Hvordan kan vi markere Slagene på Re – hele året?

VI FANT – VI FANT! Tilbake i 2010 ble slagstedet lokalisert etter flere år med leiting. Her leites det ved Ramnes prestegård – uten hell – noen år tidligere. Men tilslutt ble «nåla i høystakken» finni! Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Nå utlyses en konkurranse der alle kan bidra, og førstepremien er på 3.000 kroner!

Bakgrunn: Hva med en Birkebeiner i rundkjøringene?

Det var i kommunestyret i april i fjor at Tove Øygarden (H) kom med ideen, som nå skal realiseres:

NORGESHISTORIE: I middelalderen sto to slag på jordene ved Linnestad. Disse skulle forme norgeshistorien. Foto: Stian Ormestad.

– Vi tenker oss en eller annen form for markering i Revetal-området, slik at når du kommer kjørende utenfra får man en påminnelse om at i dette området fant faktisk slagene sted.

Re har en unik og spennende historie å vise fram

Kommunestyret i Re var enig:

– Vi mener det er spesielt viktig at vi markerer dette når vi snart blir Tønsberg og Re forsvinner som  kommunenavn.

I 2010 ble det kasta nytt lys over slagene, da det ble finni pilspisser og andre gjenstander som man med stor sikkerhet kan si stammer fra Slaget på Re.

Med disse to slagene har Re kommune uten tvil en unik og ikke minst spennende historie – en viktig kulturarv å ta vare på!

Helt konkret vil det være snakk om en utsmykking av noe slag i begge rundkjøringene langs Bispeveien gjennom Revetal. Hva det blir, er helt åpent – så lenge det har Slaget på Re-tema.

Andre eksempler som ble nevnt i debatten i kommunestyret var lampene i Lampeland, porselenskoppene i Porsgrunn, bjørner i Flå med Bjørneparken, og så videre.

MIDDELALDERTEMA: Hva kan folk møte på Revetal – som gjør at de umiddelbart skjønner at nå kjører de forbi historisk grunn? Foto: Stian Ormestad.

3.000 kroner i førstepremie

Ideen blitt til en konkurranse: «Slagene på Re – et synlig uttrykk på Revetal»: Hovedutvalget for helse, oppvekst og velferd (HOV) vedtok tidligere i år at det skulle opprettes en komité som får ansvaret for konkurransen.

KOM MED FORSLAG! Oppfordrer Tove Øygarden (H), leder i Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd (HOV). Foto: Stian Ormestad.

Komiteen består av Tove Øygarden, Daniel Ims, Kåre Holtung, Aasta-Kari Holm og Marie Jacobsen. De har hatt sitt første møte og bestemt at det skal gå ut en åpen konkurranse til innbyggerne i Re og andre som ønsker å delta.

Alle som vil kan sende inn sine forslag i form av tegninger og beskrivelser på hvordan de ser for seg en helårsmarkering av slagene på Re gjennom sentrum. I august vil komiteen se på alle forslagene som er kommet inn.

Komiteen vil kåre en vinner av konkurransen der førstepremien er 3.000 kroner, samt sende inn forslag som kan utvikles videre i henhold til vegtrafikkloven til politisk behandling. Endelig valg av markeringer gjøres politisk.

Alle kan sende inn forslag fra og med nå

Har du forslag til gode ideer kan de sendes til postmottak@re.kommune.no eller per post til Re kommune, Regata 2. 3174 Revetal. Det kan gjøres allerede fra og med nå, og seinest innen fristen 1. juli 2018.

MER ENN MIDDELALDERDAGER: En helårsmarkering med en fast installasjon i rundkjøringene på Revetal er på sin plass, mener våre folkevalgte. Du kan foreslå hva det skal være for noe! Foto: Stian Ormestad.

Les også: Velkommen til lille, rare Re!

Les mer om Re middelalderdager!

Se video fra årets Re middelalderdager for inspirasjon:

, , , , , ,