Her renner det diesel rett ut i Storelva

AKUTT FORURENSNING: Dieselen stammet fra et privat påfyllinganlegg på en gård. Her har det lekket ut anslagsvis 1.700 liter diesel. Den har rent ut på bakken og deretter trukket ned i grunn og endt opp i et dreneringssystem som ender i Storelva, sier vakthavende brannsjef Jarle Steinnes. Foto: VIB.

BØ BRU: Re kommune, Fylkesmannen og Kystverket er varslet og orientert om hendelsen, forteller vakthavende brannsjef Jarle Steinnes.

Rett før klokka 23.00 fredag kveld 11. mai kom det melding om diesellukt ved Bø bru, som går over Storelva sør for Revetal. En person på kveldstur oppdaga heldigvis forurensningen.

STOR LEKKASJE: En uheldig bonde har litt av en opprydningsjobb foran seg over helga. Foto: VIB.

Brannmannskapene fra Tønsberg og vakthavende brannsjef søkte i mørket etter kilden til forurensningen – uten hell.

Fant kilden til forurensningen – til slutt

Ved 01-tiden natt til lørdag ble det beslutta å avslutte søket, og heller ta det opp igjen lørdag morgen, melder Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) på sin Facebook-side.

– Med bistand fra en representant fra kommunen ble kilden finni lørdag. Dieselen stammer fra et privat påfyllinganlegg på en gård. Her har det rent ut anslagsvis 1.700 liter diesel. Den har rent ut på bakken og deretter trukket ned i grunn og endt opp i et dreneringsystem som ender i Storelva, forteller vakthavende brannsjef Jarle Steinnes.

BEGRENSER SKADEN: Absorberende lense ved Bø bru. Foto: VIB.

– På dreneringledningen et det to kummer, derfor ble det rekvirert en sugebil som sugde opp forurensningen i kummene. I tillegg ble det skylt med vann fra den første kummen til den neste hvor sugebilen fanget opp det forurensende skyllevannet, forklarer Steinnes.

ALARM! Det var stor aktivitet langs Bispeveien og Storelva da alarmen gikk fredag kveld og utover lørdagen. Foto: VIB.

– Videre har vi satt ut to absorberende lenser i Storelva, en ved utløpet til dreneringen og ved Bø bru.

Grunneier har fått beskjed om å tildekke de forurensede massene med presenning.

I samråd med kommunen har han fått tillatelse til å vente med å fjerne massene til over helga.

Har stoppa forurensningen – grunneier må rydde opp

– Vi har plugga avløpsrøret til den sisten kummen og hindrer dermed ytterligere forurensning av Storelva, forteller vakthavende brannsjef Jarle Steinnes.

Re kommune, Fylkesmannen og Kystverket er varslet og orientert om hendelsen.

PLUGGA: For å hindre mer forurensning i å nå Storelva ble utløpene (til høyre på bildet) i kummen plugga. Foto: VIB.

Les flere saker fra politiloggen i Re.