Leserinnlegg: «Re Høyre støtter et inntektssystem som gjør at Re vil få best mulig rammer i den fremtidige kommunen»

ReAvisa_Erna_8

RE HØYRE: Tove Øygarden (H) tok i mot statsminister Erna Solberg (H) i sin egen stue i fjor høst. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Re Høyre begrunner sin støtte til regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene i dette leserinnlegget:

I formannskapet behandlet vi rådmannens forslag til høringssvar for regjeringens forslag til nytt inntektssystem. Re Høyre gikk i mot rådmannens forslag, og støtter dermed i hovedsak egen regjering. Det er for øvrig en artig observasjon at noen partier finner det «oppsiktsvekkende» at lokale foreninger er enig med sine respektive moderpartier.

Samtlige partier i Re ønsker det samme for sine innbyggere, gode robuste tjenester som er forutsigbare, for mer enn et år av gangen. Forskjellen skiller ikke så mye i forhold til hva som er målet vårt, men hva vi mener er rett medisin.

Av avgjørelsen i formannskapet kan vi lese at flertallet tror denne medisinen er mer av det samme, og samtidig be staten om mer penger. Vi tror ikke det er realistisk uansett hvem som sitter i regjering i fremtidige perioder.

Norge står ovenfor store utfordringer med en stor flyktningstrøm, økt arbeidsledighet og fallende inntekter. Å lukke øynene for at dette får følger for fremtidens kommuneøkonomi mener vi er dårlig lederskap.

Det er mulig å ha to tanker i hodet på en gang. Noen av de avgjørelsene vi tar er gjort i et kortsiktig perspektiv, mens noen er av strategisk langsiktig karakter. Vi ser at vår støtte til regjeringens forslag til inntektssystem vil slå ut negativt på kort sikt for Re hvis det blir gjennomført slik forslaget foreligger, men vi er overbevist om at Re vil inngå i en større kommune på kortere eller lengre sikt.

Det er med den bakgrunnen vi støtter et inntektssystem som gjør at Re vil få best mulig rammer i den fremtidige kommunen. Inntektssystemet er bygget opp for å møte samfunnet Norge sine behov. Det er ikke beregnet på en kommune på 9.000 innbyggere som ikke vil slå seg sammen med andre, og be samfunnet ta regningen.

Det vil være mange kommuner i Norge som av naturlige grunner forblir både frivillig og ufrivillig små. Re med sin sentrale posisjon midt i Norges minste, og et av de tettest befolkede fylkene, har få grunner til ikke å møte fremtidens behov i en større, robust kommune.

I et brev fra Fylkesmann til Vestfolds kommuner er konklusjonen for Re krystallklar, og underbygger det Høyre også ser. Fylkesmannen ser den alvorlige økonomiske situasjonen Re er i, og ber politikerne om å vurdere sin beslutning om å stå alene, på nytt.

Vi mener det er en klok anmodning av Fylkesmannen.

Re Høyre
Kjartan Hansen, Harald B. Løken, Øyvind Jonassen, Tove Øygarden


 

Les mer: Re Høyre støtter regjeringens forslag til millionkutt for Re kommune

Les flere leserinnlegg om saken:
Leserinnlegg: «Respekterer ikke Høyre folkeavstemninga likevel?»
Leserinnlegg: «Selektiv hukommelse, Olaussen?»
Leserinnlegg: «Pengeutpresseren Jan Tore Sanner»
Leserinnlegg: «Sanners sanseløse speed-dating»