Rundkjøringene på Revetal skulle få Slaget på Re-utsmykking – men det blir neppe noe av nå?

FORSLAG: Dette er en utsmykking som kan bli en realitet – for å markere Slagene på Re hele året, skreiv ReAvisa mens vi enda var Re kommune. Men så stoppa hele prosjektet opp i nye Tønsberg kommune, og nå blir det neppe noe av. Illustrasjon: Ditt Grafisk/Re kommune.

Det skulle ikke være noe tvil, når du kjører gjennom Revetal, at du er ved historisk grunn – at du er i Re. Men vedtaket om middelalderutsmykking av rundkjøringene på Revetal fra gamle Re kommune har smuldra bort i nye Tønsberg kommune.

Last ned ReAvisa på papir – gratis!

Vedtaket i tidligere Re kommune ble godt tatt i mot, da det fikk flertall i kommunestyret så langt tilbake som i 2017:

Rundkjøringene på Revetal skulle få middelalder-utsmykking.

Fire forslag falt i smak

ETTERLYSER SVAR PÅ HVOR SAKEN STÅR NÅ: – Greit med en realitetsorientering, mener Heming Olaussen (SV) som i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse etterlyste oppfølging av vedtaket fra gamle Re kommune i nye Tønsberg kommune. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Vi mener det er spesielt viktig at vi markerer dette når vi snart blir Tønsberg og Re forsvinner som kommunenavn, var tonen i kommunestyret i gamle Re kommune. Der var det bred politisk enighet om å støtte forslaget, som opprinnelig kom fra Tove Øygarden (H).

Så rusla og gikk saken så lenge vi var Re kommune, og det var tett på realisering av kunstprosjektet da ReAvisa sist gang skreiv om dette i 2019, rett før kommunesammenslåinga med Tønsberg:

Da var resultatet etter en forslagskonkurranse klart, og fire forslag kom gjennom nåløyet – der til slutt tre av de fire forslagene til utsmykking ble med videre.

Til og med Statens vegvesen var positive til de tre endelige forslagene, ut ifra et trafikksikkerhetsperspektiv – der er ofte nåløyet trangt.

– Vil det bli satt opp?

Men så har det blitt stille. Men ikke glemt. Seinest nå på nyåret, da krefter i det lokale kultur-, idrett- og næringslivet samla seg for å smi en plan for at Re skal bli hørt i den nye storkommunen, ble dette diskutert.

Heming Olaussen (SV) tok lissepasningen og benytta første anledning til å spørre om progresjonen i saken i utvalgsmøte for kultur, idrett og folkehelse tirsdag 14. mars 2023:

Han viser til det seks år gamle vedtaket fra Re kommune, og spør om hvor saken nå står i nye Tønsberg kommune:

– Vil det bli satt opp?

Må vi starte helt på nytt?

INITIATIVTAKER: Det var Tove Øygarden (H) som hadde ideen til utsmykkingen i rundkjøringene på Revetal i sin tid – et forslag som høsta bred politisk støtte i kommunestyret i tidligere Re kommune. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Administrasjonen i Tønsberg kommune forteller at det er blitt gjort et kostnadsoverslag for forslaget som ble jobba fram i tidligere Re kommune, og at det kom på hele en halv millioner kroner. Så stranda hele saken, mest på grunn av summen.

Det dreier seg da om et estimat som innbefatter produksjon, fundamentering og belysning, der det er stor usikkerhet om totalkostnaden siden det ikke er tatt hensyn til materialvalg.

Det opplyses at prosjektet faller utenfor flere støtteordninger for kunstprosjekt, og at søknaden om støtte fra DNB Sparebankstiftelsen er avslått.

Dermed står administrasjonen litt fast, opplyses det: – Vi trenger et nytt mandat for å gå videre i saken, kanskje må vi starte helt på nytt?

Ikke særlig imponert

Det er utarbeida en strategi for middelaldersatsinga i nye Tønsberg kommune, der det er foreslått andre tiltak, viser administrasjonen til – som for eksempel skilting av slagstedet. – Da er spørsmålet: Hva skal prioriteres?

Interpellanten Heming Olaussen (SV) er ikke særlig imponert over svaret, der det høres ut som om den opprinnelige ideen og forslagene som ble utarbeida i Re kommune er forkasta for lengst.

Det ble jobba mye og godt med saken i Re. – Administrasjonen må få et nytt mandag, og vi må vel prøve å få dette på plass? Kanskje vi skal ta bompenger?

– To kroner per passering så hadde vi hatt penga i løpet av kort tid – det er så mye trafikk på Revetal nå, atte!, sier Heming til latter fra utvalget.

Avhengig av spons

FORSLAG: Slik kunne det sett ut, når du kommer til Revetal. Illustrasjon: Ditt Grafisk/Re kommune.

Til ReAvisa sier Heming at utsmykkingene var en spennende ide, men at det neppe var realistisk å få det realisert – så lenge det viser seg at Tønsbergs økonomi var mye vanskeligere enn det som ble fortalt før sammenslåinga.

Finansiering var det største problemet også da saken rusla og gikk i Re kommune: Nå gjelder det å finne penga, skreiv ReAvisa da vi skreiv om saken på tampen av Re kommunes eksistens i 2019.

«Prosjektet er ikke budsjettert og arbeidsgruppa har vurdert spons fra hovedsakelig næringslivet», het det i sakspapirene fra Re kommune.

Fra arkivet: Hvordan kan vi markere Slagene på Re – hele året?

Også fra arkivet: – Bli’kke detta tøft?

FORSLAG: Slik kunne det sett ut, når du kommer til Revetal. Illustrasjon: Ditt Grafisk/Re kommune.

Les også: – Vi kan ikke bare bli stående her med lua i handa.

Sjekk også: – Revetal må komme ut av skapet – som by.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.
, , ,