Innbyggerundersøkelsen i Re: Nei til kommunesammenslåing

Vi hverken ønsker eller trenger en kommunesammenslåing, mener flertallet i Re. Vi føler en stor tilhørighet til Re kommune, og en veldig lav tilhørighet til Holmestrand og Hof.

Et representativt utvalg reinger er blitt spurt mange spørsmål om kommunereformen i begynnelsen av november 2014. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen er klar 21. november 2014.

På et konkret spørsmål for eller imot kommunesammenslåing svarer et flertall nei. I Våle og på Revetal er det størst motstand mot sammenslåing, mens Vivestad skiller seg markant ut med et flertall for sammenslåing.

Motstanden mot kommunesammenslåing er høyere blant unge under 30 år.

En klar trend er at tilhørigheten til Re har vokst mye etter sammenslåingen av gamle Ramnes og Våle i 2002.

I 2005 svarte under halvparten at de følte en stor tilhørighet til Re kommune. Nå svarer hele 68 prosent at de har det. Det er et høyt tall sammenliknet med andre kommuner, heter det i rapporten.

Folk på Revetal føler mest tilhørighet til Re kommune, deretter Ramnes, Våle og Fon. Lavest er tilhørigheten til egen kommune i Undrumsdal og Vivestad.

Tønsberg scorer høyest når det gjelder stor tilhørighet til nabokommuner. Andebu og Horten scorer også høyt.

3K-kameratene Holmestrand og Hof scorer dårlig. Folk i Re føler generelt veldig lav tilhørighet til Holmestrand og så å si ingen tilhørighet til Hof. En eventuell fjerde K i samarbeidet, Sande kommune, får nesten ikke utslag på skalaen.

Resultatene fra undersøkelsen er tydlig på at folk i Re hverken ønsker eller mener at Re kommune trenger en sammenslåing. Men, dersom vi må slå oss sammen med noen, hvem skulle det vært?

Her er resultatet så å si delt på midten mellom 3K med Re, Holmestrand og Hof satt opp mot andre alternativer. Re vil til alle retninger, rett og slett.

Alternativet der de spurte kan lansere sine egne alternativer scorer høyt. Da svarer folk konstellasjoner med Tønsberg, Andebu, Horten, med flere kommuner.

Et stort flertall av de spurte mener at Re bør bestå som en helhet hvis vi skal slås sammen med andre kommuner til en ny storkommune.