Re Høyre støtter regjeringens forslag til millionkutt for Re kommune

110216_FORMANNSKAP_TOVE_OYGARDEN

STÅR ALENE: Tove Øygarden (H) i formannskapsmøte 11. februar 2016. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Et samla formannskap, minus Høyre, reagerer på regjeringens forslag til nytt inntektssystem – som kan gi Re ti millioner kroner mindre å rutte med.

Vestfold-kommunene kommer allerede dårlig ut i dagens inntektssystem, og Re kommune vil komme enda dårligere ut med Høyre/FrP-regjeringens forslag til nytt inntektssystem.

Det er snakk om dramatiske kutt som vil gå hardt utover alle tjenester i Re kommune. Kutt som mer eller mindre spiser opp ekstra-inntekten fra den nylig innførte eiendomsskatten.

Rådmannen peker i formannskapsmøte 11. februar 2016 på mange økonomiske utfordringer, og får skryt fra de folkevalgte for å belyse utfordringene for Re – les hele innstillingen til høringsuttalelse her.

Re kommune kan risikere å få ti millioner kroner mindre hvis forslaget blir en realitet. 

Det har Tove Øygarden (H) ingen problemer med å forsvare.

– Regjeringens forslag slår dårlig ut for Re, fordi vi velger å stå alene. Re Høyre velger å være tro mot Høyres ideologi, og vi støtter vår egen regjering – sjøl om det faller uheldig ut for Re, sier Øygarden.

110216_FORMANNSKAP_TRUDE_VIOLA_ANTONSEN

TALER PÅ VEGNE AV FLERTALLET: Trude Viola Antonsen (AP) i formannskapsmøte 11. februar 2016. Foto: Stian Ormestad.

Trude Viola Antonsen (AP) reagerer sterkt:

– Jeg må si jeg undrer meg over Høyre. Allerede med dagens inntektssystem kommer Re dårlig ut, og dette har vi samstemt påpekt her i Re i alle år, på tvers av politiske skillelinjer. Nå kommer Re enda dårligere ut, og da er det plutselig helt greit for Høyre. Her er det noe som er fullstendig riv, ruskende galt!

Hele forslaget for nytt inntektssystem er først klart etter fjorårets folkeavstemning og lokalvalg. At det skulle gå så dramatisk ut over Re kommer overraskende på mange av våre folkevalgte – bortsett fra gruppa til Re Høyre.

Skulle forslaget til nytt inntektssystem bli en realitet, taper Re kommune over 20 millioner totalt, i forhold til det å skulle slå seg sammen med Hof, Holmestrand og Sande. Re sin andel av gulrøttene ved sammenslåing ville rundt regna blitt minst 10 millioner kroner – i en overgangsfase. Nå er forslaget 10 millioner mindre javnt og trutt framover.

Odd Gjerpe (KrF) har respekt for at Re Høyre holder en tydelig ideologisk profil, men understreker at han er en politiker fra Re, valgt av folket i Re, til å tale Re sin sak.

Derfor går Re KrF i mot Re Høyre i denne saken og er kritisk til nytt inntektssystem, sammen med det store flertallet av folkevalgte i Re.

Tove Øygarden (H) – som fortsatt forsvarer kuttene – sitter som leder for Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd (HOV) – der kuttene kan smerte mest: I barnehager, skoler og eldreomsorg.

Gjerpe peker på flere forhold som gjør at Re kommer dårlig ut, og har gjort det i årevis. Han viser blant annet til punkt 14 i rådmannens innstilling:

«Kommuner med mange middelalderkirker og listeførte kirker i forhold til sitt folketall bør kompenseres for dette».

Re kommune har hele tre spesielt verna middelalderkirker – det er dyrt, hvis de skal holdes i skikkelig stand.

Høyre snur på dette ene punktet.

– Det er godt at også Høyre kommer til fornuft på hvert fall et punkt, mener Svein Holmøy (SP).

Høyre blir stående alene som positiv til regjeringens forslag til nytt inntektssystem, mot resten av formannskapet i Re.

Høringsuttalelsen skal også diskuteres i kommunestyremøte tirsdag 1. mars 2016.


 

Les også leserinnlegg om saken:
Leserinnlegg: «Selektiv hukommelse, Olaussen?»
Leserinnlegg: «Pengeutpresseren Jan Tore Sanner»
Leserinnlegg: «Sanners sanseløse speed-dating»