Reformene rakner rundt Re?

Vestfold blir etter alle solemerker uten Telemark, og vår gode nabo i nord vedtok i går kveld folkeavstemning for å eventuelt splitte opp sin nye storkommune. Hva med Re?

Fra arkivet: Velkommen til lille, rare Re!

Patriotismen og tilhørigheten til egen kommune og eget fylke var rekordhøy i Re, da dette ble undersøkt. Reinger flest svarte at de digga både Re og Vestfold.

Så høy var scoren, at fagfolka måtte gni seg litt i øya. Spesielt siden Re var en ganske ny konstruksjon som egen kommune.

Mye det samme gjelder for en «Vexit» som for en «Rexit»?

Siden den gang er både Re kommune og Vestfold fylkeskommune historie. …Eller?

Nå reverseres mest sannsynlig reformen på fylkesnivå, og den kan også bli reversert på kommunalt nivå flere plasser.

Med et vedtak om ja til oppsplitting i Fylkestinget allerede om en snau uke, går det mot en deling av det nye storfylket. Kommunestyremøtet i nye Tønsberg gikk i forrige uke for en høringsuttalelse med ja til splitting.

Mange av argumentene for en «Vexit» kan også passere for en «Rexit»?

Innbyggerinitiativ får snøballen til å rulle

Det snakkes om «kulturforskjeller» i nye Vestfold og Telemark, og det settes spørsmålstegn ved fordelene ved sammenslåinga – akkurat som det blir gjort i nye Tønsberg kommune: – Det er aldri for seint å snu.

Spørsmålet om fordeler og ulemper med storkommunen rett nord for oss ble løfta av et innbyggerinitiativ i Sande, som førte til gårsdagens kommunestyrevedtak om folkeavstemning der.

Vedtaket holder alle muligheter åpne for hva som skjer videre. Det er langt i fra sikkert, men døra står mer på gløtt enn noen gang for at det kanskje kan gå mot en oppsplitting av vår nabo i nord, nye Holmestrand kommune.

Hvis det skulle bli aktuelt også her, må nye Tønsberg kommune – akkurat som nye Holmestrand kommune – i så fall søke oppsplitting etter inndelingsloven. Der er det ingen tidsfrist.

Hva med Re + Tønsberg?

Da ReAvisa spurte etter valget i fjor høst «Kan Re bli en egen kommune igjen?«, er svaret «ja». Muligheten vil alltid være der. Om viljen er der.

Så når reformene ser ut til å rakne rundt Re – hva da med Re + Tønsberg?

Du kan velge ett alternativ, og du kan stemme en gang.

Burde Re blitt en egen kommune igjen?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

RE + HVEM?  Ett alternativ mangla i spørsmålet flertallet av våre folkevalgte stilte da reformen rulla over Re, nemlig Re + ingen. Folket sa nei i folkeavstemninga, men resultatet ble oversett uten noen ny folkeavstemning. Foto: Stian Ormestad.

Re er stort i areal. Men jorder, fjellknauser og trær kan ikke stemme.

Les også: Kan Re bli en egen kommune igjen?

Les også: – Det er aldri for seint å snu!

Fra arkivet: Folket sier nei til sammenslåing.

Les mer om kommunesammenslåing.