– Vi kan ikke vente vår og sommer på rapporter for å vurdere om vi skal sette inn automatisk brannalarm!

150316_DEN (1)

SJOKKERT: Trygve Ånestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Uansett hva grunnen er for at det ikke er automatisk brannalarm på Revetal ungdomsskole, er den ikke god nok, mener Trygve Ånestad (SP). 

Som ReAvisa avslørte fredag, var det ingen automatisk brannalarm på Revetal ungdomsskole da det begynte å brenne tirsdag for ei uke siden. På branntilsyn både i 2011 og i 2014 var manglende automatisk varslingssystem registrert som avvik, fortalte brannsjef Per Olav Pettersen til ReAvisa.

Kommunalsjef Mette Halvorsen forklarte for Hovedutvalget for drift, eiendom og næring (DEN) tirsdag 15. mars – akkurat ei uke etter brannen – hvorfor det ikke er blitt installert automatisk brannalarm.

Flere i hovedutvalget så ut til å være lite imponert over det de fikk høre. En sa rett ut at han lot seg sjokkere.

– Vi må gå et stykke tilbake i tid, innleder kommunalsjef Halvorsen. Det ble for fire år siden, på nyåret i 2012, laga et forslag til hva som måtte gjøres først på de forskjellige kommunale bygga i Re, utifra hva som ble avdekket i branntilsyn på slutten av 2011.

Så ble det bevilga penger i løpet av åra som har gått, først en halv million kroner, så en hel million, så enda mer.

Mange av brannkravene er innfridd, men automatisk varslingsanlegg ble ikke prioritert.

Det er ikke penga det har stått på – det er heller viljen. En såkalt kost/nytte-vurdering, der det er blitt vurdert dithen at det ikke er verdt å investere i automatisk brannalarm i det gamle skolebygget.

150316_DEN (4)

FORELØPIG REDEGJØRELSE: Kommunalsjef Mette Halvorsen. Foto: Stian Ormestad.

Kommunalsjef Halvorsen viser til at ble redegjort for oppgradering av Revetal ungdomsskole for to år siden. Da ble det anbefalt at det ikke trengtes automatisk brannvarsling:

– Det anbefales ikke gjennomført med bakgrunn i en kost/nytte-vurdering, referer Halvorsen fra papirene datert 11. mars 2014. Skolen har bare en manuell brannalarm.

Da det i desember 2014 ble utført et nytt branntilsyn ved skolen, ble det registrert et nytt avvik på at automatisk brannalarm fortsatt manglet. Det hadde Re kommune ikke tenkt til å gjøre noe med.

Både rektor og verneombud ved Revetal ungdomsskole var tilstede under branntilsynet. De oppfatta brannvesenet dithen at det ikke var krav til automatisk brannvarsling, forteller Halvorsen.

– Spørsmålet som da henger igjen: Var dette en misforståelse – er det et formelt krav om automatisk brannvarsling?

Kommunalsjef Halvorsen forteller at hun har hatt kontakt med både Brannteknisk forening og brannvesenet, uten å få noe klart ja eller nei til svar.

Re kommune mener det ikke er et krav til automatisk varsling. – Kanskje det er en feilvurdering? Det har vi ikke klart å få avklart så langt, sier kommunalsjef Halvorsen.

150316_DEN (3)

HOVEDUTVALGSLEDER: Odd Gjerpe (KrF). Foto: Stian Ormestad.

Hovedutvalgsleder Odd Gjerpe (KrF) reagerer med flere spørsmål enn svar.

– Har dette vært klokt? Å foreslå det, å vedta det? Har vi folkevalgte akseptert at kost/nytteverdien er blitt vurdert dithen at det ikke er verdt å installere automatisk brannalarm? Sånn jeg har forstått det, har vi politikere sagt klart ifra at liv og helse skulle prioriteres?

Trygve Ånestad (SP) reagerer kraftig på redegjørelsen:

– Jeg sitter her og er sjokkert. Minst like sjokkert som det ser ut til at hovedutvalgslederen er. Det må jo være en selvfølge å ha et automatisk varslingsanlegg på ungdomsskolen? Det har ikke falt oss inn at det ikke er det på skolen. En røykdetektor som er seriekoplet, enkelt lagt opp for hele skolen? Jeg må si jeg er sjokkert, gjentar Ånestad.

150316_DEN (6)

KRITISK: Øyvind Jonassen (H). Foto: Stian Ormestad.

Øyvind Jonassen (H) er kritisk til rutinene for internkontroll og oppfølging av avvik. Men han mener vi ikke må overdramatisere situasjonen.

– Dette går neppe på folks sikkerhet. På dagtid er det hundrevis av våkne ungdommer og voksne på skolen som kan løse ut en brannalarm. Dette går mer på sikkerhet for bygningene – en automatisk varsling ville kanskje begrense skadene på bygningene.

Jonassen lurer på hva forsikringsselskapet har sagt om akkurat dette – om det kan bli snakk om avkorting på grunn av manglende automatisk brannvarsling.

Kommunalsjef Halvorsen forteller at det ikke er kommet signaler på det.

– Men det er klart at hvis det er krav som ikke er fulgt opp fra kommunen som byggeier sin side, kan det føre til avkorting i forsikringsoppgjøret. Men som sagt – det har vi ikke fått et klart ja- eller nei-svar på enda.

150316_DEN (2)

HOVEDUTVALG FOR DRIFT, EIENDOM OG NÆRING: Møte 15. mars 2016. Foto: Stian Ormestad.

Trygve Ånestad (SP) mener det er liten vits i å diskutere hva som er gjort og skal gjøres framover – et automatisk varslingssystem må uansett på plass umiddelbart – uansett hvor lang eller kort tid det er til en ny skole står ferdig.

– Vi kan ikke vente vår og sommer på rapporter for å vurdere om vi skal sette inn automatisk brannalarm. Det må på plass nå!

Hovedutvalgsleder Gjerpe viser til at kontrollutvalget tar tak i saken, og at det der vil bli gått mer i dybden. Kommunalsjef Halvorsens orientering for hovedutvalget tirsdag 15. mars 2015 var en «foreløpig redegjørelse».

080316_USKOLE_1

BRANN PÅ REVETAL UNGDOMSSKOLE: Tre brannstasjoner rykka ut til Revetal ungdomsskole tidlig tirsdag morgen 8. mars 2016. Foto: VIB.

Da ReAvisa snakka med Per Olav Pettersen, brannsjef i Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) på tampen av forrige uke, fortalte han følgende:

– Angående krav til automatisk brannvarslingssystem, er det et komplisert lovverk. Flere faktorer spiller inn, blant annet når bygget er fra og hvilken plan- og bygningslov som var gjeldende da. Men er bygget fra før 1985, må det uansett være oppgradert til å tilfredstille forskriftene fra 1985.

– Og da med særlig vekt på det som har med personsikkerhet å gjøre.

Brannsjefen var også klar på at tidlig varsling er avgjørende for å begrense skader ved brann. Revetal ungdomsskole fikk store brann-, sot- og røykskader i brannen – se video her:

,