Leserinnlegg: Nå blir det husbygging i hele landet

HUS OVER HELE LANDET: Senterpartiet mener at også de som ønsker å bygge bolig utenom boligfelt, på en usentral tomt, selvfølgelig skal få lov til det, skriver Heidi Greni, parlamentarisk nestleder for Senterpartiet. Foto: Senterpartiet.

I dag finnes det føringer som sier at nye boliger hovedsakelig bør bygges i gangavstand til kollektivtilbud. Det gjør det vanskelig å bygge boliger i store deler av Norge. Senterpartiet mener dette er galskap. Derfor har vi utarbeidet nye statlige planretningslinjer for arealpolitikk.

Enstemmig vedtatt: Dette blir et hus for frivilligheten.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Vi støtter at flere skal reise kollektivt, men mange steder finnes det ikke et kollektivtilbud. Andre steder går bussene så sjeldent at det er irrelevant i hverdagen. Senterpartiet mener at også de som ønsker å bygge bolig utenom boligfelt, på en usentral tomt, selvfølgelig skal få lov til det!

I dag opplever mange at de har funnet drømmetomta, kommunen sier kjør på, og så kommer statsforvalteren med et nei. Begrunnelser mange har fått er at boligen vil være for langt fra et busstopp, for langt fra butikk og skole, og at man kan «risikere» at barnefamilier vil etablere seg der seinere.

Dårlige argumenter syns vi i Senterpartiet. Med nye retningslinjer fra regjeringa, må statsforvalteren si mer ja til boligbygging! Det er på høy tid. Folk må få bygge og bo i hele landet.

Regjeringa har som mål at vi skal folkevekst i distrikta våre. Det er viktig for beredskapen og forvaltningen av naturressursene våre at vi har gode lokalsamfunn over hele landet.

Mange barnefamilier ønsker seg landlige tomter med stor plass. Det er en ting som gjør distriktskommuner attraktive å flytte til. I de nye retningslinjene blir det endelig større muligheter for å bygge hus utenom tettsteder.

Forslaget til nye statlige planretningslinjer gir mer makt til kommunepolitikerne til å planlegge arealbruken i den enkelte kommune. Det er de lokale folkevalgte som kjenner de lokale forholda best. Lokalpolitikerne vil utvikle kommunene sine, ikke ødelegge dem.

Kommunestyret skal ha mulighet til å utvikle sine lokalsamfunn. Derfor må de kunne bestemme hvor de vil ha boligbygging i sine kommuner. Statlige retningslinjer må underbygge det lokale selvstyret og den lokale viljen til å utvikle sine lokalsamfunn.

For Senterpartiet er det viktig at arealpolitikken er tilpasset de lokale forholdene. Den skal legge til rette for vekst og utvikling i områder med svak eller negativ befolkningsutvikling.

Derfor oppfordrer jeg lokalpolitikere over hele landet til å sende inn høringssvar på de nye statlige planretningslinjene for arealpolitikk. Vis frem hva som er behovet i deres lokalsamfunn.

Senterpartiet har utarbeidet nye retningslinjer fordi det er viktig for Norge at lokale politikere får mer makt over egen arealpolitikk. Det gir lokalsamfunn større mulighet til å utvikle seg på egne premiss, og at flere kan få bygd seg bolig på drømmetomta i distrikta.

Heidi Greni, parlamentarisk nestleder for Senterpartiet.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les flere leserinnlegg.