Det blir enda dyrere å bo i nye Tønsberg kommune

Vi må betale drøyt 2.000 kroner mer i kommunale avgifter neste år. De øker med 12,6 prosent fra 2023 til 2024. Også for 2023 økte prisene på de kommunale gebyrene, da med 29,6 prosent.

Gjelda til storkommunen blir rekordhøy: – Vi må ta av sparepengene.

De kommunale avgiftene beregnes etter selvkostprinsippet. Når kostnadene øker for kommunen, øker også avgiften som husholdningene betaler, skriver Tønsberg kommune i ei pressemelding i forbindelse med budsjettforslag for 2024.

Det er spesielt ett par – tre ting, i tillegg til generell prisstigning, som fører til rekordhøye kommunale avgifter neste år for oss her i Re:

Store arbeider på vann- og avløpsnettet

– Fornying av vann- og avløpsnettet er et pågående arbeid som krever store investeringer. En annen årsak til at investeringsutgiftene øker i 2024 er at kommunens anleggsarbeid skal være fossil- og utslippsfritt. Dette er et viktig bidrag i kommunens klimaomstilling.

– Tønsberg renseanlegg har også hatt økte utgifter, blant annet på grunn av utredning av nitrogenrenseanlegg langs Oslofjorden, heter det i pressemeldinga.

I tillegg til prissjokket, blir de kommunale avgiftene subsidiert med bruk av penger fra fond – så uten bruk av sparepenger kunne det vært enda verre.

Økningen i kommunale avgifter er langt større enn den generelle prisstigninga.

Endelig budsjett vedtas av politikerne i desember.

REKORDHØYE KOMMUNALE AVGIFTER: Aldri har reinger flest betalt mer i kommunale avgifter enn til neste år, hvis kommunedirektørens forslag på enda en stor økning i budsjettet blir vedtatt. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Har spart kommunen for millioner av kroner gjennom 15 år – skrenkes inn.

Her finner du ReAvisa – sjekk alle hentesteder i Re og omegn.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om politikk, styre og stell.

– Vi må ta av sparepengene.