Leserinnlegg: Seriøst, Re Høyre?

LESERINNLEGG: Re Høyre kjører for tida en offensiv på sosiale medier for at reinger skal gå inn for Tønsberg som sammenslåingskommune. Det er legitimt og kurant av Re Høyre å agitere for sitt syn. Spørsmålet er likevel om alle argumenter er like kurante og gyldige i denne debatten, spør Heming Olaussen (SV) i dette leserinnlegget.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

Ifølge videopropagandaen fra Re Høyres kommunestyrerepresentant Harald Løken så bør vi velge Tønsberg fordi de fleste unge bruker byen når de går ut for å feste.

Javel?

Betyr det at dersom vi velger Horten eller Holmestrand, så vil ungdommen måtte slutte å dra til Tønsberg?

Personlig har vi båtplass i Tønsberg. Det berøres ikke i dag av at Re og Tønsberg er to kommuner, og kommer heller ikke til å ha noe å si i framtida.

Det er altså så godt som likegyldig hvor (den usynlige) kommunegrensa går, i forhold til hva vi bedriver i fritida.

Om valget f.eks. skulle bli Horten, vil jeg tro reinger flest vil fortsette å bruke kinoene i Tønsberg – rett og slett fordi de ligger nærmere. En kommunesammenslåing med Horten berører ikke dette i det hele tatt.

Jeg og vi i Re SV har ikke tatt stilling til hvem Re skal slå seg sammen med. Vi vurderer de saklige argumentene for og mot de ulike alternativene.

Vi vil høre befolkningens syn, og vi vil ikke minst vektlegge de to helt sentrale momentene i denne debatten: Økonomi og demokrati.

Det hadde vært fint om Re Høyre også kunne velge sine argumenter med omhu. Vi trenger en saklig og opplyst debatt, ikke propaganda den ene eller den andre retningen.

Vi i Re SV vil anbefale folk å tenke gjennom og lese seg opp på dette med de økonomiske konsekvensene av å slå seg sammen med Holmestrand, Horten og Tønsberg.

Ikke minst vil vi anbefale folk å tenke gjennom hvordan Res interesser best kan ivaretas i det ene eller det andre alternativet, slik at en kommunesammenslåing ikke betyr at Re reduseres til en utkant uten noe å si over egen utvikling.

Dette er alvorlige og vanskelige spørsmål.

Hvor ungdommen skal feste eller for den saks skyld hvor vi vil gå på kino er temmelig perifert i denne debatten.

Men slike spørsmål egner seg tydeligvis for Re Høyres lettvinte propaganda.

Heming Olaussen, kommunestyrerepresentant Re SV


 

Les også: Re kommune får norgeshistoriens korteste kommunehistorie

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: Sammen om sammenslåing: – Innbyggerne skal bli hørt

Les også: I Re har vi tilhørighet til flere byer, og vi kan være limet i en storkommune med både Horten og Tønsberg

Les også: – Vi må forholde oss til retningsvalget – ikke noe annet

Les også: – Hele dette opplegget er å holde innbyggerne for narr

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


 

– ANNONSE –