– Hvis folk har gitt litt opp, så er det veldig trist

ØNSKER INNSPILL: Karoline Lie (SP) mener det er viktig med tett kontakt mellom folk og folkevalgte, også i en nesten seks ganger så stor kommune i folketall som gamle Re kommune. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

I går var det et viktig møte som de fleste i bygda vår gikk glipp av: Bare ett eneste innspill kom fra Re.

Les ReAvisa på papir november 2023 – gratis!

Her finner du ReAvisa – sjekk alle hentesteder i Re og omegn.

Det er lett å drømme seg tilbake til gamle Re kommune-tider, og spesielt når Karoline Lie (SP), fersk gruppeleder for Senterpartiet i den nye kommunestyreperioden i nye Tønsberg kommune, tar kontakt i denne sakens anledning:

Hun er fortvila over at det ikke kom mer enn ett eneste innspill fra Re.

Fra flere titalls til ett eneste ett

EI BLEKKE: Med tall og prioriteringer, som berører oss alle – men når kommunen blir større, risikerer vi at engasjementet blir mindre. Det frykter hvert fall Karoline Lie (SP), som tok kontakt med lokalavisa underveis i et åpent møte om budsjett og handlingsprogram, der bare ett eneste innspill kom fra Re. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

I går kveld var det nemlig åpent møte om Tønsberg kommunes budsjett for 2024 og handlingsprogram for 2024 til 2027, der alle som ville kunne komme og si sin mening om forslaget som kommunedirektøren la fram for ett par uker siden.

Det var det ikke så mange som ville. Sammenlikner vi med gamle Re kommune-tider, kom det langt færre innspill i en kommune med nesten seks ganger så mange innbyggere.

Mens det tidligere var flere titalls innspill da vi var Re kommune aleine, kom det ett eneste innspill fra Re nå. Det var heller ikke et skred av innspill fra resten av kommunen, bare ni.

Større kommune – mindre engasjement?

– Jeg delte på min Facebook, vi folkevalgte har spredd dette så godt vi kan, Tønsberg kommune har delt på sine flater, men likevel kommer det nesten ikke folk, sier Karoline, som forteller at hun hører at folk i Re har gitt litt opp, – og det er trist.

– Jeg hadde ønska meg at det store engasjementet, som vi veit finnes her i Re – i frivilligheten, lag og foreninger – at det kunne bli dratt med videre inn i den nye storkommunen.

– Men jeg hører at folk synes det er blitt mer med tungrodd i en større kommune. Jeg er så redd for at vi mister den gnisten, det skyvet, vi har i Re.

Ikke kjent, eller ikke interessant nok?

– Vi folkevalgte ønsker hvert fall ikke at det skal forsvinne, forteller Karoline, som forteller at flere så skuffa på at Re glimret med sitt fravær i går. Unntaket var ett innspill, der ett par av pådriverne var folkevalgt sjøl forrige periode og en i denne perioden, og det var kanskje derfor de fikk med seg at det var et slikt møte.

I tidligere tider ble det faste åpne møtet om budsjett og økonomiplan godt annonsert i lokalavisa, det ble det ikke i år. Kanskje var det en kombo av at møtet ikke var kjent for folk, eller ikke interessant nok.

– Interessant nok burde det være, understreker en veldig engasjert Karoline i prat med ReAvisa. Dette er en anledning til å påvirke politikken de neste fire åra.

Det vil blir forandringer på forslaget

– Store deler av budsjettet ligger i lovpålagte oppgaver, det er klart. Men det er et visst handlingsrom, og der kan vi alle påvirke hva vi vil bruke pengene på, sier Karoline og viser til ei lang liste på de siste sidene i forslaget fra kommunedirektøren.

Der er alle de gode tiltakene ramsa opp som det burde vært finni rom for, men som ikke er prioritert likevel i denne omgang. Kanskje bør noe av dette hentes inn igjen, og noe annet som er foreslått tas ut?

