Leserinnlegg: – Vi forventer å bli verdsatt!

– GRATULERER MED DAGEN! Margareth Horn fra Undrumsdal, fylkesnestleder Norsk Sykepleierforbund Vestfold og Telemark. Foto: Morten Bjerk.

Kvinnedagen i dag, 8. mars, er ingen festdag, men en over hundre år lang kamp som fortsatt kjempes. Tre av fire som jobber i helse – og omsorgstjenester er kvinner, vi er samfunnets bærebjelke og vi forventer å bli verdsatt, skriver Margareth Horn, fylkesnestleder i Norsk Sykepleierforbund Vestfold og Telemark.

Les også: Legger til rette for besøk på Re helsehus.

Likelønn er likeverd, dessverre ser vi at lønnsgapet mellom kvinner og menn består. Visste du at kvinner og menn med like lang utdanning eller like lang yrkeserfaring, eller som jobber i samme sektor, samme bransje eller samme yrke – har en timelønnsforskjell på 7,7 prosent?

Mange som jobber i helsesektoren tjener dårligere enn i andre yrker og sektorer med krav til like lang utdanning. Analyser fra CORE – Senter for likestillingsforskning – viser at kvinner med bachelorutdanning tjener 83 kroner per time for hver 100-lapp en mann med samme utdanningslengde tjener.

Det er flere årsaker til at vi fortsatt kjemper likelønnskampen, en av dem er det kollektive norske forhandlingssystemet, frontfaget. Det bidrar til å opprettholde kjønnsgapet i lønnsforskjellene.

Systemet er bygd opp slik at det er de såkalte frontfagene som forhandler først og legger premissene for lønnsforhandlingene i andre næringer. Frontfagene, eller de konkurranseutsatte næringene, er i stor grad mannsdominerte.

Årets lønnsoppgjør har vist at frontfagsmodellen ikke fungerer for å rette opp disse forskjellene for våre grupper. Norsk Sykepleierforbund mener at praktiseringen av frontfagsmodellen må gjennomgås kritisk.

Dessverre er mye av årsaken til ulikhet i lønn mellom kjønn knyttet til at kvinner og menn jobber i ulike sektorer. Å endre de strukturelle lønnsforskjellene er en stor jobb, men det haster!

Pandemien har forsterket behovet for sykepleierkompetanse og helseministeren har uttalt at det haster å gjøre noe med sykepleiermangelen. Da må det bli slutt på dobbelt svik – underbetaling og deltidsstillinger!

I kvinneperspektiv er det fortsatt viktig å sette søkelys på kvinners rett og mulighet til å kunne forsørge seg selv. Den utbredte deltidskulturen innen pleie og omsorg taler for seg.

Likelønn og heltidsstillinger er også viktig om en skal få flere menn til å velge kvinnedominerte yrker. Politikere må investere i livsnødvendig kompetanse!

I dag mangler det godt over 5.000 sykepleier i Norge. Om femten år kan det mangle 28.000 sykepleiere, ifølge beregninger fra SSB.

Bør det ikke være et mål å unngå systematiske lønnsforskjeller mellom menn og kvinner med like lang utdanning og like mye ansvar og risiko i jobben?

NSF mener at for å klare å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere i yrket, må det en høyere lønnsvekst til – enn et par hundrelapper i måneden. Bedre arbeidstidsbetingelser og bedre videreutdanningsordninger.

Det er dessverre investeringer som ikke gjøres i dag, og det forsterker sykepleiermangelen.

Vi trenger ikke lengre høflig applaus fra folks balkonger. Vi trenger et yrke å leve av, med og for! 8. mars er dagen da disse fanene må reises høyt.

Gratulerer med dagen!

Margareth Horn, fylkesnestleder Norsk Sykepleierforbund Vestfold og Telemark

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.