Stortingsrepresentant på Re-besøk: – Vi trenger mer forutsigbarhet for frivilligheten

STARTER BESØKET UTE: tREffpunktet og frivilligheten på Brår fikk i dag besøk av stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud (AP). De frivillige forteller om godt samhold og meningsfylt arbeid, som kommer mange i bygda vår til gode. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– At det er tøft for mange, det er helt sikkert, sier stortingsrepresentanten på Re-besøk. – Takk for god info, og et brennende engasjement. Jeg synes det er sterkt å høre.

Les papiravisa på nettavisa april 2024 – gratis!

Her finner du avisa – sjekk hvor i Re og omegn.

Maria Aasen-Svensrud (AP) var tilbake på ungdommens trakter da hun kom til Re i dag. Hortensjenta gikk barne- og ungdomsarbeiderfag på Re VGS i 1997 – 1998, ifølge hennes biografi på Stortinget.no.

Det nevner hun også, helt innledningsvis: – Jeg har sitti flere år i Stortingets justiskomite, og besøkt alle landets fengsler. Nå lengter jeg rett og slett litt ut!

Mest høre, ikke prate

RIKS- OG LOKALPOLITIKER: Maria Aasen-Svensrud (44) representerer Vestfold på Stortinget og Eivind Yrjan Stamnes (25) sitter i kommunestyret i Tønsberg, begge representerer Arbeiderpartiet. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Hva bedre enn å ta seg en tur tilbake til ungdommens landlige Re, da? Nå sitter Maria i finanskomiteen og hun forteller at hun vil få litt overblikk: – Derfor reiser jeg rundt, og det blir for mye Oslo – da er det fint å få vært litt hjemme i Vestfold, også.

Hun kommer til tREffpunktet på Brår for å snakke med de frivillige som står for matutdeling her. Hun ville mest høre, ikke så mye prate. Hun får høre om et godt samhold og meningsfylt frivillig innsats for andre.

Og hun får høre en usminka sannhet om åssen det står til for de med minst – som trenger hjelpa mest.

Stadig økende behov

For det første: Det blir stadig flere som får matkasser. – Vi opplever en stadig økende kurve, med topper etter sommeren og opp mot jul, forteller Torbjørn Brunstøl. Han har vært med siden oppstarten av matutdelinga, som en viktig primus motor hele veien.

Hvem er det som får hjelp?, lurer stortingsrepresentanten på: – Det er ganske mange enslige, som ikke har flere å dele de økte utgiftene på. Det er de som leier, og ikke eier egen bolig.

– Det er også noen eldre, som vi kjører matkasser ut til. Da er vi litt på besøk ofte også. Vi kommer til dårlige kår. Også kan vi ha med mat til husdyr.

Viktig å være lokale

FÅR RÅD I RE: Stortingsrepresentanten var lutter øre for hva frivilligheten i Re har å si om matkasseutdelinga fra tREffpunktet på Brårsenteret. Det har Frivilligheten i Re stått for i 2,5 år nå. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Terje Evensen snakker på vegne av kirka i Re. Han forteller at det som har vært vanlig i byene, først har kommet til bygda vår i det siste. Derfor er det vanskelig å sammenlikne før med nå.

– Dette har uansett vist seg å være et behov, og det øker bare på. Vi ekspanderte kjapt, men så etter hvert at det var viktig å begrense matutdelinga litt, geografisk.

– Det er viktig å være lokale, det er veldig viktig, understreker Terje.

Et ekte grasrot-prosjekt

– Hvorfor det?, lurer stortingsrepresentanten på. – Det handler om nærhet, både for de frivillige, men også for de som mottar. Vi vokste oss større, men måtte snevre inn igjen. Vi er fortsatt på bygda, sjøl om vi er blitt en del av Tønsberg.

– Vi ser, over hele linja, at det er noe spesielt med det lokale. Dette er et ekte grasrot-prosjekt, der lokal tilhørighet er viktig.

Ikke minst når vi er ute og henter inn støtte, spesielt fra lokale bønder og det lokale næringslivet.

Helt avhengig av støtte

EN GOD INVESTERING: Annichen Pettersen er daglig leder for Tønsberg Frivilligsentral. Hun ser hvor lite som skal til ved å investere i frivillighet og få det mangedobbelte tilbake. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Stortingsrepresentanten lurer på hva det geografiske området er, og får til svar at det er gamle Re kommune, nord for Tønsberg og på hitsida av E18. – Er det lokalt, så ser vi også det er mer lystbetont. Da blir det ikke for stort og alle får mer eierskap til det.

