Brannvesenet har purra flere ganger: Revetal ungdomsskole mangler fortsatt automatisk brannalarm

080316_USKOLE_1

BRANN: Tre brannstasjoner rykka ut til Revetal ungdomsskole tidlig tirsdag morgen 8. mars 2016. Foto: VIB.

REVETAL: For fem år siden fikk Re kommune beskjed om å sørge for automatisk brannalarm på Revetal ungdomsskole – men det har aldri kommet på plass.  

Brannen på Revetal ungdomsskole tidlig tirsdag morgen ble oppdaga av en renholder som kom ekstra tidlig på jobb, som varslet en vaktmester i Re kommune, som igjen utløste den manuelle brannalarmen.

Hvorfor ble ikke brannvesenet varslet før, med en automatisk brannalarm? 

Hele hovedbygget og 1986-bygget har bare manuelle brannalarmer. Sånn skal det ikke være – kravet er automatiske brannalarmer som løses ut med en gang de oppdager røyk og/eller varme. For fem år siden ble manglende automatisk varslingssystem nevnt som avvik, og seinest ble det purra opp etter et branntilsyn rett før jul i 2014.

Da det brant denne uka, var automatisk brannalarm fortsatt ikke på plass.

080316_USKOLE_2 (2)

DRAMATISK: Åpne flammer på sløydsalen og stor røykutvikling i mesteparten av skolen. Foto: VIB.

Brannsjef i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) Per Olav Pettersen blar seg bakover i papirbunken med ReAvisa på tråden.

– Det er riktig at det ved tilsyn 12. desember 2014 ble skrevet et nytt avvik på forholdet, med henvisning til avviket fra 2011. Da fikk Re kommune en ny frist til 19. januar 2015 for å utarbeide en plan for hvordan avviket skulle lukkes. Den har ikke vi mottatt, men vi har hatt kontakt med driftssjef i kommunen i etterkant av fristen. Da ble det bekreftet muntlig at dette skulle fikses.

Over ett år etter er fortsatt ikke ting på stell: Det var ingen automatisk brannalarm i hovedbygget på Revetal ungdomsskole da det begynte å brenne. Brannalarmen måtte løses ut manuelt.

– Det er veldig tydelig at Re kommune har ansvaret for at bygningen er i forskriftsmessig stand – særlig når det gjelder personsikkerhet, understreker brannsjef Pettersen til ReAvisa.

151215_Trond_Wifstad

RÅDMANN I RE: Trond Wifstad. Foto: Stian Ormestad.

Rådmann i Re Trond Wifstad fatter seg i korthet med ReAvisa på tråden:

– Jeg får ikke kommentert dette mer i dag, annet enn at jeg veit det har vært tilsyn og at det er satt av penger i budsjettet for å lukke avvikene som er påpekt. Status for det arbeidet har ikke jeg her og nå, det må jeg komme tilbake til over helga. Men jeg veit at dette er noe det jobbes med, sier rådmannen til ReAvisa.

Heldigvis var det ikke fare for liv og helse i brannen på Revetal ungdomsskole, men likevel er tidlig varsling helt avgjørende – det kunne betydd mindre skader på skolebygget.

– Jeg vil ikke spekulere for mye i det, men helt generelt kan jeg si at tidlig varsling gir en langt bedre mulighet til å begrense brann, forteller brannsjef Pettersen. – I dette konkrete tilfellet er det veldig vanskelig å si noe om det ville utgjort noe forskjell, men all erfaring viser at det er lurt med tidlig varsling.

08031_BRANN_UNGDOMSSKOLE

REKTOR VED REVETAL UNGDOMSSKOLE: Mona Elisabeth Larsen. Foto: Stian Ormestad.

Fortsatt veit vi ikke hva årsaken til brannen på sløydsalen var, og seinest i går var krimteknikkere fra politiet på skolen for å gjøre flere undersøkelser rundt arnestedet.

– Nedvaskingen av skolen fortsetter, men røyklukta er utfordrende, forteller rektor Mona Elisabeth Larsen. – Rengjøringsfirmaet vil bruke gass for å få bukt med luktproblematikken.

– Slik det ser ut, i skrivende stund, er det tre klasserom som ikke kan åpnes på mandag på grunn av lukt. Vi løser dette ved å ta i bruk andre areal på skolen, som tekstilrom, tegnerom og andre ledige rom på skolen. I tillegg frigjøres noen rom, siden 9. trinn har arbeidsuke.

I tilsynsrapporten etter besøket 12. desember 2014, heter det:

«Under befaring ble det observert at det ikke er deteksjon i hovedbygget og bygget fra 1986, kun manuelle meldere. Det ble også observert mangler i ledesystemet på bygget. Disse forholdene er nevnt i tilstandsvurdering datert 21.09.2011 som avvik». 

«Eier av bygg må sørge for at forhold i tilstandsvurderingen som har vesentlig betydning for sikkerheten til de som oppholder seg i bygget blir prioritert og utbedres».

Les mer: Revetal ungdomsskole holder stengt ut uka

,