– Dette er et forslag til budsjett, men ingenting er spikra før kommunestyret har vedtatt det. Det vil bli forandringer, og der ønsker vi folkevalgte innspill.

– Kanskje folk er fornøyde, da?

– Vi kan aldri få til alt. Men med innspill med gode argument kan vi sørge for å få til det som er viktigst å få til, sier Karoline, som mener kommunedirektøren har lagt fram et godt budsjett: Spesielt at penger til ungdomshus på Revetal ligger inne.

Når vi også veit at det er satt av til sammen nesten fem millioner til oppgradering av uteområder i bygdebyen vår, og det på den andre sida ikke er foreslått noen skolenedleggelser – så er vel folk fornøyde, da?

– Ja, kanskje det? Kanskje folk ser at Re og Revetal blir sett. Men likevel: Dette er bare et forslag, vi bør også få innspill på at dette er noe vi bør beholde i budsjettet.

Heldigvis ikke foreslått skolenedleggelser

Så humrer Karoline over tanken på at Senterpartiet og flertallet skulle være med på å ta ut ungdomshus eller legge ned en skole. Begge de sakene ville Karoline sitt Senterparti stått på barrikadene for å beholde i budsjettene, både ungdomshus og skoler.

– Vi tulla litt med det, vi folkevalgte imellom, at hadde det vært foreslått en skolenedleggelse så hadde folk kommi i hopetall. Men jeg er glad jeg slipper å stå i den kampen, for å beholde skoler.

– Men sjøl om det – heldigvis – ikke er foreslått skolenedleggelser, så skulle jeg gjerne sett et større engasjement og flere innspill.

Handler om å holde kontakten god og nær

VIL IKKE SELGE: Framhuset på Laahne-gården, Revetal søndre gård, er foreslått solgt. Det ønsker ikke gjengen bak Revetalhagen, de mener huset kan gjøre mye nytte for seg i kommunalt eie – blant annet i tilknytning til Revetalhagen med dyrking, foredling, kurs, matlaging, med mer. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Det ene innspillet som kom fra Re gikk på å beholde bygningene på Revetal søndre gård, Laahne-gården, og det kom fra folka bak Revetalhagen. Framhuset er foreslått solgt, men kan brukes til dyrking, foredling, kurs, matlaging med mer, i forbindelse med Revetalhagen.

De la også inn et godt ord for ungdomshus på Revetal, bare så det ble nevnt. Ellers var det stille fra Re-kanten av kommunen, – dessverre, mener Karoline.

– Alt går ikke bare på budsjett, kroner og øre – det handler også om å holde kontakten god og nær, også i nye Tønsberg.

Alt blir så meget bedre til neste år?

– Kanskje bør vi holde et åpent møte i gamle Tønsberg og et åpent møte i Re, grubler Karoline, som vil gruble videre på den ideen sammen med folkevalgte-kolleger og administrasjon. Kanskje til neste år?

Karoline og kollegene ønsker seg fortsatt innspill, og måten å gjøre det på nå er å ta kontakt – alle de folkevalgte sine epostadresser ligger ute på Tønsberg kommunes nettsider.

– Klart folkevalgte ønsker å høre fra folk. Det er derfor vi er valgt, for å være en stemme for folk, for å komme fram til de beste løsningene. Vi er vidåpne for innspill.

BRENNENDE ENGASJERT: – Jeg ønsker meg flere fakkeltog. Det kan du sitere meg på. Det er et symbol for engasjement, og det vil vi ha, sier Karoline Lie, litt bekymra for lokaldemokratiet i den nye storkommunen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Fra arkivet: – Trives med å ha det travelt og treffe massevis av folk.

Les også: Det blir enda dyrere å bo i nye Tønsberg kommune.

Gjelda blir rekordhøy: – Vi må ta av sparepengene.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les om politikk, styre og stell.