– Hvorfor gjelder et helt annet smittevern for oss lærere, enn alle andre i samfunnet?

TILLITSVALGT VED REVETAL UNGDOMSSKOLE: Maria Lena Ellingsen Bjune. Foto: Stian Ormestad.

Revetal ungdomsskole-lærerne krever hjemmeskole, og mener av mange grunner at det er den eneste rette løsningen nå: – Vi KAN hjemmeskole, det veit vi nå.

Les også: 56 elever og ansatte i vente- eller vanlig karantene.

I kveld tirsdag 16. mars 2021 har Utdanningsforbundet i Tønsberg sendt et brev til kommune- og kriseledelse, samt lokalavisene.

Der tar de sterkt til orde for stenging av skolene i den nye storkommunen. Som bakgrunn for brevet, har også Utdanningsforbundet ved Revetal ungdomsskole kommet med en uttalelse.

Stor arbeidspress og stor redsel

«Nok er nok», skriver Utdanningsforbundet ved Revetal ungdomsskole. De forteller om stort arbeidspress og stor redsel i arbeidshverdagen i korona-tid:

«Vi har alle sammen gjort det vi skal og fulgt de påleggene og retningslinjene vi har hatt å forholde oss til over tid. Men nå kan vi ikke lenger se på at det skilles mellom smittevern i skolen og i samfunnet ellers. Nå ønsker vi å bli tatt på alvor og at skolen stenges.

Vi veit at skolen er en arena for stor smittespredning, og vi har i dag fått beskjed om at to kohorter og deres lærere er satt i karantene og ventekarantene«.

– Alle venter på et smitteutbrudd

Utdanningsforbundet ved Revetal ungdomsskole forteller at de venter alle sammen på et smitteutbrudd som gjør at flere blir satt i karantene og mange kanskje blir alvorlig sjuke.

«Dette er en uholdbar situasjon for oss. Det er ikke bare et skille mellom smittevern på skolen og ellers i samfunnet, men det er også som om arbeidsmiljøloven er midlertidig ute av drift.

Det har ingenting med skolen eller ledelsen på skolen å gjøre, og vi er godt fornøyd med hvordan de har takla dette. De har gjort en kjempejobb, og er opptatt av de ansattes og barnas beste», heter det i skrivet.

– Det beste – også for sårbare elever

Og når det gjelder barnas beste, så er lærerne drilla i å følge opp dem i unntakstid. Det skjedde ved forrige nedstengning av skolene, og det gjør gjerne lærerne igjen.

«Vi har tilbud til sårbare elever på skolen hver dag, så det kan ikke lenger brukes som et argument for at vi ikke skal stenge ned for resten av elevene», står det i uttalelsen.

«Slik vi driver nå, med økende antall elever i karantene, og lærere som er innom mange kohorter, er det faktisk sannsynlig at flere sårbare elever vil bli satt i karantene».

Opptil femti nærkontakter – sjøl på rødt nivå

– Vi KAN hjemmeskole, det veit vi nå. Og vi får til å følge opp de sårbare elevene, med tilrettelagte opplegg. Uansett sitter vi nå og underviser klasser digitalt på skolen, forteller Maria Lena Ellingsen Bjune, hovedtillitsvalgt ved Revetal ungdomsskole, til ReAvisa.

Hun er glad for at det nå sies klart og tydelig ifra hvordan det faktisk er på skolen. – Mange lærere er bekymra og redde, rett og slett. Sjøl nå med rødt nivå så er det ikke unormalt med oppi femti nærkontakter i løpet av en vanlig skoledag.

– Da snakker vi en helt annen situasjon enn det som gjelder for alle andre i samfunnet.

Karantene i jula, og karantene fram mot påske

Ved Revetal ungdomsskole har Maria kollegaer som satt i karantene gjennom jula, og nå er de i karantene igjen mot påske.

– Vi ser jo daglig tilfeller på andre skoler, så vi er tross alt heldige her i Re – men frykten er der, og risikoen stor.

– Vi ser jo at smitten sprer seg i skolen.

– Ikke lenger noen gode argument for å ikke stenge

«Vi har strukket oss langt nå, og det er på tide at vi får lov til å beskytte oss mot smitte på samme måte som andre i samfunnet. Det er ikke lenger noen grunn til å ikke stenge ned.

Vi ber om at vi blir tatt på alvor og at Tønsberg gjør som Horten og stenger ned nå. Det er ikke lenger noe argument at det er til barnas beste å holde åpent. At det snakkes om at smitten kommer fra hjemmene er irrelevant.

Hvor smitten kommer fra spiller ingen rolle når det får lov til å spre seg på skolene og når det medfører at folk blir sjuke og blir satt i karantene», står det i skrivet.

Lærerne føler seg utrygge på jobb

Utdanningsforbundet i den nye storkommunen forteller at de de siste dagene har vært i kontakt med mange plasstillitsvalgte og medlemmer.

– Smittesituasjonen er nå slik at jeg som lokallagsleder ser behov for å si fra på medlemmenes vegne, forteller Helene Pedersen, leder i Utdanningsforbundet Tønsberg:

– Arbeidsmiljøloven skal sikre retten til et trygt arbeidsmiljø. Dette opplever ikke medlemmene våre nå.

– Vil ikke svekke, men heller forsterke opplæringa

Mange av poengene i uttalelsen fra Utdanningsforbundet ved Revetal ungdomsskole er med i brevet fra Utdanningsforbundet i hele den nye storkommunen, der hovedpoenget er:

– Med stadige karantener forsterkes bare det manglende opplæringstilbudet. Ved en fullstendig nedstenging vil lærerne kunne gjennomføre undervisning.

– Hver dag!

Sjekk også: – Går lærerjobben foran liv, helse og alvorlig sjukdom?

Sjekk også: – Det blir veldig deilig når det her er over!

Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.

,