Leserinnlegg: – Skal barnehager og skoler holdes åpne, må de ansatte få vaksine!

Situasjonen for våre medlemmer i barnehage og skole oppleves nå som ytterst krevende, skriver Helene Pedersen, Tarjei Solum Grimstad, Monika Aafos og Ingrid Granmo på vegne av Utdanningsforbundet i Tønsberg, som mener at ansatte i barnehage og skole må rykke fram i vaksinekøen.

– Hvorfor gjelder et helt annet smittevern for oss lærere, enn alle andre i samfunnet?

De ansatte som daglig er sammen med små barn og elever har ingen mulighet til å beskytte seg mot smitte på jobb. De kan ikke utføre jobben sin som omsorgspersoner og samtidig holde avstand til barn og elever, og de kan heller ikke bruke beskyttelsesutstyr.

BEKYMRA LÆRERE: De ansatte ved barnehager og skoler må rykke fram i vaksinekøen, krever det lokale Utdanningsforbundet. Illustrasjonsfoto: Stian Ormestad.

For mange oppleves situasjonen som skremmende. Det er nå langt større risiko for at lærere i barnehager og skoler blir utsatt for smitte enn tidligere.

Vi risikerer å komme i en situasjon der barn og elever helt mister opplæringstilbudet sitt fordi alt for mange lærere er sjuke. Økt smitte hos ansatte i barnehage og skole får konsekvenser, som økt sjukefravær og merbelastningen dette medfører på kollegaer.

Det er svært utfordrende å få tak i vikarer, og enda vanskeligere å få kvalifisert personell. Ansatte på avdeling og i klasserom opplever nå store psykiske påkjenninger.

Situasjonen med økte restriksjoner, stadig testing, barnegrupper og lærere som går inn og ut av karantene og som er sjuke på grunn av smitte gjør noe med disse ansatte over tid.

Det er arbeidsgiver som skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for den enkelte. Arbeidsgiver plikter også å overholde de til enhver tid gjeldende smittevernsforskriftene.

I henhold til arbeidsmiljøloven §4.1 (1) står det at «Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd».

Denne paragrafen overholdes ikke med nåværende smitteverntiltak.

Det gjør heller ikke §10. 2(1), som sier at «Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn».

Med sterkt stigende smittetall og med et mutert virus som smitter lettere blant barn og unge, mener Utdanningsforbundet derfor at lærere og andre ansatte i barnehage og skole må rykke fram i vaksinasjonskøen.

Vi ber på dette grunnlag vår politiske og administrative ledelse om å legge press på sentrale myndigheter for å få til dette.

Dersom barnehager og skoler skal holdes åpne må de ansatte få vaksine!

Helene Pedersen, Tarjei Solum Grimstad, Monika Aafos og Ingrid Granmo
Utdanningsforbundet Tønsberg 22. mars 2021.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

Sjekk også: – Det blir veldig deilig når det her er over!

Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.