Viderefører et av landets største utdanningslegat her i Re – nå kan du søke!

Kommunesammenslåing med Tønsberg til tross, Lizzie og Erling Sæbøs utdanningslegat videreføres til fordel for evnerik og aktiv Re-ungdom.

Leder: – Vi holder koken, også i disse korona-tider.

Lizzy og Erling Sæbø levde livet sitt på en gård ved Linnestad. De fikk ingen barn, og ønska å samle sine midler i et legat til lokal ungdom.

Utdanningslegatets formål er å dele ut midler til evnerik ungdom i Re kommune, til støtte for videre utdanning på universitet, høgskole og lignende.

Penger – og motivasjon!

For to år siden var det en ny rekord i antall søknader, og i fjor var det nesten like mange. Legatmottakerne den gang jubla i prat med ReAvisa for at de kan gå studietida i møte med en bekymring mindre.

– Det er mye penger! Og det er dyrt å studere. Bare leilighet koster mye, så dette hjelper veldig mye. Vi kan fokusere enda mer på skole, og mindre på å få økonomien til å gå rundt. Og kanskje vi kan studere lenger enn vi ellers hadde kunnet.

– Dette gir enda mer motivasjon. Vi slipper kanskje å måtte jobbe så mye ved siden av studiene. Nå kan vi kan legge all energi i studiene – og vi gleder oss!

«Inspirasjon til prestasjon»

Nå er det ny mulighet til å søke for avgangselever i videregående skole. Søker skal være bosatt innenfor det geografiske området som tilhørte Re kommune fram til kommunesammenslåingen med Tønsberg.

«Det skal ved utvelgelsen legges vekt på ungdommens skoleprestasjoner i videregående skole, samt god oppførsel, herunder ærlighet, ansvarsfølelse, høflighet, arbeidsomhet og gjerne også prestasjoner i idrett», heter det i utlysningen.

«Det er et ønske at legatet skal være en inspirasjon til prestasjon på skolen. Dersom flere ungdommer står likt, kan det også legges vekt på at midlene skal tilkomme den som har de vanskeligste økonomiske ressurser til videreutdannelse».

Søknadsfrist 10. mai

Utdelingen er basert på årlig avkastning, og de tre siste åra er det delt ut totalt mellom 180.000 og 300.000 kroner, fordelt på fire heldige søkere som plukkes ut.

«Aktuelle søkere bes om å utforme en skriftlig søknad med begrunnelse, og en skisse for videre utdanning. Attester/anbefalinger, samt karakterutskrifter, kan legges ved søknaden», informeres det i utlysningen.

Søknad leveres til Re videregående skole v/rektor, Bergsåsveien 44, 3175 Ramnes. Søknad kan også sendes på e-post til rektor, som også er å treffe på telefon 90 87 86 75 for mer info. Frist for å søke er 10. mai.

HØYTIDELIG OVERREKKELSE: Re-ungdom kan søke på landets største utdanningslegat gjennom flere år. Her fra en tidligere utdeling. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Delte ut 300.000 kroner til evnerik ungdom fra Re.

Les mer om skolene i Re.