Deler ut en kvart mill til avgangselever på VGS

Lizzie og Erling Sæbøs utdanningslegat er et av landets største utdanningslegat, og utdelinga skjer hvert år til avgangselever på videregående skole. Sjøl om kommunegrenser flytter på seg, er fortsatt legatet forbeholdt ungdom som bor i Re. Og nå er det på tide å søke.

Les også: Viderefører et av landets største utdanningslegat her i Re.

For å ta det viktigste først: Søknadsfrist er 9. mai 2022. Alle kan søke, og det vektlegges kort sammenfatta samfunnsengasjement og planer for videre studier.

Mange tidligere legatvinnere har vinni fram ved å være engasjert i lokalt kultur- og idrettsliv, i tillegg god oppførsel og god jobbing med skole.

Rekordmange søknader før korona

Før korona var det rekordmange søknader, og legatstyret vil ha mange å velge i – konkurransen er uansett hard, for det er fire som blir plukka ut hvert år.

De fire som får legatet kan dele på avkastningen det siste året – det har i snitt vært 250.000 de siste tre åra. Summen kan variere noe fra år til år.

Tidligere legatmottakere har fortalt lokalavisa at de kan gå studietida i møte med en bekymring mindre.

«Evnerik ungdom»

Lizzy og Erling Sæbø levde livet sitt på en gård ved Linnestad. De fikk ingen barn, og ønska å samle sine midler i et legat til lokal ungdom:

«Det skal ved utvelgelsen legges vekt på ungdommens skoleprestasjoner i videregående skole, samt god oppførsel, herunder ærlighet, ansvarsfølelse, høflighet, arbeidsomhet og gjerne også prestasjoner i idrett», heter det i utlysningen.

«Det er et ønske at legatet skal være en inspirasjon til prestasjon på skolen. Dersom flere ungdommer står likt, kan det også legges vekt på at midlene skal tilkomme den som har de vanskeligste økonomiske ressurser til videre utdannelse».

Hele årets utlysning og kontaktinfo finner du her.

UTDELING: Hvert år deles legatet ut til fire verdige vinnere, og utdelingen finner sted på Re VGS – men mottakerne kan gå på hvem som helt videregående skole, bare de er bosatt i det som fram til 1.1 2020 var Re kommune – det vil si dagens Tønsberg, pluss en liten del av Holmestrand og en bitteliten del av dagens Horten. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om legatet i ReAvisa-arkivet.

Les mer om skolene i Re.