Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

130216_RE_MIDDELALDERDAGER_025.JPG

LUTTER ØRE: Fylkesmann Erling Lae likte ikke svaret han fikk fra Re, og spør pent om å få et nytt. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Det rasles i sabler over alt rundt Re. Gode naboer vil kappe land, Fylkesmannen ber på sine knær om at de folkevalgte revurderer nei-et, og pengesekken strupes inn – kanskje.

Trenger Re en ny runde på kommunesammenslåing?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

De færreste ved makta er fornøyd med folkets nei i folkeavstemningen i Re, helt fra topp til bunn: Regjering, Fylkesmann, gode naboer – og helt ned til flertallet av våre egne folkevalgte her i Re.

Likevel har flertallet i kommunestyret lova å respektere nei-et, gjennom kommunestyrevedtak datert 3. november 2015 – se video av debatt og votering her.

Et klassisk grasrota mot makta-scenario. «Nå må denne ballen legges død», ble det sagt fra kommunestyrets talerstol etter folkeavstemningen. Den triller enda, og noen tupper febrilsk etter den.

Den vil kanskje aldri legge seg til ro før makta har fått det som den vil – eller folket sier seg enig?

Presset blir større fra alle hold. Re kan få mindre penger, og Re kan få mindre land og færre innbyggere – hvis 3K-kamerater i nord får det som de vil. Kommunalminister og Fylkesmann presser også på.

Forskjellen på gulrøttene – som folket tok med i vurderingen og takka nei til – og konsekvensene ved å stå frivillig alene – som var antakelser, men viser seg å være dramatisk for Re – begynner å bli vanvittig stor.

Vi snakker om en differanse på over 20 millioner kroner for Re kommune – i inntekter tapt ved å ikke slå seg sammen, pluss kutt i inntekter etter av Re valgte å stå alene.

Da kan det stilles spørsmål om hvor frivillig en sammenslåing er?

Frivillighetsvedtaket i Stortinget står fortsatt, men flere i Arbeiderpartiet mener det er økonomisk tvang for å slå seg sammen. – Dramatisk, kaller ordfører Thorvald Hillestad (SP) det.

Flertallet i Re går i mot forslaget til nytt inntektssystem, på tvers av alle politiske skillelinjer – alle bortsett fra ett parti: Re høyre støtter regjeringens forslag til millionkutt for Re kommune.

Begrunnelsen er at Re vil få mer med nytt inntektssystem – hvis vi slår oss sammen med noen, vel og merke. Det står respekt av å holde en så klar ideologisk profil, der ideen er at større er bedre.

Folket var enig i at større er bedre da Ramnes og Våle ble til Re, men ikke nå – når spørsmålet var en ny sammenslåing, mot nord.

Re Høyre lova å respektere folkeavstemningen, med ett par unntak – der ingen av dem slo inn. Ser vi allerede nå et valgløfte som ryker? Re Høyre kaller det ansvarlig politikk.

Absurd nok vil kutta – som Re Høyre støtter – mest sannsynlig smerte mest i hovedutvalget Re Høyre sjøl har lederen; Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd (HOV). Det vil gå ut over barnehager, skoler og eldreomsorg – igjen.

Re Høyre mener det er den veien det går, uansett: Mindre penger til kommunene, og løsningen er større enheter. Blant de andre partiene begynner panikken å spre seg. Blir forslaget til nytt inntektssystem en realitet, er det kanskje ansvarlig politikk å slå seg sammen med noen?

Men det er ikke sikkert at forslaget til nytt inntektssystem går gjennom. Og er større alltid bedre?

Det må et stortingsflertall til når saken etter planen behandles i juni. Arbeiderpartiet sto bak kommunereformen som sådan, men økonomisk pisk faller i dårlig jord. Der kan de to største partienes veier skilles, og det kan bety at forslaget faller. Det veit vi ingenting om nå.

Dessuten – hva vil dette ha å si for Re sine innbyggere på lang sikt? Kommunereformens gulrøtter har en utløpsdato.

Akkurat som Re sine gulrøtter er ganske visne nå, etter sammenslåingen av Ramnes og Våle. Sånn er det med de økonomiske fordelene ved å slå seg sammen en gang til – det er mer penger, men hvor lenge?

Er jaget etter nye, ferske gulrøtter så stort at man overkjører folkevilja?

Ordfører Thorvald Hillestad (SP) holder alle muligheter åpne i intervju med NRK P1 Vestfoldsendinga. Der vises det til et politisk verksted 7. mars, hvor alt kan skje:

Det kan være et alternativ å stille folket spørsmålet på nytt: Skal vi slå oss sammen med noen likevel? 

Ordføreren holder det også åpent at våre folkevalgte kan ta en avgjørelse om sammenslåing, uavhengig av folkets nei i høstens folkeavstemning, og uten en ny folkeavstemning.

– Dette må vi finne ut av på det politiske verkstedet, mener Hillestad – som på vegne av Senterpartiet har lova å respektere folkevilja, og gjentok løftet i kommunestyremøtet i november. Noe annet ville være å bryte et valgløfte.

Skal en lang prosess, med et stort folkelig engasjement, folkeavstemning, folkemøter og debatter, avgjøres på et politisk verksted – uavhengig av hva som har kommet fram i prosessen, og hva folket har sagt i folkeavstemning?

Makta vil ha et ja fra folket, men det har vært nei, nei og atter nei i alt fra innbyggerundersøkelse til folkeavstemning. Ikke et rungende nei, men en god overvekt nei. Nei-et forsterka seg gjennom folkemøter og valgdebatter.

Motstanden mot sammenslåing er størst blant de yngste, og tilhørigheten til egen kommune har økt javnt og trutt. I 2005 svarte under halvparten at de følte en stor tilhørighet til Re kommune. I en tilsvarende innbyggerundersøkelse fra 2014 svarte hele 68 prosent at de har det.

Det er et veldig høyt tall, uansett hvem vi sammenlikner oss med.

Frykten for at folkevilja vil bli overkjørt har allerede blitt nevnt fra kommunestyrets talerstol, etter nei-et i folkeavstemningen.

I et brev fra Fylkesmannen, datert 9. februar 2016, heter det:

«Vi anmoder kommunen om å vurdere om de endrede rammebetingelsene gir grunnlag for å vurdere saken på nytt, eventuelt om kommunestyret ønsker å peke på foretrukket retning dersom sammenslåing skulle bli aktuelt».

Sagt med andre ord: Dere sa nei, men kan dere vær så snill å si ja?

ReAvisa_dronefoto_revetal_NETT

HISTORIENS KORTESTE KOMMUNE-HISTORIE? Presset er stor for at Re kommune skal slå seg sammen med nabokommuner. Skjer det, vil Re kommune ha eksistert i bare snaut ett par tiår. Foto: Mollan Media.

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?

Les også: Innbyggerundersøkelsen i Re: Nei til kommunesammenslåing.

Les om sammenslåingen til Re kommune på Regjeringen.no (ekstern link).

ReAvisa dekker tirsdagens kommunestyremøte. Møtet kan følges fra tilhørerplass i 4. etasje i kommunehuset på Revetal, og det kan også følges på direktesendingvia Re kommunes nettsider.