Leserinnlegg: – Tønsberg Senterpartiet støtter #bondeopprøret – fordi vi har ikke råd til å la være!

Det er urimelig at noen skal drive dugnad for at du og jeg skal få rein mat på bordet, uttaler Tønsberg Senterparti, som stiller seg bak bøndenes krav.

Jordbruksopprøret: Bønder i Re stiller seg bak bruddet – en reing er statens forhandlingsleder.

  • Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

I Tønsberg har vi svært mye næringsmiddel industri som f.eks. Nortura, Tine og Findus. Dette er viktige industriarbeidsplasser som er avhengige av at bøndene i distriktet leverer råvarer av beste kvalitet.

BRUDD! Bøndene i Re står bak bruddet i landbruksforhandlingene, sammen med bønder i resten av landet. Her et bilde fra denne ukas aksjoner. Foto: Privat.

Kvaliteten på matjorda og produsentenes kunnskap om jordbruk gjør at Vestfold har Norges høyeste avlingsnivå og jordbrukskommunen Tønsberg har Vestfolds høyeste avlingsnivå!

Dette betyr at bøndene i Tønsberg har et særlig ansvar for å ivareta dyrka- og dyrkbar mark for fremtidige generasjoner.

Den norske skogen binder omtrent 60 prosent av alle klimagassene som slippes ut i Norge. Hvis vi regner med karbonopptaket fra skog ender norsk landbruk høyt opp på plussiden i karbonregnskapet, men dette forutsetter at skogen skjøttes forsvarlig.

For å ta dette ansvaret må bonden ha en ansvarlig inntekt å leve av.

Norge er best i klassen når det gjelder forbruk av antibiotika. I fjor vår rapporterte sjukehus i Spania om at folk ble sjuke av korona, men døde ofte av bakterielle infeksjoner som ikke kunne behandles fordi folk ikke responderte på antibiotika.

Dette har leger over hele verden lenge og høylytt advart om: Antibiotikaresistens!

Det er dette jordbruksoppgjøret handler om, sørge for at bøndene har en inntekt å leve av slik at de også i framtida kan ta ansvaret for å produsere råvarer med lavest mulig bruk av antibiotika.

Bøndene i Tønsberg, Vestfold eller Norge kan ikke ta dette ansvaret om ikke rammebetingelsene gir en inntekt å leve av. Det er urimelig at noen skal drive dugnad for at du og jeg skal få ren mat på bordet.

Jordbruksoppgjøret handler om akkurat dette, sørge for at bøndene har en inntekt å leve av. Bonden er viktig for lokalsamfunnet, for klimaet og for folkehelsen. Bonden er rett og slett et kinderegg, støtt din lokale bonde og støtt de aksjoner som nå foregår i det ganske land!

Tønsberg Senterparti støtter derfor #Bondeopprøret, vi har ikke råd til å la være! 

Steinar Solum, varaordfører Tønsberg
Ronny S. Pettersen, leder Tønsberg Senterparti

Leserinnlegg: Nå ser vi hvor viktig den norske bonden er!

Sjekk også: – Regjeringa forstår ikke alvoret.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

Les mer om landbruk i Re.

,