FAU-krangel med fylket: – Jeg forstår det bare ikke!

ENGASJERT: FAU-leder Torill Døvik diskuterer med Alf Martin Olsen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: Stian Ormestad.

Solerød-rektor inviterte til befaring i dag, for å vise fram problemet. Og problemet er alle enige om, men løsninga? Så langt derifra.

Les også: – Ja, etter en runde med stolleken så havna jeg her!

– Jeg senker ikke skuldrene før dette er på stell!, sa fersk Solerød-rektor Kristoffer Aas til ReAvisa sist vinter.

Det han snakka om, var et gangfelt over Kåpeveien – der Solerød-elever krysser veien flere ganger daglig.

Elevene krysse veien

EN GJENGANGER: Dagens Solerød-rektor Kristoffer Aas veit ikke hvem rektor i rekken han er, som prøver å få en løsning på de trafikale utfordringene ved skolen. Foto: Stian Ormestad.

Siden den gang har den nye Solerød-rektoren skrivi avvik så blekket spruter. Og det kommer han til å fortsette med, der han beskriver den kaotiske trafikksituasjonen ved skolen.

– Det har vært så mange nesten-ulykker her bare på den tida jeg har vært rektor nå et halvt års tid. Og jeg skulle likt å se den i øya som tør å lukke disse avvika, sier en engasjert Solerød-rektor.

Her mangler det gangfelt over en vei som blir kryssa av elever både morgen og ettermiddag, og flere ganger i løpet av skoledagen.

Skolen ligger på den ene siden av veien, mens gymsalen og uteområder ligger på den andre siden.

– Jeg forstår det bare ikke!

Fylkeskommunen mener at et gangfelt vil gjøre vondt verre. Kort oppsummert mener fylkets mann på dagens befaring, Alf Martin Olsen, at det vil bli farligere med et gangfelt, mens Solerød-rektoren mener det vil bli tryggere.

Mens diskusjonen går, i samme tralten som en lang epostutveksling ReAvisa har fått innblikk i, så bryter FAU-leder Torill Døvik inn:

– Jeg forstår det bare ikke! Vi sender ungene til skolen med hjertet i halsen.

– Må det skje en ulykke før det skjer noe?

– Vi kommer til å klage

ENIG OM Å VÆRE UENIG: Dagens befaring ved Solerød skole ga ingen umiddelbar løsning på det eldgamle problemet. Foto: Stian Ormestad.

Solerød-rektor Kristoffer Aas forteller at det er lite som fyrer foreldrene mer enn gangfelt-problematikken. Det har vært en gjenganger i årevis. En tidligere rektor malte til og med opp hvite striper på egenhånd.

De ble kjapt fjerna. Og det ser dårlig ut for å få nye hvite striper på plass. Fylkeskommunens mann står på at veien ikke oppfyller kravene til gangfelt.

Og det ifølge samme håndbok som kommunen, ved Malene Dalhaug Ravnsbæk, mener det er helt innafor med et gangfelt her.

– Vi kommer til å klage, er Kristoffer Aas helt krystallklar på, – så lenge svaret er nei til gangfelt.

Kommune og FAU varsler også en kommende klage.

Krysningspunkt

Hadde Kåpeveien vært kommunal, hadde det vært et gangfelt her for lengst.

Nå ser det ut til at uenighetene bare fortsetter, med Solerød-rektor, Tønsberg kommune og ikke minst FAU på den ene siden, og Vestfold og Telemark Fylkeskommune på den andre.

Men en ting kom ut av dagens befaring, annet enn å være enig om å være uenig: – Det kan være grunnlag for å etablere et krysningspunkt, sier fylkeskommunens mann i en bisetning:

Ikke et gangfelt med hvite striper på asfalten, men belysning og kanter som leder gående til å gå over veien på ett sted, får vi forklart, – som ett definert krysningspunkt.

– Ja, der ser du! Det er mye bedre enn ingenting!, sier rektor som griper tak i det lille halmstrået han kan få tak i.

«Falsk trygghet»

FÆRRE GANGFELT: Fylkeskommunens mann Alf Martin Olsen forteller at det heller blir færre, enn flere, gangfelt. Fordi det skjer forholdsvis mange ulykker i gangfelt. Foto: Stian Ormestad.

Det skal nå foretas trafikktelling og fartsmåling forbi skolen. Også her er rektor rykende uenig med fylkeskommunen, for rektor mener trafikken i skoletida må telle, mens fylket tar hensyn til døgntrafikk.

Epostutvekslinga som ligger bak dagens befaring er lang som et vondt år. FAU, kommune og rektor mener det er mer enn nok «spesielle hensyn» å ta ved en skole, til å trumfe gjennom et gangfelt her.

– Det har jo ikke vært noen ulykker her på så mange år, viser fylkeskommunens mann til i praten med rektor, FAU-leder og kommunens utsendte:

– All erfaring tilsier at et gangfelt vil være en falsk trygghet, og at gangfelt ofte er mer utsatt for ulykker.

Strenge på nyetableringer

– Rundt om i landet fjerner vi heller gangfelt enn å opparbeide nye, viser Alf Martin Olsen i Vestfold og Telemark Fylkeskommune til.

– Men ikke ved skoler, vel?, spør Solerød-rektoren.

– Nei, det kan så være. Men vi er – som her – veldig strenge og tilbakeholdne på nyetablering av gangfelt.

– Ja, det har vi merka, sier Solerød-rektoren og slår oppgitt ut med henda.

BEFARING: Mandag morgen 27. september 2021. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om skoler i Re.

,