenavn, falt valget på Tønsberg. Det kan virke som om de fleste i begge sammenslåingskommuner mener det er et rett og rimelig navnevalg.

– Likeverd, respekt, åpenhet og raushet er verdier som legges til grunn for sammenslåingsprosessen, forteller Tønsberg-ordfører Berg.

Spesielt likeverd og raushet legges vekt på. – At Tønsberg og Re skal ha like mange representanter i fellesnemda sier noe om det, mener Re-ordfører Hillestad.

– I fellesnemda for nye Sandefjord fikk Sandefjord flest representanter, mens Stokke og Andebu måtte nøye seg med langt færre. Der ble kommunestørrelsen lagt til grunn. Her går Tønsberg med på å ha like mange representanter som Re.

Tønsberg-ordfører Petter Berg mener det er bare rett og rimelig. – Sjøl om Tønsberg har flere innbyggere, så er Re mye større i areal.

Det poenget ble framholdt i ReAvisa-intervju og på folkemøter før valget falt på Tønsberg, og det gjentas nå av Tønsberg-delegasjonen i forhandlingene.

STAKER UT KURSEN MOT SAMMENSLÅING: Re-representantene ved oposisjonsleder Trude Viola Antonsen (AP), varaordfører Frode G. Hestnes (FrP), ordfører Thorvald Hillestad (SP) og rådmann Trond Wifstad. Foto: Stian Ormestad.

Det gjentas også at kommunehuset på Revetal skal være arbeidsplass for offentlig ansatte i den nye kommunen. Det er et klart mål om å opprettholde dagens antall sysselsatte på Revetal.

Alt styringsgruppa blir enig om skal til sjuende og sist opp til behandling i kommunestyret i Re og bystyret i Tønsberg.

Re-ordfører Hillestad mener det er en formalitet. I Re er det bred enighet om det som er forhandla fram så langt.

Tønsberg-ordfører Petter Berg regner med støtte fra sitt bystyre. – Ja, men vi må alltid ta et forbehold om bystyrets bifall. Men min oppfatning er at det er en sterk stemning for å gå får dette.

Neste møte mellom Re og Tønsberg er lagt til allerede tidlig i januar, torsdag 5. januar.

POLITISK PLATTFORM: Re og Tønsberg blir til en kommune fra 1. januar 2020: Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Hva er viktig for Re i forhandlinger med Tønsberg?

Les også: Skattesuksessen fortsetter på Revetal – med Tønsberg

Les også: Thorvald om Re+Tønsberg: – Dette har jeg veldig trua på, rett og slett!

,