Har spart kommunen for millioner av kroner gjennom 15 år: – Veldig synd å innskrenke dette prosjektet nå

BIDRAR TIL ET TRYGGERE LOKALSAMFUNN: Tidligere fikk alle pensjonister i hele Re levert på døra, det vil si nesten 1.000 bøtter med strøsand og Re kommune-logo på. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Ei bøtte som dette har forhindra mange fall og skader gjennom femten år. Men i år blir den før første gang ikke kjørt ut til alle pensjonister i Re, det har Tønsberg kommune bestemt.

Prosjektet feira femten år i fjor: – For en innsats!

Helt siden 2008 har strøsandprosjektet eksistert i Re, der alle pensjonister får ei bøtte med sand levert på døra før hver vinter.

Et strålende samarbeid mellom kommune og frivillige, der de frivillige sto for all jobben på dugnad.

Strøsand og brodder

IKKE ET INNSPARINGSTILTAK: Siden gamle Tønsberg kommune skal bli med på prosjektet, blir det veldig mange å rekke over. Men det handler ikke om økonomi, svarer ordfører Frank Pedersen (H). Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Ikke bare strøsand er blitt levert, noen år har det også fulgt med gratis brodder med bøtta.

Strøsandbøttene er blitt kjørt ut på dugnad. Og det er ikke det det skorter på nå heller, de frivillige står parat her i Re:

Det er Tønsberg kommune som har bestemt at siden alle i hele den nye storkommunen skal få strøsand, må det begrenses i antall.

Nytt fra og med i år

Derfor blir det for første gang i år satt ei aldersgrense, har de frivillige fått beskjed om.

De kjører som vanlig ut strøsandbøtter nå i starten av november, men ikke til langt nær så mange som før her i Re:

– Fra i år har Tønsberg kommune bestemt at det kun er de over 80 år som skal få sand, forteller de til ReAvisa.

Mange lurer nok på hvorfor

Grunnen er at det etter hvert skal deles ut sand til alle pensjonister i hele Tønsberg kommune – og da måtte man sette en aldersgrense på 80 år.

– Da er det visst nødvendig å redusere antallet, forteller de frivillige strøsand-utkjørerne til lokalavisa.

– Det er nok mange som tidligere har fått sand, som nå lurer på hvorfor det ikke kommer noe i år.

Alle kan hente sjøl

NESTEN 1.000 BØTTER: Denne gjengen spadde strøsand i bøtter og i poser for fem år siden. Det året ble det også lagt gratis brodder med bøtta. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Vi håper at ReAvisa kan fortelle hvorfor «yngre» pensjonister må vente til de blir 80 år, forteller de frivillige.

Men – og det er viktig å få med seg: Alle pensjonister, uansett alder, kan hente strøsand sjøl på Olgars.

Gamle Re kommune var sertifisert som et Trygt lokalsamfunn, og dette prosjektet var ett av mange i den forbindelse.

Flittige frivillige hender

I Re måtte det sju tonn strøsand til for å dekke behovet for levering til alle pensjonister. Det ble spadd i bøtter, lasta inn i biler og kjørt rundt. Alt delt ut av frivillige hender.

Flere foreninger i bygda og enkeltstående frivillige har bidratt, og noen av dem reagerer på innstramminga i nye Tønsberg.

Hvert år er det et snitt på rundt hundre nye pensjonister her i Re. De, og alle opp til og med 79 år, får ikke strøsand på døra lenger.

Fall og skader på glatta koster mye

FEIRING I FJOR: – Hvert eneste brudd dere har forebygd har spart folk for mye smerte og ulempe og kommunen for mange penger som har kommet godt med til andre gode formål, poengterte daværende ordfører Anne Rygh Pedersen (AP) under feiringa av sandbøtteprosjektet 15 år, for ganske nøyaktig ett år siden. Foto: Håkon Westby, ReAvisa.

Det er alltid dyrt å spare seg til fant. Med innstramminga risikerer det å bli mer fall og skader på glatta her i Re. Etter ti år med prosjektet ble det nemlig evaluert.

Det ble klart at vi hadde hatt en nedgang i skader etter fall på glatta her i Re, og spesielt antall hoftebrudd ble sett nærmere på.

Det er en viktig skadeindikator, fordi et hoftebrudd koster i tillegg til mye lidelse for den enkelte, også mye for samfunnet.

Hoftebrudd koster 3 milliarder årlig

«Sandbøtteprosjektet er et viktig fallforebyggende tiltak som når ut til alle eldre over 67. Tiltaket er populært. Det ser vi gjennom den stor etterspørselen etter sand hvert år», het det i evalueringen.

Tall for hele landet viser følgende, ifølge Helsedirektoratet: «Det er rundt 9.000 hoftebrudd i Norge årlig. 6.000 av disse betegnes som enkle brudd, som koster samfunnet 235.000 kroner i snitt».

«3.000 av hoftebruddene er mer kompliserte, som gjerne koster samfunnet i underkant av 700.000 kroner per brudd».

Nye Tønsberg – fortsatt «Trygt lokalsamfunn»?

Beregninger viser at hoftebrudd koster Norge omtrent 3 milliarder årlig. I Tønsberg er tallet 26 millioner. All forebygging og hver hofte spart på glatta, sparer både den enkelte og samfunnet.

For fem år siden stilte ReAvisa spørsmål om Re fortsatt ville være et Trygt lokalsamfunn etter den da nylig vedtatte sammenslåinga med Tønsberg.

Tønsberg kommune ble også sertifisert som et Trygt lokalsamfunn – riktignok 15 år etter at Re ble det.

Handler ikke om kroner og øre

SEKSTI FRIVILLIGE HEDRET: Frivilligfest etter femten år med sandbøtteprosjektet i Re i fjor, med seksti dugnadsfolk tilstede på Re helsehus. Foto: Håkon Westby, ReAvisa.

