Delte ut 300.000 kroner til evnerik ungdom fra Re

LEGATMOTTAKERE: Fra venstre Magnus Lynne, Katinka Müller, Kristine Solheim Andresen og Hannah Lovise Haugen, som alle kan juble over ekstra penger til studietida. Foto: Stian Ormestad.

BERGSÅSEN: – Nå kan vi kan legge all energi i studiene – og vi gleder oss!, sier disse fire legatmottakerne, som fikk seg en stor overraskelse under avslutningsseremonien på Re videregående skole.

Under avslutningen til avgangselevene ved Re videregående skole skulle fire heldige, kommende studenter få tildelt Lizzy og Erling Sæbøs utdanningslegat.

– Dette er per i dag et av Norges største utdanningslegat, forteller Re VGS-rektor Cecilie Langklep Bjørnøy før hun skal røpe hvem de heldige mottakerne er.

Totalt 300.000 kroner deles ut i år

– Lizzy og Erling levde livet sitt på en gård ved Linnestad. De fikk ingen barn og ønsket å samle sine midler i et legat til ungdom bosatt i Re kommune.

Utdanningslegatets formål er å utdele midler til evnerik ungdom i Re kommune, til støtte for videre utdanning på universitet, høgskole og lignende. Hver ungdom får 75.000 kroner til fordeling over tre år.

– Det er ny rekord i år, med 13 søknader, forteller Cecilie – før hun røper hvem de fire heldige er, uten å si navnet først:

Vil bli sivilingeniør, politi, lærer og jobbe med mennesker

Kandidat 1: – Planlegger en sivilingeniørutdanning på NTNU – dette etter å ha deltatt på teknologicamp for jenter høsten 2018 – 700 søkere, så nåløyet er ikke stort. Kandidaten karakteriseres som evnerik, arbeidsom, ansvarlig og målrettet og liker utfordringer. Hun oppleves som en av de mest dedikerte og best presterende elevene innen realfag. Hun har et godt humør og gode samarbeidsevner.

Mange visste nok allerede ved første hint om teknologicamp at det er snakk om Katinka Mûller.

Så Kandidat 2: – Har planer om militæret og så inn i politiet. Kjennetegnes som høflig, ærlig, omsorgsfull, høy ansvarsfølelse og flink til å stå på. Har vært aktiv i håndball, 4H og trener jevnlig for å forberede seg på yrkesvalget. Han oppleves som en rolig og vennlig person. Viser omsorg for medelever, har en sentral plass i klassen og bidrar til et godt læringsmiljø. Kandidaten har i tillegg oppnådd særdeles gode faglige resultater.

– Så gratulerer til Magnus Lynne!

Kandidat 3: – Den neste kandidaten planlegger en yrkeskarriere som lærer. Har vært både tillitselev og kulturvert her på skolen og bidratt aktivt til å legge til rette for gode kulturopplevelser for elevene. Hun har svært gode faglige resultater, men kjennetegnes også av sine fantastiske evner til inkludering og utøvelse av god sosial kompetanse i praksis. Kandidaten har gjennom praksisperioder fått svært gode tilbakemeldinger på sin kommunikasjon med barna og hun fremstår som en veldig god rollemodell.

– Så gratulerer til Hannah Lovise Haugen!

Og sist, men ikke minst, kandidat 4: – Kandidaten har gjennom sine ungdomsår vært svært aktiv i ungdomsmiljøet i Re kommune. Har deltatt i barne- og ungdomsrådet, aktiv i OD Vestfold, elevrådet og er med å driver kulturhuset Eleverhøy, samt vært involvert i turn, fotball og håndball. Hun planlegger en utdanning på NTNU, psykologi eller sosiologi, og sier i søknaden at hun ønsker å bruke sine erfaringer og opplevelser i eget liv til å jobbe med mennesker. Hun kjennetegnes av å være målbevisst, arbeider hardt og effektivt. Har oppnådd svært gode faglige resultater. I tillegg viser hun god oppførsel, er høflig, ærlig og tar ansvar, men viser også evne til å si ifra når det er nødvendig. Har fått svært gode tilbakemeldinger gjennom praksis og fremstår som en god rollemodell.

– Så gratulere til Kristine Solheim Andresen!

– Vi har ikke noe valg nå!

Legatmottakerne jubler i prat med ReAvisa for at de kan gå studietida i møte med en bekymring mindre. – Det er mye penger!

– Og det er dyrt å studere. Bare leilighet koster mye, så dette hjelper veldig mye. Vi kan fokusere enda mer på skole, og mindre på å få økonomien til å gå rundt. Og kanskje vi kan studere lenger enn vi ellers hadde kunnet.

– Dette gir enda mer motivasjon, og enda bedre muligheter til å studere. Vi slipper kanskje å måtte jobbe så mye ved siden av studiene. Nå kan vi kan legge all energi i studiene – og vi gleder oss!

– Vi har ikke noe valg nå, sier Magnus Lynne og ler. – Ja, dette forplikter, sier jentene seg enig i med en latter.

Til neste år blir det en ny mulighet til å søke for nye avgangselever ved Re VGS. Følg med på annonsering av søknadsfrist i ReAvisa.

HØYTIDELIG OVERREKKELSE: Re VGS-rektor Cecilie Langklep Bjørnøy deler ut utdanningslegatet på 75.000 kroner til fire av sine avgangselever. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om skolene i Re.

,