I starten holdt det å hente mat på Matsentralen i Larvik. Nå holder ikke det lenger. Det er nesten ikke kjøtt i kassene. Derfor er samarbeid med lokalt næringsliv, stiftelser og givere viktig.

– Uten all støtte hadde vi ikke klart det. Vi ringer rundt og «tigger», forteller Torbjørn. I tillegg har de hatt loddsalg og andre eventer for å få inn penger. Samarbeidet med kommune, som har lokalene, og ikke minst kirka, er også viktig.

Viktig å investere i frivillighet

Annichen Pettersen er daglig leder for Tønsberg Frivilligsentral og er innom tREffpunktet innimellom, men det er ingen Frivilligsentral i Re. Hun minner om at frivillighet koster:

– Noen bør følge opp og være støtte for frivilligheten. Det skal så lite til for å få det mangedobbelte tilbake, sier hun. Det mangler litt her i Re.

Stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud er enig i at det å investere i frivillighet kaster godt av seg.

For mye usikkerhet

VIL KJEMPE FOR EN FRIVILLIGSENTRAL I RE: Eivind Yrjan Stamnes (AP) kom med en klar lokal lovnad for Re. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Derfor mener jeg at det viktigste vi politikere kan gjøre, er å gi frivilligheten mye mer forutsigbarhet. Dere bruker altfor mye tid på søknader, ringerunder og annet som kan skaffe penger til det dere egentlig vil drive med: Jobbe frivillig.

– At det må søkes om midler fra år til år, fra prosjekt til prosjekt, det skaper for mye usikkerhet og tar for mye tid fra det de frivillige egentlig vil drive med.

– Dere brenner jo for matutdeling, det ser jeg jo helt tydelig, og da skulle jeg gjerne sett at det er det dere kan bruke tida deres på.

Økte overføringer spises opp av økte kostnader

– Så dette bør kunne organiseres bedre, på en mer forutsigbar måte, mener Maria. I så måte er kommunen viktig, som er tettest på. Stortingsrepresentanten viser til at kommunene har fått mer penger fra denne regjeringa.

Likevel har det ikke vært mulig å få til en Frivilligsentral her i Re – enn så lenge. – Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sørga for mer penger til kommunene, men så blir jo den økte potten spist opp av prisvekst og økte kostnader.

– Vi er inni helt spesielle tider, som også er utfordrende for kommunene, sier Maria. Dyrtida gjør at alle de gode grepene fra regjeringa, som Maria mener legger landet på rett kurs, likevel ikke legges så godt merke til.

Viktigst å roe ned økonomien

GOD STEMNING – ALVORLIG TEMA: Stortingsrepresentanten var glad for all info hun fikk, det var ikke lite. Hovedbudskapet var stadig økt behov, og etterlysning av en lokal Frivilligsentral. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Vi har senka prisene på barnehager og SFO, viser hun til, – samt økt overføringene til kommunene – men dette merkes ikke stort når tidene er som de er, sier stortingsrepresentanten.

– At det er tøft for mange, det er helt sikkert. Jeg skal ta med meg det jeg hører her tilbake til mine folk, og virkelig understreke viktigheten av den frivillige innsatsen.

– Jeg har ikke noe annet ønske enn at vi får roa ned økonomien og ro til å bygge opp igjen og støtte opp om innbyggerne med gode tjenester og hjelp til de som trenger det – også fra frivilligheten.

Trenger en Frivillig-sentral i Re

– Da kanskje alt det bra vi gjør kan legges merke til, sier Maria – og skyter inn: – Men det er ikke oss politikere, som sliter med å vise fram alt det vi mener er fint og bra, det er synd på. Langt ifra, det må jeg bare understreke.

– Takk for god info og et brennende engasjement – jeg synes det er sterkt å høre, avrunder stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud Re-besøket.

En Frivilligsentral i Re skal det fortsatt kjempes for, lover lokal AP-representant Eivind Yrjan Stamnes.

Les også: Statsminister Støre og store snakkiser i bygda vår.

Les mer om tREffpunktet i ReAvisa-arkivet.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om politikk, styre og stell.

, , , ,