– Vi har starta litt refleksjon rundt hvordan denne overgangen skal bli, men ingenting er avgjort, annet enn at det kan bli spennende, sa Ole Thomassen Grejs til ReAvisa den gang.

Nå er Trygt lokalsamfunn-generalen her i Re sjøl blitt pensjonist, og prosjektet er blitt skalert ned til å gjelde bare de eldste pensjonistene.

Men det handler ikke om kroner og øre, forteller ordfører Frank Pedersen (H).

Hermer etter Sandefjord-sammenslåing

– I forbindelse med kommunesammenslåinga ble dette tilbudet utvida til områder i Tønsberg, fordi Tønsberg Rotary ønska å bidra, forteller ordfører-Frank.

– Det var fortsatt 67 år i Re, men ble hevet til 80 år i de utvida områdene på Eik og Barkåker. I år er det nesten hundre personer fra 80 år og oppover som får utkjørt bare på Eik og Barkåker.

– I forbindelse med utvidelse av område tok vi kontakt med Sandefjord for å høre hvordan de utvida tilbudet da de ble en mye større kommune.

– Mange trenger ikke, eller kan hente sjøl

– «Bygdene», sier ordfører-Frank, – det vil si Høyjord, Kodal og Andebu, hadde omtrent som Re, men de hevet til 80 år ved sammenslåing. Det blir veldig mange over 67 år.

– Administrasjonen valgte sammen med faglige råd fra fysioterapitjenesten å heve aldersgrensen til 80 år, også i Re.

– De aller fleste 67-åringer trenger ikke, eller kan hente sjøl, sier ordføreren.

Handler om ansatte og frivillige

BØTTE PÅ BØTTE: Men godt over en halvering av antallet som kjøres ut i år, anslår de frivillige i prat med ReAvisa. Arkivfoto: Privat.

Det står tre store kasser med sand på Olgars som frivillige, venner og familie og pensjonister sjøl kan hente strøsand fra, minner ordføreren om.

Og forteller i sitt svar at det ikke er et innsparingstiltak som går ut over et godt gammelt tiltak her i Re, for å samkjøre denne delen av kommunen med resten:

– Dette handler ikke om kroner, men ansatte nok til å organisere tiltaket og frivillige til å kjøre.

– Mer enn nok frivillige i Re

Men her i Re mangler det ikke på frivillige, forteller en av de som har vært med som frivillig i årevis, Trygve Gran.

– På ingen måte! Det er fullt opp med folk, i år også, forteller han til ReAvisa.

– Uvant, er ordet han bruker, – men det er jo ingen krise.

– Synes det er veldig synd

Trygt lokalsamfunn-general Ole Grejs, som sjøl er blitt pensjonist siden sist, synes det er trist det som skjer med prosjektet han brant for som Re kommune-ansatt:

– Har hørt at at det skrenkes inn. Personlig syns jeg det er veldig synd. Vi hadde 15-årsjubileum i fjor, viser Ole til:

– Da takka kommunen foreningene for den ubetalte frivillige innsatsen de har gjort gjennom alle disse åra.

Seksti frivillige ble feira

TRYGT LOKALSAMFUNN: Ole Grejs jobba for et trygt lokalsamfunn i Re i over 15 år og synes det er synd at det aller første prosjektet blir skalert ned. Foto: Amalie Andersen, ReAvisa.

Til 15-årsfeiringa møtte hele seksti frivillige opp, og det var ingenting som lå i korta om en innskrenkning av prosjektet da:

Det ble understreka fra både politikere og administrasjon at dette er en vinn-vinn-vinn-greie, som gir bedre folkehelse og livskvalitet for den enkelte.

Daværende ordfører Anne Rygh Pedersen gjorde stas på sandbøtte-gjengen: – Dette har forhindra mange beinbrudd og fallskader gjennom alle disse åra, refererte ReAvisa.

Mat, heder og ære

– Derfor var det jammen på sin plass å feire denne frivilliggjengen i dag, som har delt ut strøsand til alle som er over 67 år i gamle Re kommune i femten år!, sa ordfører-Anne klart og tydelig – til stor applaus.

– Hvert eneste brudd de har forebygd har spart folk for smerte og ulempe og kommunen for mange penger som har kommet godt med til andre gode formål, poengterte daværende ordfører, i fjor.

Les mer om 15-årsfeiringa i denne arkivsaken.

Pioner-prosjekt i Re kommune

– Dette var jo det første store skadeforebyggende tiltaket i regi av Trygge lokalsamfunn i Re, mimrer Trygge lokalsamfunn-general i gamle Re kommune Ole Grejs.

Ifølge de frivillige fører den nye aldersgrensa til godt over en halvering av antall strøsand-leveringer i år.

– Det er nå sånn det blir, konkluderer Trygve Gran på vegne av dugnadsgjengen.

– Vært en glede å bidra

KAN HENTE PÅ OLGARS: Strøsand er tilgjengenlig, sjøl om det ikke blir levert til de fleste pensjonister i Re lenger. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Det viktigste er at de som ikke lenger får levert veit årsaken til det, og at det opplyses hvor det går an å hente strøsand sjøl, mener Trygve og resten av de frivillige.

– Ja, det er uvant, gjentar han i prat med lokalavisa. – Vi er blitt så godt tatt i mot, det har vært lystbetont og en glede å bidra, forteller han på vegne av de mange frivillige.

Som får en langt kortere kjøretur rundt i Re med strøsand, denne høsten.

Her finner du ReAvisa – sjekk alle hentesteder i Re og omegn.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om frivillighet i Re.

Les mer om politikk, styre og stell.

, ,