Ny modell skal gi bedre og billigere veidrift

Driften av fylkesveiene legges om og det kommer til å merkes for deg og meg – og målet er å få mer ut av hver krone.

Les også: – Et møtested for folk som liker pølser og bilær!

HAR TRUA: Leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, Arve Høiberg (AP). Arkivfoto.

Kontraktene for drift av store deler av fylkesveinettet i Vestfold og Telemark er nå tildelt.

Og to av tre kontrakter gikk til lokale leverandører i eget fylke, melder fylkeskommunen i ei pressemelding.

En helt ny retning for veivedlikeholdet i fylket

Driften av til sammen 1.140 kilometer med fylkesveier og 107 kilometer med gang- og sykkelveier i fylket gjøres av Steen-Hansen Maskin AS i Grenland, Norvei AS i Vestfold nord, og Presis Vegdrift AS på Rjukan.

Verdien av de tre kontraktene, som til sammen dekker cirka en tredjedel av fylkesveinettet, er omtrent 600 millioner kroner. Kontraktene omfatter vinterdrift, i tillegg til drift- og vedlikeholdsoppgaver ellers i året, og har oppstart 1. september 2021.

Fylkeskommunens nye driftskontrakter innebærer en helt ny retning for veivedlikeholdet i regionen. De nye driftskontraktene skiller seg markant fra tidligere kontraktstandarder, og har ført til at fylkeskommunen har klart å bremse den eksplosive veksten i kostnader for drift av veinettet som man har sett i hele landet.

I tillegg viser resultatet av anbudskonkurransene at det nye forenklede kontraktsregimet har gjort det mulig for lokale entreprenører å vinne fram i anbudskonkurransen.

Vil få mer ut av hver krone

Leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen, Arve Høiberg (AP), er over seg av begeistring, ifølge pressemeldinga fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

– Gjennom denne omlegginga ønsker vi å sørge for at mer av pengene havner på veien. Fylkeskommunen har 3.100 kilometer med fylkesveier som vi skal drifte og vedlikeholde, til beste for over 400.000 innbyggere.

– Det er naturligvis vårt ansvar å sørge for at vi forvalter skattebetalernes penger slik at vi får mest mulig ut av hver krone. Når vi så at kostnadene over hele landet skjøt i været måtte vi gjøre noe, og vi har samarbeida med entreprenørene om løsningen.

– Vi er svært fornøyde med resultatet.

Mindre risiko for entreprenørene har åpnet døren for lokale leverandører

– De nye driftskontraktene er enklere, innebærer mindre risiko for entreprenørene, og vi ser de har vært mer attraktive for tilbyderne, sier direktør for samferdsel, miljø og mobilitet i fylkeskommunen, Gunnar Berg Treidene.

– Vi er glade for at vi har lykkes i å både holde kostnadene nede og få flere tilbydere. Og det er selvsagt ekstra hyggelig å se at de lokale entreprenørene har klart å hevde seg i en knivskarp konkurranse.

Anskaffelseregelverket er slik at man ikke har lov til å velge tilbydere ut fra hvor de er lokalisert.

Endringer for leverandører

Når lokale entreprenører vinner fram i anbudskonkurransene er det dermed ut fra samme kriterier som de store nasjonale bedriftene, der pris og kvalifikasjonskrav var avgjørende.

Uforutsigbare faktorer som for eksempel hvor snørik vinteren er, kan gjøre en stor forskjell på hvor mange timer som går med i en driftskontrakt.

I de gamle kontraktene måtte entreprenøren ta høyde for et visst antall utrykninger og hendelser i løpet av kontraktsperioden. I de nye kontraktene er det fylkeskommunen sjøl som i stor grad tar risiko ved ekstreme værhendelser og som gjør inspeksjoner og bestiller oppgavene fra entreprenør på veinettet.

På denne måten får entreprenørene betalt for det faktiske arbeidet som utføres.

Endring for innbyggerne

Innbyggerne vil merke at driftskontraktene er endra. Et eksempel er at veiene istedenfor å brøytes med javne mellomrom, i faste sykluser, først brøytes når det har kommet en viss mengde snø på veien.

Fylkeskommunen ønsker også å redusere belastningen vinterdriften har på miljøet, gjennom å redusere bruken av salt. Innbyggerne vil derfor oftere oppleve at veistrekninger ikke blir saltet så ofte som tidligere.

– Vi vil løpende evaluere og om nødvendig justere aktiviteten vår etter hvert som vi får erfaring med hvordan de nye driftskontraktene fungerer, sier Trond Haugstad, seksjonsleder for drift og vedlikehold av fylkesveinettet i fylkeskommunen.

Les også: Tre trafikksikkerhetstiltak i Re ble stemt inn på lista.

Les også: – Det står jo bare på vilja!

DRIFTSKONTRAKTER ER FORDELT: Ganske fjernt for oss nå i sommervarmen, men om ikke mange månedene skal det brøytes snø igjen. Foto: Tor Arvid Gundersen.

Les mer om bil, trafikk og veier i ReAvisa-arkivet.

,