Jordbruksopprøret: Bønder i Re stiller seg bak bruddet – en reing er statens forhandlingsleder

TRAKTORTOG: Bondelagene i Re protesterer mot statens tilbud i årets landbrukforhandlinger. Foto: Privat.

Viil Søyland mener statens tilbud ville gitt økte inntektsmuligheter for norsk landbruk. Bøndene er ikke enige, og mandag ble det aksjonert rundt om i Re og landet forøvrig.

Bakgrunn: – Regjeringa forstår ikke alvoret.

Viil Søyland kommer fra Søndre Fossan gård, og hun leder årets forhandlinger på vegne av staten. På den andre siden av bordet skal Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukslag sitte.

LANG ERFARING: Etter flere tiår med andre ledere av forhandlingene, er det en reing som tar over: Viil Søyland, som har tittelen ekspedisjonssjef i landbruks- og matdepartementet. Foto: Privat.

4. mai la hun fram årets tilbud på en pressekonferanse: Staten kunne tilby 962 millioner kroner, noe som er under halvparten av bøndenes krav på 2,1 milliarder.

– Både interessant og vanskelig

Viil mener at statens tilbud gir økte inntektsmuligheter for norsk landbruk.

– Inntektsutviklinga i sektoren fra 2014 – 2021 har vært god, men det har også vært store variasjoner fra år til år, særlig på grunn av først tørke og deretter pandemi.

– Inntektene i jordbruket må derfor ses over flere år, uttalte Viil på pressekonferansen. Til ReAvisa forteller hun om krevende tider:

– Det er både interessant og vanskelig å være forhandlingsleder.

Vanskelig, siden bønder over hele landet ikke godtar tilbudet.

Lange køer med traktorer

Så også her i Re, der de mobiliserte i stort antall mandag 10. mai. I tillegg er det skrivi budskap og hengt opp bannere overalt rundt om i Re og ellers i landet.

RIGGER TIL DEMO: Budskapet på banneret som festes foran på traktoren er krystallklart: Norge trenger bonden! Foto: Privat.

Lange køer med traktorer rundt Revetal skulle ikke levne noen tvil: Bøndene står på sitt og krever bedre økonomiske betingelser enn som så.

BRUDD! Bøndene i Re står bak bruddet i landbruksforhandlingene, sammen med bønder i resten av landet. Foto: Privat.

I markeringa her i Re møtte det opp medlemmer fra Ramnes, Fon og Våle bondelag.

– God stemning

Svein Ivar Ånestad, leder i Våle Bondelag, melder om god stemning under markeringa. Flere hadde stilt opp for å se på langs ruta, og hele 38 traktorer hadde møtt opp.

Målet med jordbruksoppgjøret er å inngå en jordbruksavtale for det kommende året. Den årlige forhandlingen mellom bondeorganisasjonene og staten skal komme fram til en helhetlig avtale for norsk matproduksjon.

Jordbruksavtalen bestemmer hvilken pris bonden skal få til råvarene sine, budsjettoverføringer som skal gå til jordbruket og hvordan disse pengene skal fordeles.

Lang erfaring

Viil Søyland har tittelen ekspedisjonssjef i landbruks- og matdepartementet. Hun har lang erfaring:

Utdannet cand.agric. ressursøkonomi fra NLH (nå NMBU), jobba som avdelingsdirektør i LMD siden 2005, og som redaktør for melding til Stortinget mellom 2010 og 2012.

Tidligere har hun jobba som blant annet avdelingsdirektør og fagsjef i avdeling for utredning i NILF (nå NIBIO). Nå leder hun altså landbruksforhandlingene på vegne av staten.

En ilddåp, skriver Landbruk24 om debuten: Hun leda riktignok fjorårets forenklede forhandlinger, men det gikk fort og greit på bakrommet uten mye oppmerksomhet.

I år derimot må hun forholde seg til to organisasjoner under sterkt press fra et #bondeopprør som har tatt av.

LANG, LANG REKKE: Traktorer overalt i bygdebyen vår. Mange stilte seg også opp for å markere sin støtte med applaus og tommel opp. Foto: Privat.

MISFORNØYDE BØNDER: Det er ikke til å ta feil av, bøndene i Re er misfornøyde. Langs Bispeveien markeres status i jordbruksforhandlingene. Foto: Lovis Eggum Wallberg.

Landbruks- og matministeren på gårdsbesøk i Re: – Skamkjekt å være her!

Leserinnlegg: Nå ser vi hvor viktig den norske bonden er!

Sjekk: Re-ungdom med landlig aksjon i nattemørket.

Les mer om landbruk i Re.

,