Leserinnlegg: Sjukehjemsplass og stedtilhørighet

Et sjukehjem driftes på vegne av innbyggerne og burde tilstrebe så stor grad av åpenhet som mulig, da det er avgjørende for at innbyggerne skal ha tiltro til at systemet for tildeling er objektivt og rettferdig, skriver Øyvind Jonassen (H) i dette leserinnlegget.

Det koker i kommentarfeltene: – Ren arroganse!

Saken om Knut og Erik Myrvang som kjemper for at faren deres skal få en plass på Re helsehus har engasjert stort.

Jeg ble kontakta om saken ganske tidlig, og da hovedsakelig for at jeg kjenner både Knut og Erik, men også på grunn av at de hadde fanget opp at jeg hadde hatt en svært lik opplevelse med min egen far.

Gjennom det å være folkevalgt har jeg et stort ansvar for de tjenestene vi tilbyr innbyggerne, sjøl om Høyre ikke er en del av flertallet i denne perioden. Derfor fremmet jeg en interpellasjon i kommunestyret der jeg spurte ordføreren noen konkrete spørsmål.

Blant annet om stedstilhørighet var et tildelingskriterium?

På dette var svaret et helt klart NEI.

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 3.1 sier ganske mye om brukerens rett til å påvirke, og det vil ikke være unaturlig at stedstilhørighet også vil være en del av det bildet.

Fra vi er barn har vi mulighet til å påvirke hvilken barnehage vi vil gå i, og foreldrene velger gjerne den som ligger mest formålstjenlig til basert på tilhørighet, reisevei til jobb, osv.

Hvis vi ikke her får førstevalget med en gang, står vi i en kø til det blir ledig på det ønskede stedet. Når vi begynner på skolen følger vi skolekretsene som i hovedsak er geografisk orientert.

Hvorfor dette ikke lar seg gjøre for de eldre er for meg underlig. Sjøl om vi nå er en sammenslått kommune, er det fortsatt omtrent like mange som sokner til sine opprinnelige områder.

Denne saken har som sagt engasjert sterkt, og jeg har blitt kontaktet av veldig mange.

Flere av disse jobber i kommunen, og forteller at dette problemet også gjelder brukere fra Tønsberg som er plassert på Re helsehus og ønsker seg til Tønsberg.

Da blir det ennå tydeligere at dette er en «systemfeil» som det er relativt enkelt å rette opp i. Og de som har flertallet bør kunne få frem en sak om hvordan dette skal endres relativt raskt.

Det som var skuffende i svaret fra ordføreren var at det lå veldig lite initiativ til å rydde opp, det var mer en forsvarstale for et system som vi alle ser har klare svakheter.

Det er også en underlig uttalelse når man viser til at det er det medisinske behovet som avgjør hvor du får plass, i og med at Re helsehus er bygget og bemannet for å kunne møte hele gamle Re sitt behov.

Samtidig blir man litt «sjakk matt» i videre diskusjon fordi man kommer inn på personopplysninger i forhold til den enkelte sak.

I interpellasjonen refererte jeg også til egen sak når det gjaldt mangel på informasjon.

Det gjaldt også i forhold til situasjonen og kapasiteten på Re helsehus, som var en vesentlig opplysning for meg som pårørende når jeg skulle vurdere tidshorisonten for en mulig flytting til Re helsehus.

Da fikk jeg beskjed om at det hadde jeg ikke rett på å få opplyst.

Ordføreren støttet dette i sitt svar på interpellasjonen.

Det er for meg fortsatt helt uforståelig.

Et sjukehjem driftes på vegne av innbyggerne og burde tilstrebe så stor grad av åpenhet som mulig da det er avgjørende for at innbyggerne skal ha tiltro til at systemet for tildeling er objektivt og rettferdig.

Her er min mening at ordføreren bør tenke nøye gjennom hvem systemet er til for, og gå foran for at vi skal få et system som lar brukeren og pårørende komme i sentrum.

Øyvind Jonassen,
kommunestyremedlem og medlem av formannskap for Tønsberg Høyre

Bakgrunn: – Ja vel, så nå duger ikke Re helsehus lenger?

Sønnene slåss for en plass på Re helsehus, men Jan (87) er sendt til Tønsberg mot sin vilje.

STUSSER: Svaret fra Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen (AP) fikk Øyvind Jonassen (H) til å stusse umiddelbart i kommunestyremøtet – og her utdyper han det i et leserinnlegg til lokalavisa. Foto: Stian Ormestad.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

,