Legger til rette for besøk på Re helsehus

Sjøl om de fleste beboere er vaksinerte, gir ikke det en full beskyttelse hos alle. Derfor må det strammes inn på besøksreglene, men Re helsehus stenges ikke helt for besøk.

Les også: Tønsberg stenger ned i snaut to uker.

Tønsberg kommune melder at det tilrettelegges for at pasienter og beboere kan motta besøk, sjøl om smitten lokalt er økende og Tønsberg stenger ned for snaut to uker.

STRAMMER INN – MEN STENGER IKKE HELT: Mette Vikan Andersen, kommunalsjef. Foto: Stian Ormestad.

Må begrense antall besøkende

En stor andel beboere er fullvaksinerte, men risikoen for korona forsvinner ikke helt siden vaksinen ikke gir full beskyttelse hos alle. Det er også pasienter spesielt på korttidsavdelinger og ansatte generelt som ikke er fullvaksinerte.

– Vi erfarer stor pågang av besøkende til enkelte avdelinger, og vi ser oss nødt til å begrense antall besøkende noe for at smittevernhensynet kan ivaretas, sier Mette Vikan Andersen, kommunalsjef for mestring og helse.

Besøk begrenses til inntil to besøkende daglig, og helsehuset ber om at det er de samme personene som kommer på besøk i perioden fram til og med 16. mars.

Avtales med avdelinga

Som tidligere skal besøk avtales med avdelinga dagen før. – Dersom både pasient og besøkende er fullvaksinerte kan man ha nærkontakt, for andre besøkende ber vi om at det benyttes munnbind og at det holdes avstand på to meter eller mer.

Besøkende som er bekreftet med korona eller sannsynligvis har sjukdommen, bør som hovedregel ikke komme på besøk. Det gjelder også besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene.

Følg med på gjeldende lokale og nasjonale anbefalinger, oppfordres det avslutningsvis i pressemeldinga fra Tønsberg kommune fredag morgen 5. mars 2021.

Til deg som skal besøke noen på Re helsehus:

 • Avtal besøk med avdelinga seinest dagen før du kommer.
 • Alle besøkende bes om å skrive seg inn i besøksloggen i resepsjonen eller på avdeling.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Ved ankomst kontaktes avdelinga. Besøkende blir henta av personalet.
 • Man må bruke munnbind, fra de blir hentet ved hoveddør til besøket er over.
 • Besøkende bør holde minst to meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere enn den de besøker. Unntak: Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt kommunale, bestemmelser tilsier. Beboeren bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste. Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nærkontakt.
 • Besøk kan gjennomføres på beboerrom, eller i fellesarealer utenfor avdelinga.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende kan ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Hvis beboere har oppholdt seg utenfor institusjonsområdet, må avdelingen informeres slik at nødvendig smitteverntiltak og eventuell smittesporing kan ivaretas i etterkant.

Følgende gjelder for aktivitetstilbud i regi av Mestring og helse:

 • Frisklivssentralen stenges for ute- og inneaktiviteter.
 • Hjelpemiddeltjenesten holder åpent.
 • Støttekontakttjenesten gjennomføres der de kan holde to meters avstand.
 • Ergo- og fysiobehandling holder åpent, munnbindpåbud.
 • Sidebygningen, Dal gård og Kilen holder stengt for inneaktiviteter. Aktiv på dagtid og alle ettermiddagstilbud holdes stengt.
 • Seniorsentrene holder åpent for de som bor der og de som bor i nærheten som kan komme seg dit sjøl. Treningsrom er stengt.
 • I en-til-en-virksomheter (frisør, fotpleie) og i transportordningen for øvrig er det påbud om munnbind.
 • Frisør og fotpleie skal innføre forsterkede tiltak – påbud om bruk av munnbind på både kunde og frisør/fotpleier/fysioterapeuter.
 • Tilrettelagt arbeid: Åpent kun for de som ikke bor i bemannet bolig.
 • Dagsenter og rehabilitering holdes stengt.
 • Treffpunktet på Brår stengt. Gågrupper gjennomføres.
 • Feltpleien holder åpent, også i helga.

Nå får alle beboerne vaksine på Re helsehus likevel: – Faglige råd og rein, skjær fornuft seiret!

RE HELSEHUS: Re helsehus inneholder alle tjenester innen eldreomsorg, pluss kafe. Det er også en rekke aktiviteter og tilbud på huset i både offentlig og frivillig regi. Foto: Stian Ormestad.

Les flere saker om korona-tida i Re i ReAvisa-arkivet.

Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.

Les flere saker om Re helsehus.