Her er samtlige stemmelokaler stengt på valgdagen

HISTORIE: I Ramnes har bygdefolket tidligere stemt på Ramnes skole eller i Ramneshallen. I år blir det ingen valglokaler i gamle Ramnes kommune, i det hele tatt. Heller ikke i Fon eller Vivestad. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Skal du stemme i Vivestad i dette valget, så var din sjanse sist helg på Vivestad høstmarked. Det blir ingen mulighet til å stemme i det gamle valgdistriktet på valgdagen. Eller i Fon, eller i Ramnes. I år er nemlig samtlige stemmelokaler i gamle Ramnes kommune stengt – og antall stemmelokaler i Re er halvert.

Les mye mer om lokalvalget i ReAvisa på papir – last ned gratis.

Sjekk også: Kort om personstemmer og slengere.

Nye Tønsberg kommune ønska å redusere antall stemmelokaler på valgdagen. Antallet er kutta fra 14 til 10, og av de fire som forsvinner er hele tre av dem i Re – ett i gamle Tønsberg.

Og av de tre i Re, er samtlige i gamle Ramnes kommune – der den gamle kommunen som eksisterte fram til 2002 ikke har ett eneste stemmelokale i årets lokalvalg.

Ingen begrunnelse, ingen debatt

HISTORIE: Denne gjengen stemte i Vivestad, med stemmelokale i Vivestad barnehage, for seks år siden. Sagtatun har også blitt brukt som stemmelokale. I år blir det for første gang ikke stemmelokale i sognet. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Da saken ble behandlet i valgstyret på nyåret i år, var det ingen begrunnelse og ingen debatt da ingen tok ordet før kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Heller ikke når vi spør valgstyrets leder, et verv som tilfaller ordføreren, så har Anne Rygh Pedersen noe fullgodt svar. Hun viser til sakspapirene, der det kun står at forslaget er å redusere fra 14 til 10, og ikke stort mer.

Stemmelokalene som da står igjen i Re er Dalheim i Undrumsdal, Våle samfunnshus og Revetalhallen.

Ingen i gamle Ramnes kommune, som fram til forrige lokalvalg hadde Ramnes, Fon og Vivestad.

Stemmesanker’n har tre stopp i Re

EKSISTERER FORTSATT: På Revetal er det fortsatt stemmelokale på valgdagen. Men halvparten av de tradisjonelle stemmelokalene i Re er avvikla siden forrige lokalvalg. Grunnen kan ifølge valgstyrets leder være svært lavt oppmøte. Det er færre innbyggere og lenger mellom husa i Vivestad enn i by’n. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Det var ingen diskusjon i saken, så vidt jeg husker – så da kan jeg dessverre ikke hjelpe deg, sier Anne Rygh Pedersen til ReAvisa. Valgstyreleder, og ordfører, viser til «Stemmesanker’n».

– Som skal dekke opp alle tidligere valglokaler og en rekke andre steder, sier hun. Men antall dager den er i Re, er bare tre – to igjen nå, ifølge ruteplanen på kommunens nettside.

Så er det mulig å søke om å stemme hjemme, og det er mulig å forhåndsstemme på Re-torvet, minner ordføreren om.

Stemmesanker’n skal ifølge ordføreren også komme til Re helsehus i løpet av forhåndsstemmetida.

Oppfordrer til forhåndstemming

FORHÅNDSSTEMMING: Tidligere var det på kommunehuset på Revetal, nå er det på Re-torvet. Re går fra seks til tre valgdistrikt. Før kunne man se de forskjellige partienes oppslutning i hvert sogn i Re, nå blir tallene slått sammen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Valgstyre-lederen – og ordføreren – har en klar oppfordring via lokalavisa: – Jeg håper at flest mulig velgere benytter seg av muligheten til å forhåndsstemme.

– Når Stemmesanker’n kommer i nærheten av der de bor, eller i forhåndsstemmelokalene som åpne hver dag, bortsett fra søndag, viser hun til – i Re er dette på Re-torvet.

– Eller på valgdagen i ett av de av valgstyret besluttede stemmelokaler, sier Anne Rygh Pedersen – som sammen med resten av valgstyret (ekstern lenke) halverte antall stemmelokaler i Re – uten debatt.

Mye mer om lokalvalget sett med Re-øyne finner du i den siste papiravisahent den i ei avishylle eller last ned papiravisa på nettavisa – alt sammen helt gratis.

Dette er Re-opptrednene til Stemmesanker’n:

  • 19. august Vivestad høstmarked klokka 10.00 – 17.00
  • 29. august Spar Våle klokka 11.00 – 14.00 og Fon barnehage klokka 14.30 – 17.00
  • 5. september Re VGS klokka 11.00 – 17.00

I tillegg opplyser leder av valgstyret og ordfører Anne Rygh Pedersen at Stemmesanker’n skal komme til Re helsehus, også. Reiseruta kan få flere stopp.

Kilde: Tønsberg kommune (ekstern lenke).

EKSISTERER FORTSATT: På Revetal er det fortsatt stemmelokale på valgdagen. Her kommer en velger syklende for å gjøre sin borgerplikt ved forrige valg. Arkivfoto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Les mye mer om lokalvalget i ReAvisa på papir – last ned gratis.

Sjekk også: Kort om personstemmer og slengere.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.
,