Jernbaneverket anbefaler Skoppum vest

UNDRUMSDAL: Jernbaneverket har sin anbefaling for nytt dobbeltspor klar.

I kveld avslørte Jernbaneverket at deres anbefaling for dobbeltspor for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker er Skoppum vest, heter det på Jernbaneverkets nettside onsdag 17. februar 2016.

Skoppum vest var ett av tre alternativer, og det som involverer Re aller mest. Forslaget betyr jernbanestasjon i Undrumsdal, rett ved dagens bom på RV19.

Alternativ 1 (Bakkenteigen med en variant via Nykirke tettsted) og alternativ 2 (Skoppum øst) liggende på viadukt på vestsiden av Borreskåla. Alternativ 3 (Skoppum vest) går gjennom skogsområdene i vest, delvis i tunnel.

– Alternativ 3 er samlet sett det beste alternativet. Det er rangert som best i den samfunnsøkonomiske analysen og gir best jernbaneteknisk funksjonalitet. Vi er derfor sikre på at dette er den beste løsningen for Vestfoldbanen i et større perspektiv, sier planleggingsleder Elsebeth A. Bakke.

Allerede dagen etter at nyheten ble kjent, torsdag 18. februar, inviterer Jernbaneverket til åpent møte fra klokka 18.00 – 21.00 på Bakkenteigen, Campus Vestfold. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Re, Horten og Tønsberg skal behandle kommunedelplanen for dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker. Kommunedelplanen med konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og det blir da anledning til å sende høringsuttalelse til kommunene.

Endelig vedtak i kommunene forventes i oktober 2016. I henhold til Nasjonal Transportplan (NTP), planlegges det at dobbeltsporet mellom Nykirke-Barkåker skal stå ferdig til 2024 med planlagt byggestart i 2019.

kart (2)

JERNBANESTASJON I UNDRUMSDAL: Alternativ 3 – Skoppum vest, markert med oransje linje, er det vestre alternativet – og det beste, ifølge Jernbaneverket. Det betyr jernbanestasjon helt på grensa mellom Re og Horten, i Undrumsdal. Illustrasjon: Jernbaneverket.