Helårsmarkering av slagene på Re: Bli’kke detta tøft?

FORSLAG: Dette er en utsmykking som kan bli en realitet – for å markere Slagene på Re hele året. Illustrasjon: Ditt Grafisk/Re kommune.

REVETAL: Slik kan alle bli minnet på at de er ved historisk grunn. Tre av fire forslag til utsmykking blir heia fram – også av Statens vegvesen.

Bakgrunn: Hvordan kan vi markere Slagene på Re – hele året?

For to år siden fremma Tove Øygarden (H) en interpellasjon i kommunestyret, der forslaget var å få til en helårsmarkering av Slagene på Re langs Bispeveien gjennom Revetal.

– Vi tenker oss en eller annen form for markering, slik at når du kommer kjørende utenfra får man en påminnelse om at i dette området fant faktisk slagene sted.

Re har en unik og spennende historie å vise fram

FORSLAG: Dette er en utsmykking som kan bli en realitet – for å markere Slagene på Re hele året. Illustrasjon: Ditt Grafisk/Re kommune.

Kommunestyret i Re var enig, og saken har siden den gang rulla og gått. Onsdag denne uka skal den opp i Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd (HOV), og vi er kanskje enda et skritt nærmere en realisering.

– Vi mener det er spesielt viktig at vi markerer dette når vi snart blir Tønsberg og Re forsvinner som kommunenavn, var tonen i kommunestyret for to år siden.

Saken ble videre tatt opp i HOV, der det ble bestemt at det skulle settes ned ei arbeidsgruppe bestående av en politiker, en fagperson, en ungdomsrepresentant, et medlem fra historielagene, et medlem fra eldrerådet, og med kulturtjenesten som sekretær.

Våren 2018 møttes arbeidsgruppa, og det ble bestemt at det skulle utlyses en konkurranse med forslag til utsmykking.

Statens vegvesen er positive

FORSLAG: Dette er en utsmykking som kan bli en realitet – for å markere Slagene på Re hele året. Illustrasjon: Ditt Grafisk/Re kommune.

Arbeidsgruppa gikk gjennom forslagene som kom inn i konkurransen, og fire av dem ble sendt videre til Ditt Grafisk. De ble både illustrert på bilder og i form av små pappfigurer.

Forslagene ble deretter sendt til Statens vegvesen for uttalelse, som svarte i svært positive ordlag. Tre av fire forslag kunne passere, vegtrafikkloven tatt i betraktning.

«Trafikksikkerhetsmessig vil vi ikke anbefale alternativ 4, da denne har for mye informasjon å formidle og står høyt», heter det i uttalelsen, mens det understrekes at Statens vegvesen er positiv til de tre andre forslagene.

Nå gjelder det å finne penga. «Prosjektet er ikke budsjettert og arbeidsgruppa har vurdert spons fra hovedsakelig næringslivet som beste løsning for å gjennomføre prosjektet», heter det i sakspapirene.

«Fint å få til dette på Revetal»

FORSLAG: Dette er en utsmykking som kan bli en realitet – for å markere Slagene på Re hele året. Illustrasjon: Ditt Grafisk/Re kommune.

Hovedutvalgsleder Tove Øygarden (H), som i sin tid hadde ideen til en helårsmarkering, håper installasjonen blir realisert.

– Jeg synes det er seriøse, fine forslag, og jeg kan ikke forstå at arbeidsgruppa ikke skal få fortsette med saken. Og veivesenets uttalelse er jo rett og slett veldig positiv til tre av fire forslag. Det er jo ofte de som kan stoppe utsmykninger i rundkjøringer og langs veier.

Hun viser til strofen: «Fint å få til dette på Revetal», som avslutter Statens vegvesen sin uttalelse.

– Nå som vi snart blir en del av Tønsberg kommune, bør vi benytte anledningen til framheve Re-historien og Re-identiteten litt ekstra.

Rådmannens anbefaling til HOV er:

1. Arbeidsgruppa arbeider videre med forslag 1., 2. eller 3. eller en kombinasjon av dem.
2. Installasjonen skal fremstå som et kunstobjekt/markering.
3. Arbeidsgruppa arbeider videre med finansieringen av installasjonen.

FORSLAG: Dette er alternativet som ikke kan bli en realitet. «Trafikksikkerhetsmessig vil vi ikke anbefale dette alternativet, da denne har for mye informasjon å formidle og står høyt», skriver Statens vegvesen. Men de andre tre forslagene er de positive til. Illustrasjon: Ditt Grafisk/Re kommune.

Bakgrunn: Hvordan kan vi markere Slagene på Re – hele året?

Les også: Hva med Birkebeinere i rundkjøringene her?

Les også: Velkommen til lille, rare Re!

Les mer om Re middelalderdager og Slagene på Re.

,