Automatiseringa av kommunehuset fortsetter, men….

JUSTERT FORSLAG: Steinar Solum (SP) lanserte et nytt forslag på vegne av posisjonen ved AP, SP, KrF og MDG, som i praksis gir et bemanna servicekontor en ørliten sjanse til. Men forslaget om å se til Drammen og nærdemokrati-satsingen der, hadde han liten sans for: – Med all respekt, det er en viss forskjell på Drammen by og Re kommunehus. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Du vil mest sannsynlig møte maskiner, og ikke mennesker, på kommunehuset framover. Men flertallet la inn en liten mulighet for å snu.

Bakgrunn: Lite gjøres for å se det unike og flotte vi hadde i Re. Det fjernes heller – bit for bit.

Det var Heming Olaussen (SV) som løfta saken før kommunestyremøtet i går, onsdag 14. april 2021.

Han mener automatiseringa av kommunehuset på Revetal føyer seg inn i rekken av løftebrudd etter kommunesammenslåingaen demontering av det som funka i Re, bit for bit.

God grunn til å føle seg snytt?

– I dag har mange grunn til å føle seg snytt. Enten de skal betale for SFO, eller en redusert musikkskole, enten de trenger en sjukehjemsplass på Re helsehus, eller som nå – trenger et servicekontor på Revetal der de møter mennesker, ikke maskiner.

– Et vennlig smil, en informert medarbeider som kjenner systemet og veit hvor du kan henvende deg, eller hjelper deg videre i systemet. Som stiller opp med service, enten du trenger videre hjelp, en prat, eller praktisk bistand.

DET SKJER MYE PÅ TO ÅR: Den teknologiske utviklinga gjør at det som ble lova for to år siden, ikke nødvendigvis gjelder lenger, mener Ulf Lund Halvorsen (MDG). Arkivfoto: Stian Ormestad.

– Det er ikke moderne. I hvert fall ikke lønnsomt. Mennesker er dyrt. Maskiner er billige. Kanskje?, spør Heming retorisk.

Kan stemninga i Re snus?

Heming viser til SVs forslag: – Vi skal fortsatt ha ansatte mennesker på Re servicekontor, i tråd med løftene som ble gitt. Og det er faktisk ikke så umoderne.

Han viser videre til et prosjekt i Drammen kommune, der det opprettes servicetorg rundt om – nær der folk bor. – Kanskje kunne vi lære noe av dette?

– Da ville stemninga i Re kunne snus, fra vedvarende skepsis og motvilje, til optimisme og tillit. Sånt man ikke får kjøpt med fagre ord, men med handling.

Villig til å jenke det til litt

– Med all respekt, det er en viss forskjell på Drammen by og Re kommunehus, sier Steinar Solum (SP).

Han viser til at automatiseringen ble vedtatt som en del av Handlingsrom 2024 – den uendelige lange kuttlista som ble vedtatt i fjor høst.

Solum mener det er merkelig at noen partier vurderer å stemme i mot det de stemte for den gangen, som en del av kuttlista.

GÅR I MOT SENTRALISERING: Olav Sannes Vika (SV) mener det en sentraliseringskamp som står. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Likevel er også Senterpartiet villig til å jenke det til litt:

Fortsetter automatiseringa, men….

«Arbeidet med automatisering av servicekontoret på Re kommunehus fortsetter», og «servicekontoret og NAV holder åpent som vanlig, inntil arbeidet med automatiseringen ferdigstilles».

Pluss et nytt siste punkt: «Det fremmes ny politisk sak i september for å vurdere om det er hensiktsmessig med helt eller delvis stengning, sett i lys av korona-pandemien».

– Det betyr at vi får en ny sak da, forklarer Svein Holmøy (SP) i prat med ReAvisa.

Ny vurdering til høsten

– Fordi det har blitt gjort telling av besøk til kommunehuset under korona-tida kommer det nok en ny vurdering i forbindelse med besøkstall, sier Svein Holmøy:

– Vi vil nok da også få vite mer om hvilke tekniske og praktiske løsninger som kan bli valgt. Dette punktet gjør det også mulig å eventuelt snu, men jeg tviler nok på at et forslag om det vil få flertall.

Kommunestyret vedtok med et stort flertall Senterpartiets forslag. SVs forslag fikk SVs tre stemmer i tillegg til Rødt sin ene stemme. Venstre gikk for rådmannens opprinnelige forslag med sine to stemmer, altså uten forbeholdet fra Senterpartiet.

Lager problemer ut av lite eller ingenting

INNSPARING: Øyvind Jonassen (H) mener ulempene er små i forhold til innsparinga på 700.000 kroner – som kan utgjøre en lærerstilling, for eksempel. Arkivfoto: Stian Ormestad.

I debatten gikk to gamle kamphaner fra Re i verbal hanekamp, nok en gang. Øyvind Jonassen (H) mener SV lager problemer ut av lite eller ingenting:

– Alt i alt vil dette føre til svært overkommelige problemer, satt opp mot en innsparing på 700.000 kroner, mener han, og viser til en biltur på 12 – 13 minutter fra Revetal og inn til Tønsberg.

– Jeg mener vi må ha omsorg for de som trenger kommunen mest, svarer Heming Olaussen (SV): – De som kanskje ikke har den bilen Øyvind Jonassen har.

Skjønner frustrasjonen

Heller ikke for MDG er noen ekstra mil i bil noe problem? 

Så fort går den teknologiske utviklinga at Ulf Lund Halvorsen (MDG) mener det som ble sagt for to år siden, ikke gjelder lenger:

– Jeg skjønner SVs frustrasjon over brutte løfter i sammenslåingsdebatten, men det SV har glemt er at det skjer store ting på teknologifronten.

– Behovet er ikke det samme i dag, som for to år siden, mener MDG-eren.

Motstand mot sentralisering

Olav Sannes Vika (SV) mener ikke alle har de digitale ferdigheter som skal til. Og det kan være utfordringer i møte med det offentlige:

– Innimellom trenger også jeg noen å snakke med: Hvilket skjema skal jeg bruke, hvem skal jeg snakke med? Sjøl om jeg regner meg som oppegående på data.

Det SV flagger, er motstand mot en kommune som samler seg i det gamle bysenteret, og ikke nære folk.

– Dette er jo egentlig bare et ønske fra SVs side om å ha kommunen nærmere folk. 

NEDBYGGING: – Bygger du ned et tilbud tilstrekkelig, så kan du være sikker på at du kommer fram til ønsket resultat, sier Heming om servicekontoret på Revetal. Automatiseringen skal opp til ny vurdering til høsten. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Les også: – Vi har mista noe av den gløden som var i gamle Re.

Les mer om kommunesammenslåing i ReAvisa-arkivet.

Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.