Brudd: – Regjeringa forstår ikke alvoret

BOM STOPP ALLEREDE FØR FORHANDLINGENE STARTA: Statens tilbud viser manglende vilje til å følge opp Stortingets politikk om at inntektene til bønder skal nærme seg andre grupper, og ha et landbruk over hele landet, mener lederen av Vestfold og Telemark Bondelag. Arkivfoto: Stian Ormestad.

– Avstanden var for stor og regjeringa møter oss ikke på noen punkt. Derfor har Norges Bondelag brutt forhandlingene, opplyser leder i Vestfold og Telemark Bondelag. – Regjeringa har ikke forstått hvilken frustrasjon det er i næringa, og at et inntekstløftet er helt nødvendig!

Les også: Re-ungdom med landlig aksjon i nattemørket.

Tirsdag 4. mai leverte staten tilbudet i jordbruksforhandlingene, og i dag varslet jordbruket at de bryter årets jordbruksforhandlinger. Det melder bondelaget i ei pressemelding:

– Vi trenger å ruste landbruket for framtida. Et skikkelig inntektsløft må på plass for at inntektsgapet til andre grupper skal reduseres. Med regjeringas tilbud øker avstanden til andre grupper, sier Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag.

Gjelder framtidas landbruk

– Det er et voldsomt trøkk blant bøndene, men det virker ikke som om regjeringa har forstått alvoret i situasjonen.

– Jordbruket leverte et krav som ville føre landbruket i en annen retning enn den regjeringa har ført de siste åra.

– Det handler om å ta grep for at bonden skal kunne fortsette å dyrke jorda og være til stede over hele landet.

Nådd grensa for effektivisering

Bondelaget mener at det trengs et helt nødvendig inntekstløft, som et første steg på veien for å redusere inntektsgapet og heve inntektsnivået i jordbruket.

– Hverdagen til mange bønder har blitt vanskelig fordi inntektene er for dårlig. Mange har nådd grensen for effektivisering.

– De kan ikke løpe raskere og bli større, sier bondelagslederen i fylket.

Vil ha et landbruk over hele landet

I pressemeldinga ramser lederen i Vestfold og Telemark Bondelag opp flere grunner til bruddet:

– Regjeringa tar ikke den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor, reduserer ikke inntektsgapet slik Stortinget har bedt om, sørger ikke for investeringer til jordbruket, og fortsetter dagens retning mot større og færre bruk.

– Tilbudet viser manglende vilje til å følge opp Stortingets politikk om at inntektene til bønder skal nærme seg andre grupper, og ha et landbruk over hele landet.

Landbruksministeren på gårdsbesøk i Re: – Skamkjekt å være her!

Leserinnlegg: Nå ser vi hvor viktig den norske bonden er!

Les mer om landbruk i Re.